Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. sp. Aleksandra LICHODZIEJEWSKIEGO.

Pamięć i służba – z rodzinnego albumu – odkryta tajemnica.

Przypadek zdarzył się w mojej rodzinie Bojnickich. W 1991 roku jako jeden z jej synów rozpocząłem służbę w charakterze funkcjonariusza Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Odkryłem niespełna przypadkowo w trakcie rozmowy ze swoją mamą, Janiną Bojnicką z domu Mikosz, że jej brat, Leon Mikosz  przed wojną 1939 roku pełnił służbę w Zaleszczykach, co wzbudziło zaciekawienie i chęć zdobycia szczegółowych informacji. Była to jedyna osoba ze strony mojej mamy, o której niewiele wiedziano – nie posiadano żadnych dokumentów ani zdjęć w rodzinnym albumie.

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. spocz. Michała BORA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. WOP w st. spocz. Edwarda TERLECKIEGO.

Pismo Dyrektora ZER MSWiA do Prezesa ZEiRSG w sprawie usprawnień obsługi interesantów.

Poniżej zamieszczamy link do strony Komunikatów ZEiRSG i FSSM RP, gdzie opublikowaliśmy skany pisma Dyrektora ZER MSWiA z dnia 15.12.2020 r. wraz z załącznikami, skierowanego do Prezesa ZEiRSG.

Pismo zawiera opis ostatnich działań ZER, zmierzających do usprawnienia obsługi interesantów Zakładu, i informację o możliwościach i procedurze  ubiegania się o świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma i załącznikami.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

Komunikaty ZEiRSG i FSSM RP

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. w st. sp. WOP i SG Jana NOWAKA.

Ostatnie pożegnanie śp. chor. WOP i SG w st. spocz. Zbigniewa GWARDECKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. mł. chor. w st. spocz. WOP Stanisława MOMOTA.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. sp. Lecha WITKA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. WOP i MO w st. spocz. Edwarda IŁOWSKIEGO.