KU LEPSZEJ POLSCE.

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG w Koszalinie.

W dniach 23-24 marca 2019 r. w Koszalinie w gościnnym Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, poszerzone o prezesów Regionów i przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. Obrady poświęcone były między innymi:

  • sprawom finansowym: analiza i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2018, zatwierdzenie bilansu ZG i uchwalenie budżetu, podjęcie uchwały o opłacie abonamentu internetowego przez ZG na potrzeby obsługi stron internetowych Związku,
  • ocenie działalności ZG i Regionów w roku 2018 (omówienie efektów, wskazanie na problemy, wymiana doświadczeń przez Prezesów Regionów), spraw ubezpieczeniowych w kontekście współpracy z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym (referat kol. A. Badowskiego)  oraz udziału Związku w pracach Federacji SSM RP (kol. Prezes M. Meszyński i członek Prezydium ZG kol. A. Miksiewicz), 
  • omówieniu współpracy ZEiRSG i Klubu Generałów i Admirałów SG na rzecz środowiska emerytów i rencistów WOP i SG oraz spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom ustawy represyjnej przez Związek, Klub Generałów i Admirałów SG i Federację SSM RP (referat dziekana KGiASG kol. gen. T. Frydrycha),
  • określeniu głównych kierunków działania i zadań Związku na okres wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu w roku 2019,
  • omówieniu możliwości udziału Związku w 48 Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic” organizowanym w czerwcu 2019r. na Pogórzu Rożnowskim w kontekście prelekcji na ten temat Komandora Rajdu ppłk rez. M. Skrzyńskiego z Koszalina,
  • sprawom funkcjonowania aktualnej strony internetowej i utworzenia ewentualnie strony Związku na Facebooku.

 Na początku posiedzenia odbyło się krótkie spotkanie z Komendantem COSSG Panem płk SG dr Piotrem Boćko,  połączone ze zwiedzaniem Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych. Następnie przystąpiono do obrad, którym przewodniczył Prezes Związku Kol. Marek Meszyński. Pierwszy dzień obrad, przebiegający zgodnie z przyjętym porządkiem, zakończono uroczystą kolacją, podczas której dyskutowano nad dalszym rozwojem Związku i wymieniano doświadczenia z działalności w poszczególnych Regionach. Miłym akcentem kolacji było przedstawienie przez Prezesa listy Regionów i osób (członków Związku i osób niezrzeszonych), które dokonały dobrowolnych wpłat jako składek celowych na konto ZG w celu przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej. Aktualny stan tego konta wynosi 4986,60 zł, a zasady wpłat i   sposób rozdysponowania środków określa Uchwała ZG nr 10/2017    (na lewym widgecie na naszej stronie internetowej głównej  jest zamieszczony Apel o pomoc poszkodowanym i nr konta do wpłat). Na wyróżnienie za aktywność na tym polu zasługują w szczególności:

  • Region Cieszyn, Region Szczecin i Region Sądecki,
  • oficerowie WOP z 13 kompanii podchorążych WSOWZ na czele z kol. gen. T. Frydrychem (promocja oficerów z 1976r. ),
  • członkowie Związku i osoby niezrzeszone: Bednarek Leszek, Bochen Antoni, Chmielak Mirosław, Indyk Mariusz, Jastrzębski Piotr, Jankowski Jerzy, Kraska Józef, Koziołek Stanisław, Miksiewicz Adam, Meszyński Marek, Siwek Edward, Szymkiewicz Mirosław, Więcław Andrzej, Więcek Józef, Wojtczak Wioletta, Zaborniak Zygmunt.

Obecni na posiedzeniu Zarządu Głównego przedstawiciele Regionów i osoby wymienione wyżej otrzymały dyplomy z podziękowaniami, które wręczał Prezes Związku M. Meszyński i Dziekan KGiASG kol. gen. T. Frydrych.

 Podsumowując obrady Prezes Związku kol. Marek Meszyński podziękował wszystkim za aktywność i przedstawiane propozycje, zaapelował o kontynuowanie działań w Regionach wynikających z Programu Związku przyjętego na IV Zjeździe (w tym w zakresie przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej), realizowanie w miarę możliwości przedsięwzięć związkowych w okresie wyborów do PE, Sejmu oraz Senatu, a także o pilne przeprowadzenie w Regionach konsultacji w sprawach zgłoszonych podczas posiedzenia ZG.

 

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Poniżej galeria zdjęć z obrad Zarządu Głównego ZEiRSG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„RANNY PTASZEK” – Region Sądecki ZEiRSG na spektaklu teatralnym.

W dniu 9 marca 2019 roku Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiR SG zorganizował dla członków Regionu udział w spektaklu teatralnym pt. „Ranny ptaszek” autorstwa Collen Murphy w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza.  W spektaklu uczestniczyło kilkunastu członków naszego Regionu wraz z współmałżonkami. Jak pisała w recenzji Dorota Jurek kulturalnemedia.pl sztuka Colleen Murphy „Ranny ptaszek” to mocna dawka humoru i ważne międzyludzkie sprawy, czyli prawdziwa czarna komedia. Dwa akty rozpięte na wielu emocjach – blisko życia, ludzkich ułomności, codziennych śmiesznostek i niespełnionych tęsknot.  On i ona we własnej sypialni… Ale spokojnie, obejdzie się bez ekscesów, przecież to stare dobre małżeństwo. Rutyna, czasem znudzenie i zrzędzenie, dużo zaufania i szacunku, a do tego sporo wykrętów i szukania dziury w całym. Tempo akcji staje się zawrotne, gdy do sypialni tych dwojga wpada przez balkon cuchnący bezdomny.

„Ranny ptaszek” wzruszał do łez prapremierową widownię w Londynie, bawił teatromanów w Montrealu i Vancouver. Sztuka nagradzanej kanadyjskiej dramatopisarki i reżyserki filmowej, Colleen Murphy, nareszcie oglądana jest w Polsce! „Ranny ptaszek” jest komedią, która śmieszy bez wymuszania rechotu i wzrusza bez sentymentalizmu, a na koniec zostawia widzów w poczuciu mile i z sensem spędzonego wieczoru. Dla statecznych par – może ku przestrodze. Dla młodych małżeństw – może ku nauce. Dla widza wyrobionego – aktorstwo bez chałtury. Dla nowicjusza w teatrze – trzymająca w napięciu akcja – w dziką podróż kolejką górską. Powolne, chwilami wręcz nudne, wspinanie się w górę, każdorazowo kończy się jednak szaleńczą jazdą w dół. Dodatkowych smaczków dostarcza język dramatu w świetnym, niezwykle „malowniczym” tłumaczeniu Mirosława Połatyńskiego. „Ranny ptaszek” skłania do refleksji, co warto jest w życiu traktować ze śmiertelną powagą, a co z przymrużeniem oka; lub też: czy lepiej to robić samemu, czy jednak w parze…

Jakby nie patrzeć, treści tej sztuki przeznaczone są dla Nas, osób w wieku tzw. około emerytalnym.

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof Twardowski

Dzień Kobiet w Regionie Sądeckim!

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiRSG w dniu 7 marca 2019 roku zaprosił do swojej siedziby wszystkie Panie – Członkinie Regionu Sądeckiego. Prezes Regionu i „męska” część Zarządu złożyli Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty i drobne upominki. Przy kawie i ciastku wspominano obchody tego święta w Karpackiej Brygadzie WOP i w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Wspominano również czas pracy i służby w KaO SG.

Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej i sympatycznej atmosferze.

 

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof Twardowski

„Patrol graniczny – wilczym śladem”.

Kontynuuj czytanie

Zgon odwołującego się od Decyzji Dyrektora ZER w toku postępowania przed sądem. Co dalej?

Kontynuuj czytanie

Nowa Ruda: spotkanie represjonowanych pograniczników z Wiosną!

          W dniu 18.02.2019r. o godzinie 18.00 w Nowej Rudzie odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicieli partii Wiosna. W sumie było ok. 25 -39 osób. Byłem na tym spotkaniu wraz z członkami Regionu „Ziemia Kłodzka” ZEiR SG – razem  6 osób. Kontynuuj czytanie

Region Sądecki – zabawa karnawałowa 2019!

W dniu 2 lutego 2019 roku ponownie w gościnnych progach Hotelu IBIS STYLES w Nowym Sączu odbyła się noworoczna zabawa karnawałowa, organizowana wspólnie przez Region Sądecki Związku Emerytów i Rencistów SG oraz Zarząd Oddziałowy NSZZFSG. Honorowymi gośćmi balu byli: Kontynuuj czytanie

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w IV kwartale 2018 roku.

Kontynuuj czytanie

Walne zebranie Regionu w Cieszynie.

Kontynuuj czytanie