Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. SG w st. spocz. Zofii GÓRECKIEJ.