Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP w st. spocz. Stanisława NOWAKA.