„Odwołania do sądów” – nowa strona ze wskazówkami dla poszkodowanych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016r.

          Uprzejmie informuję, że na internetowej stronie głównej naszego Związku utworzona została nowa strona o nazwie skróconej „Odwołania do sądów”, poświęcona odwołaniom do sądów ze strony emerytów i rencistów Straży Granicznej, poszkodowanych przez ustawę represyjną z dnia 16 grudnia 2016r., obniżającą drastycznie emerytury i renty policyjne.

          Na stronie tej znajdują się linki do wzorów odwołań do sądów oraz innych materiałów i dokumentów, przydatnych – naszym zdaniem – dla osób odwołujących się od decyzji ZER. Strona ta będzie sukcesywnie uzupełniana. Wszystkie te materiały i dokumenty, do których linki zamieszczamy na stronie „Odwołania do sądów”, znajdują się również w dziale pt. „Obniżone emerytury” w zakładkach: „Wzory pism procesowych”, „Komunikaty i publikacje” oraz „Pytania i odpowiedzi”.

          Ostatnia zakładka „Pytania i odpowiedzi” jest wzorowana na podobnej zakładce ze strony FSSM RP. W razie wątpliwości  w sprawach odwołań i postępowań przed sądami prosimy o pytania adresowane do ZG ZEiRG drogą e-mailową na znany adres „ zeirsg@wp.pl „. Postaramy się w miarę naszych możliwości o  udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, którą wraz z pytaniem zamieścimy w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

72 rocznica powstania WOP – Nowy Sącz

Czytaj wpis

Udział w Święcie Straży Granicznej.

Czytaj wpis

„Region Tuplice” – nowy Region ZEiRSG! Gratulujemy!

Czytaj wpis

Komunikat Federacji o stanie przygotowań do realizacji Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.

Czytaj wpis

Komunikat Federacji SSM RP: ZER wydał pierwsze decyzje obniżające emerytury!

Czytaj wpis

Wzory odwołań od decyzji ZER rekomendowane przez FSSM RP.

Czytaj wpis

46 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Mały 2017

Czytaj wpis

500. lecie Reformacji.

Przewodniczący KE odpowiada na list Prezydenta FSSM RP.

Czytaj wpis

Starsze posty «

» Nowsze posty