Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP w st. spocz. Józefa WNĘKA.