„OSTRE STRZELANIE” W SŁUBICACH!

         Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta naszego Związku w dniu 15 września 2017r. na strzelnicy SOSiR w Słubicach odbyły się zawody strzeleckie z broni „ostrej” – pistoletu na odl. 25 m z poz. stojącej i karabinka kbkAK na odl. 50 m z poz. leżącej. Organizatorem zawodów był Region Nadodrzański ZE i RSG w Słubicach.

        W zawodach wzięło udział 7 trzyosobowych drużyn reprezentujących emerytów z: ZŻWP, ZEiRSG, SEiRP, ZEiRP RP, Straż Graniczną – 2 drużyny oraz drużynę „cywilną” /mieszkańcy Słubic/. Do udziału w zawodach zaproszone były także drużyny: z Regionu IPA z Krosna Odrzańskiego, spośród  Emerytów Służby Celnej z Rzepina oraz Hufca ZHP w Słubicach – z przyczyn niezależnych od organizatora drużyny te nie wzięły udziału w zawodach.

        Uczestnicy zawodów w klasyfikacji indywidualnej  /pistolet, karabinek i dwubój/ otrzymali dyplomy za I, II i III miejsce; w klasyfikacji drużynowej do zdobycia były dyplomy za I, II i III miejsce/ pistolet i karabinek/ oraz dyplomy i puchary w dwuboju. Miejsca w dwuboju drużynowym zdobyły:

        I miejsce – drużyna [ 1 ] z PSG w Świecku,

        II miejsce – drużyna [ 2 ] z PSG w Świecku,

        III miejsce – drużyna Koła SEiRP w Słubicach.

        Puchary i dyplomy ufundował RN ZEiRSG, a wręczali je: Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, Komendant PSG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec i Prezes RN Jerzy Siedlarz. Zawody zakończyły się poczęstunkiem – żołnierską grochówką.

         Dziękujemy p. Kacprowi Rudzkiemu za sprawne przeprowadzenie zawodów, wszystkim uczestnikom za udział, wyróżnionym dyplomami i zdobywcom pucharów gratulujemy i do zobaczenia na następnych zawodach i spotkaniach.

                                                                                             Prezes RN

                                                                                          Jerzy Siedlarz