Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. w st. spocz. MO Barbary DENCZEW.