Wywiad Prezesa ZEiRSG Kol. Sławomira Matusewicza dla Gazeta.pl.

„Emerytowany strażnik graniczny o możliwych scenariuszach presji migracyjnej. Polska może sobie nie poradzić „…

„Sławomir Matusewicz – prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – w rozmowie z Gazeta.pl omawia możliwe scenariusze rozwoju sytuacji przy polsko-białoruskiej granicy. – Obawiam się, że Polska jako kraj może sobie w pewnym momencie nie poradzić – mówi nam emerytowany strażnik. Matusewicz skomentował także pracę podlaskich strażników granicznych. – To jest ogromne obciążenie psychiczne, ogromny stres. Nie chciałbym być na ich miejscu – dodaje.” 

Wywiad był udzielony Pani Joannie Zajchowskiej 26 października, a opublikowany 27 października 2021 roku na portalu Gazeta.pl. Udostępniliśmy jego treść na naszej stronie na Facebooku. Co uderza w tym wywiadzie? Trafność prognozy rozwoju sytuacji na naszej wschodniej granicy w kontekście zagrożeń migracyjnych i końcowa konkluzja Kol. Prezesa,  zacytowana przez dziennikarkę, że „Polska jako kraj może sobie w pewnym momencie nie poradzić”. Ostatnie dni pokazują nam wszystkim, że zagrożenie nielegalną migracją na granicy polsko-białoruskiej gwałtownie wzrosło, przyjmując ekstremalne rozmiary i formy, niespotykane na tym kierunku od zakończenia II Wojny Światowej. Powstała sytuacja, w której to państwo, jak mafia, organizuje przestępcze działania, skierowane na  granicę z sąsiednim państwem (i jednocześnie granicę unijną), wykorzystując nielegalnych migrantów oraz uchodźców jako swego rodzaju mięso armatnie! Coś niespotykanego! Jest to sytuacja nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych rozwiązań.  W tym kontekście umiędzynarodowienie tego konfliktu i zwrócenie się o pomoc do Unii Europejskiej oraz NATO staje się potrzebą chwili, tym bardziej, że sytuacja jest dynamiczna i każdego dnia obfitująca w zaskakujące wydarzenia, coraz bardziej eskalujące stan zagrożeń. 

TUTAJ  link do wywiadu Prezesa Związku.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski 

 

 

 

IX Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych.

W dniu 28 października 2021 roku, po rocznej przerwie związanej z pandemią, odbyło się IX Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorzy Forum: Burmistrz Słubic, Sektor3Słubice, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum. Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy i powiatu słubickiego. ZEiRSG reprezentowali trzej członkowie Regionu Nadodrzańskiego. Forum jest miejscem corocznego spotkania przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji, społeczników i wolontariuszy z terenu gminy Słubice. Jest także okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego, a także skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości.
Tematy dyskutowane na Forum:

 • budżet obywatelski – plusy i minusy organizacji i funkcjonowania,
 • wartości w organizacjach pozarządowych,
 •  wsparcie technologiczne w działalności organizacji pozarządowych,
 • korzyści z członkostwa w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,

Zaproszeni goście:

 • przedstawiciele Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji z UM Gorzowa Wielkopolskiego,
 • przedstawiciele Firmy TechSoup Polska,
 • przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • przedstawiciele Biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
 • Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
 • przedstawiciele Fundacji Piętro Wyżej z Żagania,
 • Burmistrz Krosna Odrzańskiego,
 • Burmistrz Słubic,

Przedstawiciele RN ZEiRSG zazwyczaj uczestniczą w takich spotkaniach, polecają takie spotkania i zapewniają o korzyściach, które można wynieść z takich spotkań.
Dziękujemy organizatorom Forum za zaproszenie.

Prezes RN Jerzy Siedlarz

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. spocz. Mieczysława KOLADYŃSKIEGO – oficera II Armii Wojska Polskiego.

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP Pawła BUJOKA.

Apel do emerytów Straży Granicznej i WOP, emerytowanych pracowników cywilnych i ich rodzin.

A P E L

Do emerytów Straży Granicznej i WOP, emerytowanych pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz ich rodzin!

Koleżanki i Koledzy! Jeżeli posiadacie ubezpieczenia Grupowe na Życie w WDB (dawne EKU), to zapoznajcie się z Nowym Programem Ubezpieczenia na Życie i niezwłocznie wypełnijcie nowe deklaracje! Szczegóły są TUTAJ!  

Informujemy, że w naszym środowisku pograniczników zostało jeszcze około tysiąca posiadaczy Ubezpieczenia Grupowego na Życie wg starego programu, którzy nie dostarczyli do WDB na adres:  ul. Migdałowa 4, lok 28, 02-796 Warszawa, nowych deklaracji, możliwych do pobrania z witryny ZEiRSG lub ze strony internetowej WDB S.A.
Nieprzepisanie się do Nowego Programu spowoduje zerwanie w najbliższych tygodniach umowy o Ubezpieczeniu na Życie i zwrot składek wpłaconych wg starego programu po zerwaniu umowy. 
Dlatego też zwracamy się do wszystkich emerytów Straży Granicznej i WOP oraz emerytowanych pracowników cywilnych i ich rodzin  o przekazywanie Koleżankom i Kolegom w swoich środowiskach informacji o Nowym Programie Ubezpieczeniowym WDB.

Na prośbę WDB S.A.

Rzecznik ZEiRSG Jerzy Jankowski 

Podziękowanie nowego Prezesa Związku Kol. Sławomira Matusewicza.

Koleżanki i Koledzy, po powrocie z obrad V Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, przyszedł czas na refleksję.
Chciałbym serdecznie podziękować ustępującemu Zarządowi Głównemu Związku za zaangażowanie i pracę w czasie poprzedzającym Zjazd. Dziękuję byłemu Zarządowi Głównemu Związku oraz wszystkim delegatom za ciężką pracę, dzięki której okres Zjazdu można było przeprowadzić sprawnie i rzeczowo.
Stając na czele Naszego Związku świadom jestem ciężaru odpowiedzialności, jaką na siebie przyjąłem. Wiem, że zespół wspaniałych ludzi, jacy weszli w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, będzie działał razem ze mną i służył pomocą.
Wierzę, że mając wsparcie mundurowych emerytów i rencistów Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza, a także pracowników cywilnych, stowarzyszeń i organizacji skupiających funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych – możemy osiągnąć każdy cel.
Dziękuję za zaufanie, liczę na współpracę a dla dobra Naszego Związku jestem gotów poświęcić każdą chwilę.
Odznaczenia, podziękowania i gratulacje, jakie do mnie napływają, przyjmuję jako wyrazy uznania dla Całego Związku, zawsze pamiętając o naszym wspaniałym Prezesie św. pamięci płk. SG w st. spocz. Marku Meszyńskim.

Sławomir Matusewicz

V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

W dniu 9 października 2021 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce k. Płocka odbył się V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. W zastępstwie nieżyjącego Prezesa Związku, śp.  płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego,  Zjazd otworzył Wiceprezes ustępującego Zarządu Głównego Kol. Józef Kraska, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych. Minutą ciszy uczczono zmarłego kilka tygodni wcześniej Prezesa Związku Kol. Marka Meszyńskiego oraz wszystkich zmarłych członków Związku. Następnie uroczyście wręczono wyróżniającym się członkom Związku wyróżnienia Zarządu Głównego w postaci Wpisów do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz odznak Zasłużony dla Związku.  Wyróżnienie to przyznano także pośmiertnie Kol. Markowi Meszyńskiemu,  zobowiązując przedstawicieli Regionu Koszalin do przekazania ich Rodzinie b. Prezesa.  Pamiątkowe statuetki i inne gadżety wykonane z okazji V Zjazdu przekazano zaproszonym gościom, doceniając ich zaangażowanie we współpracy ze Związkiem.

W imieniu ustępującego Zarządu Głównego wystąpił Wiceprezes Kol. Józef Kraska, krótko charakteryzując sytuację społeczno-polityczną i działania Zarządu i Regionów w okresie kadencji, w tym podejmowane akcje protestacyjne p-ko ustawie represyjnej i jej skutkom, także we współdziałaniu z innymi organizacjami emerytów mundurowych, oraz działania pomocowe dla najbardziej potrzebujących. Poinformował też o nadaniu przez Zarząd Główny tytułu Honorowego Członka ZEiRSG mjr. WOP w st. spocz. Kol. Tadeuszowi KWIĘDACZOWI, aktywnemu działaczowi na rzecz emerytów i rencistów b. WOP oraz ochrony miejsc pamięci związanych z b. WOP.  Dalsze obrady przebiegały w uroczystym nastroju i sprawnie, co należy zawdzięczać dobrej organizacji Zjazdu przez kończące kadencję władze Związku, a także prowadzeniu w sposób profesjonalny obrad, początkowo przez wspomnianego już Kol. Józefa Kraskę, a później Przewodniczącego Zjazdu Kol. Adama Miksiewicza.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.:

 • Poseł na Sejm RP, wielki Przyjaciel emerytów mundurowych wszystkich służb, Pan Andrzej Rozenek,
 • Przewodniczący Zarządu Federacji SSM RP Pan Zdzisław Czarnecki,
 • Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG Pan gen. bryg. SG w st. spocz.  Tadeusz Frydrych,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Pan Marcin Kolasa,
 • Przedstawiciele „Bractwa Mundurowego RP”: Prezes Pan Marian Szłapa,  Wiceprezeska Pani Danuta Leszczyńska i dziennikarz sprawozdawca Pan Piotr Jastrzębski,
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych: Wiceprezeska Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach Pani Ewa Macek i przedstawicielka SEiRP z Warszawy Pani Grażyna Piotrowicz,
 • Członek Rady Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „Granicaˮ Pan Tadeusz Waleriański,
 • Przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej WDB S.A.  w osobach: Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych Pan Radosław Grzęda i Menedżer Sprzedaży – Broker Pani Sylwia Więckiewicz,
 • Gość Honorowy Zjazdu Pan mjr WOP w st. spocz. Tadeusz Kwiędacz,

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali za zaproszenia, wspominali współpracę z nieżyjącym Prezesem Markiem Meszyńskim  podkreślając jego życzliwość wobec wszystkich i zaangażowanie w działania pomocowe dla poszkodowanych ustawą represyjną z grudnia 20216 r. i życzyli owocnych obrad. Wyrażali też zaniepokojenie obecną sytuacją społeczno-polityczną w kraju i działaniami rządzących, będących w ostrej kontrze do Unii Europejskiej. Wskazywano na konieczność dalszej integracji środowisk emerytów mundurowych, aby przeciwdziałać marginalizacji tej niemałej przecież grupy zawodowej w społeczeństwie, upominać się o swoje prawa nabyte i poszanowanie godności oraz zachować pamięć o przeszłości bez pisania na nowo historii Polski.

Ze sprawozdań przygotowanych przez ustępujący ZG wynikało, że Związek w swojej działalności skupił się głownie na problematyce socjalnej, działalności wewnątrz organizacyjnej i współpracy zewnętrznej. Powstały nowe Regiony Związku w (Tuplicach, Kołobrzegu i Kudowie Zdroju) oraz utworzono – niezależnie od witryny internetowej – stronę internetową Związku na Facebooku, co pozwoliło na szersze wyjście Związku do społeczności mundurowych w internecie, swobodne kontaktowanie się i wymianę poglądów wśród pograniczników i innych stowarzyszeń mundurowych w całym kraju. Aktywność na Facebooku przysporzyła nam rzesze sympatyków i w dużym stopniu rozpropagowała nasze idee i działania w społeczeństwie, ułatwiając niesienie w szerszym zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku skutków ustawy represyjnej. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługują:

 • Szeroko rozwinięta w wielu Regionach Związku akcja pomocy prawnej i wspieranie dawnych współtowarzyszy służby w walce o honor, godność i przywrócenie oraz ochronę nabytych uprawnień;
 • Akcja protestacyjna „Alarm Graniczny” w Kostrzynie n/Odrą zorganizowana 21.09.2019 r. przez Nadodrzański Region ZEiRSG w Słubicach i Zarząd Główny Związku przeciwko skutkom ustawy z 16 grudnia 2016 r.;
 •  Akcja upamiętnienia miejsc stacjonowania i pełnienia służby przez jednostki WOP na terenie działalności Nadodrzańskiego Regionu ZEiRSG;
 • Akcja protestacyjna „Alarm Graniczny Trwa” w Cieszynie zorganizowana 25.04.2020 r. przez Region Cieszyn i Zarząd Główny Związku przeciwko skutkom ustawy z 16 grudnia 2016 r.;
 • Trzykrotnie organizowane przez Region Kołobrzeg – przy wsparciu Zarządu Głównego – wspólnie z władzami samorządowymi Miasta i powiatu Kołobrzeg oraz Bractwem Mundurowym RP Konferencje Służb Mundurowych – „Pamięć. Prawda. Przyszłość” poświęcone żołnierzom i funkcjonariuszom objętym ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku;
 • Doprowadzenie przez Region Szczecin do powstania „Skweru Pogranicznika”, który zorganizowano w Euroregionie Pomerania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa;
 • Działania upamiętniające rocznice powstania b. WOP i Straży Granicznej oraz Dzień Weterana Służby Granicznej – święta naszego Związku.
 • Zaangażowanie Związku – poprzez swoich przedstawicieli, czyli zmarłego Prezesa Kol. Marka Meszyńskiego i Kol. Adama Miksiewicza –  w działaniach  Federacji SSM RP i jej Zarządzie, co też podkreślał w swoim wystąpieniu Przewodniczący Federacji Pan Zdzisław Czarnecki.

Na wniosek ustępującego Zarządu Głównego delegaci Zjazdu jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu b. Prezesowi Związku Kol. Adamowi Miksiewiczowi tytułu Honorowego Prezesa Związku.

Szczegóły sprawozdań, a także inne dokumenty zostały wcześniej (przed Zjazdem) przekazane delegatom i Regionom, co pozwoliło im na odpowiednie przygotowanie się do Zjazdu. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła znaczna wymiana w składzie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. W większości do władz wybrani zostali nowi działacze, głównie z najbardziej prężnych Regionów.  Prezesem Związku został wybrany Kol. Sławomir MATUSEWICZ z Regionu Cieszyn, który już wcześniej dał się poznać w środowisku jako aktywny działacz na rzecz poszkodowanych ustawą represyjną. Jego wybór potkał się z powszechnym uznaniem wszystkich zebranych i stanowi dobry prognostyk na dalszy rozwój Związku. Poniżej pełne składy osobowe ZG i GKR:

    1. Zarząd Główny:

 • prezes Związku –  kol. Sławomir MATUSEWICZ,
 • wiceprezes ds. organizacyjno – prawnych – kol. Andrzej BUDZYŃSKI,
 • wiceprezes ds. finansowo – społecznych – kol. Piotr IWAT,
 • sekretarz generalny – kol. Andrzej GŁOWACKI,
 • główny skarbnik Związku – kol. Krzysztof MIŚ,
 • członek prezydium – kol. Andrzej BADOWSKI,
 • członek prezydium – kol. Bolesław SZPAK,
 • członek zarządu – kol. Zbigniew HADAŚ,
 • członek zarządu – kol. Edward GRZECZNY,
 • członek zarządu – kol. Grzegorz PIESZKO,
 • członek zarządu – kol. Mirosław MARGOL.

     2. Główna Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący – kol. Aleksander WASILEWSKI,
 • zastępca przewodniczącego – kol. Ryszard PIECZYŃSKI,
 • sekretarz – kol. Bernard SZYMKOWIAK,
 • członek komisji – kol. Sławomir MAŁKOWSKI
 • członek komisji – kol. Robert SKAWINA.

Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie oraz przyjął uchwałę programową Zjazdu, której treść zostanie zamieszczona na witrynie internetowej Związku.

Szczególne podziękowania należą się firmie ubezpieczeniowej WDB S.A. której przedstawiciele obecni na Zjeździe od lat współdziałają z naszym środowiskiem w sprawach ubezpieczeń funkcjonariuszy SG, emerytów SG i b. WOP oraz ich rodzin.  WDB znacznie wsparło organizację Zjazdu jako sponsor, co spotkało się z uznaniem przez całe nasze środowisko.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Poniżej mała galeria zdjęć z obrad Zjazdu.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. sp. Stanisława MIKULSKIEGO.

Zawody Strzeleckie w Regionie Nadodrzańskim.

Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w dniu 01.10.2021 r. na strzelnicy w Słubicach odbyły się zawody strzeleckie z broni ostrej: karabinka AK 47 i pistoletu Glock, zorganizowane przez Region Nadodrzański ZEiRSG przy wsparciu firmy Gunspot.pl.  Główne cele zawodów to:

 • wyłonienie najlepszego zespołu i zawodnika spośród uczestników zawodów,
 • popularyzowanie współzawodnictwa, postaw integracyjnych i prospołecznych, solidarności koleżeńskiej, wzajemnej pomocy i współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji.

Warunki strzelania:

 •  pistolet Glock: odl. 25m, poz. stojąca, 3 strzały próbne i 6 ocenianych,
 • karabinek AK47: odl. 50m, poz. leżąca, 3 strzały próbne i 6 ocenianych.

Uczestnicy: 8 drużyn 3 osobowych:

 • drużyna posła Ziemi Lubuskiej B. Wontora w składzie: wiceprezes LZW ZŻWP, wicestarosta słubicki, radna sejmiku województwa lubuskiego,
 • drużyna  Urzędu Miejskiego w Słubicach w składzie: burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący RM, skarbnik gminy,
 • drużyna PSG w Świecku,
 • drużyna emerytów Służby Celnej,
 • 3 drużyny RN ZE i RSG,
 • drużyna mieszana emerytów służb mundurowych.

       Do zdobycia puchary i dyplomy: w dwuboju drużynowym puchary ufundował RN ZE i RSG, a w dwuboju indywidualnym: poseł na sejm IX kadencji z Ziemi Lubuskiej – Bogusław Wontor, PSG w Świecku oraz firma: Kamelia Moda Damska i Męska. Za strzelanie drużynowe i indywidualne z pistoletu Glock i karabinka AK 47 – wręczane były dyplomy.
Wyniki zawodów strzeleckich:
Dwubój strzelecki drużynowy:
I miejsce – puchar + dyplom – RN ZEiRSG,
II miejsce – puchar + dyplom – PSG w Świecku,
III miejsce – puchar + dyplom – UM w Słubicach,
Miejsca drużynowe – wyróżnione dyplomami:
– pistolet Glock: I miejsce – RN ZEiRSG; II miejsce – PSG w Świecku; III miejsce – drużyna posła B. Wontora;
– karabinek AK47: I miejsce – RN ZEiRSG; II miejsce – PSG w Świecku; III miejsce – UM w Słubicach,
Dwubój strzelecki indywidualny:
I miejsce – puchar + dyplom posła B. Wontora – W. Litwiniec z RN ZEiRSG,
II miejsce – puchar + dyplom PSG w Świecku – P. Biekisz z RN ZEiRSG,
III miejsce – puchar + dyplom  Firmy Kamelia – mł. chor. SG D. Samociak z PSG w Świecku,
Miejsca indywidualne  wyróżnione dyplomami:
– pistolet Glock: I miejsce – mł. chor. SG K. Pajak – PSG w Świecku; II miejsce – W. Litwiniec – RN ZEiRSG; III miejsce – E. Bubula – RN ZE i RSG;
– karabinek AK47: Im – mł. chor. SG D.  Samociak z PSG w Świecku; II miejsce – W. Litwiniec z RN ZEiRSG; III miejsce – st. chor. sztab. SG P. Zakrzewski z PSG w Świecku.
Z okazji V Zawodów Strzeleckich wręczono także podziękowania dla przedstawicieli Firmy Gunspot.pl – Strzelnica – p. K. Rudzkiego i p. R. Sikory za wsparcie naszego Regionu w organizacji strzelania przez pięć kolejnych lat.
Gadżety okolicznościowe na strzelanie ufundowali: przypinki – RN ZEiRSG, kubki – Firma Gunspot.pl – Strzelnica. Na zakończenie zawodów – poczęstunek  wojskową grochówką.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów za udział, gratulujemy wyróżnionym drużynom i zawodnikom. Szczególne podziękowania składamy dla posła Ziemi Lubuskiej – Bogusława Wontora i władz samorządowych za wsparcie naszego przedsięwzięcia.

         Do zobaczenia na następnym strzelaniu za rok.

Prezes RN Jerzy Siedlarz

Do artykułu załączamy zdjęcia.

V Zjazd Krajowy ZEiRSG.

Niebawem odbędzie się oczekiwany od dawna V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.  Powinien być zwołany w I półroczu 2020 roku, bo wtedy upływała 4-letnia kadencja władz centralnych władz Związku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany.  Dlatego zaległy Zjazd, kilkakrotnie przekładany pod względem terminu, ale też i miejsca, w końcu odbędzie w dniach 9-10 października 2021 roku w Soczewce k/Płocka.

W organizację Zjazdu gorąco był zaangażowany nieżyjący od kilku tygodni Prezes Związku śp. Kol. Marek Meszyński. Niemal do ostatnich dni życia konsultował sprawy organizacji Zjazdu, przekazywał sugestie i zalecenia oraz bieżąco się interesował ich realizacją. W ostatnich dniach przed śmiercią, mając świadomość własnej słabości i czując zbliżający się koniec swojej aktywności, wyraził prośbę do swego poprzednika b. Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza – najbardziej doświadczonego  w kierowaniu Związkiem członka Prezydium Zarządu Głównego – o podjęcie się roli koordynatora dalszych końcowych działań organizacyjnych Zjazdu. Jego życzenie, niczym testament związkowy, jest realizowane we współpracy z innymi Członkami Zarządu Głównego i Regionami Związku. Zjazd odbędzie się w zaplanowanym terminie i według wskazań nieżyjącego już Prezesa Kol. Marka Meszyńskiego.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski