Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. MO/WOP w st. spocz. Stefana ADAMCZYKA.