SPOTKANIE ANTYREPRESYJNE.

W dniu 24 października 2017 r., z inicjatywy Zarządu Regionu w Cieszynie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące działań w sprawie obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin.

Na spotkanie stawiło się 19. wolontariuszy, zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy zgłosili swój udział w akcji zbierania podpisów osób udzielających poparcia projektowi ustawy.

Każdy uczestnik spotkania został wyposażony w pakiet zawierający: projekt ustawy, zasady zbierania podpisów i wypełniania wykazu poparcia oraz wykazy.

Zarząd Regionu w Cieszynie

Związku Emerytów i Rencistów

Straży Granicznej

KOŁOBRZESKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

           W dniu 20 października 2017 r. z inicjatywy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Kołobrzeg podpisano KOŁOBRZESKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ  SŁUŻB MUNDUROWYCH.

          Sygnatariuszami porozumienia są:

 1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kołobrzegu.
 2. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 8 im. ORP ORZEŁ.
 3. Związek Emerytow i  Rencistów SG Region Kołobrzeg.

          Celami porozumienia w szczególności są:

 1. Wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie działalności  stowarzyszeń służb mundurowych na terenie powiatów Kołobrzeg, Gryfice i Świdwin.
 2. Wdrożenie przez sygnatariuszy porozumienia dokumentu opracowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanego: „Zadania i zasady działania Komitetów Protestacyjnych”.
 3. Ocieplanie wizerunku Funkcjonariuszy i Żołnierzy w regionie.

          Wszystkie wymienione organizacje będą aktywnie uczestniczyły w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy „anty-represyjnej”.

          W celu realizacji i koordynacji działań sygnatariusze porozumienia powołali  3-osobowe Prezydium w składzie:

          Przewodniczący   –   Adam Czachert

          Sekretarz              –  Zdzisław Przybysz

          Rzecznik prasowy –  Zbigniew Hadaś.

       Kołobrzeskie Porozumienie  jest otwarte  i  mamy  nadzieję, że wkrótce przystąpią do niego inne związki i stowarzyszenia działające w regionie.

 Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG

                                                                                            Zbigniew Hadaś

 

MODLITWA SKRZYWDZONEGO EMERYTA SG

                                         

                                                   

                                                 Modlitwa

 

Mój Boże… wołam Cię dziś w pokorze swej… zwróć Swój wzrok w naszą stronę…                      Tak wielu ludzi zmarło z powodu tej Ustawy… i jeszcze to pewnie nie koniec…                     Mówią, że to sprawiedliwość dziejowa… ale, Ty wiesz, że to nie jest prawda…                        Wielu z rozpaczy popełniło samobójstwo… innym z bólu nie wytrzymało serce…                   Śmierć niewinnych ludzi nie może być Ci obojętna… w Ich imieniu proszę…

 

Mój Boże… jest późno w nocy, gdy to piszę… na dzień dzisiejszy nie żyją 23 osoby…                 Tak od serca… napisałem w tej sprawie List do Prezydenta…ale, jest bez odpowiedzi… Wskazałem Mu, że źle zrobił podpisując Ustawę Śmierci… czemu milczy tak długo…     Napisałem też do Twego Namiestnika na Ziemi… odpisał mi, że modli się za nas…              Mówią, że będą oszczędności… ile mój Boże warta jest niewinna krew…

 

Mój Boże… ukazał się też mój List Otwarty do Parlamentarzystów RP… dość mocny…      Chciałem wstrząsnąć Ich sumieniami… czy dobrze napisałem… nie wiem… osądź Sam…        Ktoś powiedział, że nie tylko karabin zabija… ale i podniesiona ręka posła, czy senatora…       Dziś matka płacze nad synem i łzy bólu ociera… żona płacze nad mężem i serce jej umiera… Dzieci płaczą nad ojcem, gdyż ich nie przytuli… to smutne słowa z mojego listu do nich…

 

Mój Boże.. .kilka dni temu napisałem List Otwarty do Pani Premier…dziesięć pytań…           Brzmią jak dekalog, chociaż inna ich natura… Ty wiesz, jak targował się biblijny Abraham… Ludzie sprawiedliwi chcą znowelizować Ustawę… czy wspomożesz nas w dobrej zmianie…        W pośpiechu wyrządzono tak wiele zła… cierpią całe rodziny, bo dziś nie mają na chleb…  Skazani bez sądu wołają razem ze mną do Ciebie… przywróć prawo i sprawiedliwość…

 

Mój Boże… jestem jednym z pokrzywdzonych… żołnierzem…mówią o nas oprawcy…            Ciebie też nazwali złoczyńcą… Ty wiesz… jak to boli… niesprawiedliwość bardzo boli…      Próbują nas zakrzyczeć… na Ciebie też wykrzykiwali… wiem, że na mnie też będą krzyczeć…    To dla Ciebie w darze składam dziś ból naszych serc… Ty wiesz co to ból i nas zrozumiesz… Modlę się też i za tych, co tak pochopnie ustanowili krzywdzące prawo… przebacz im…

 

                                               mjr SG Jerzy Misiewicz /emeryt/

POMORSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH.

          W dniu 19 października 2017 r. z inicjatywy ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku podpisano Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Sygnatariuszami porozumienia są:

 1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni.
 2. Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
 3. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku.
 4. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku.
 5. Zarząd Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Gdańsku.
 6. Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.
 7. Zarząd Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Wejherowie.

          Celem porozumienia w szczególności jest:

 1. Wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie działalności  stowarzyszeń służb mundurowych na terenie województwa pomorskiego.
 2. Wdrożenie przez Sygnatariuszy Porozumienia dokumentu opracowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanego: „Zadania i zasady działania Komitetów Protestacyjnych”.

          Wszystkie wymienione organizacje będą aktywnie uczestniczyły w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy „antyrepresyjnej”.

          W celu realizacji i koordynacji działań sygnatariusze porozumienia powołali Prezydium, którego przewodniczącym został Józef Wardyn reprezentujący ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku.

         Prezydium Porozumienia powołało następujące Zespoły Problemowe:

 1. Zespół I ds. zbierania podpisów.
 2. Zespół II ds. organizacji protestów.
 3. Zespół III ds. mediów elektronicznych.
 4. Zespół IV ds. poszerzenia kręgu sprzymierzeńców i sympatyków.

Prezes Regionu Pomorskiego ZEiRSG

                                                                                             Mirosław Chmielak

 

DLACZEGO EUROPOSEŁ Z KOŁOBRZEGU NIE ODPOWIADA?

NASZE ODWIEDZINY W REGIONIE CHOJNA

 

         W dniu 14 paźdzernika 2017 r. na zaproszenie Prezesa Regionu Chojna ZE i RSG trzej przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego – z Gubina, Słubic i Kostrzyna nad Odrą odwiedzili kolegów w Chojnie; w spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Regionu Szczecin, w tym Prezes Regionu.

        Koledzy z Chojny zaprosili przedstawicieli sąsiednich Regionów na spotkanie integracyjne członków Regionu Chojna, które odbyło się na terenie obiektu Koła Łowieckiego „Jeleń”. Niektórzy koledzy uczestniczący w spotkaniu spotkali się po wielu latach, dlatego spotkanie zdominowały głównie wspomnienia wspólnej służby dla Ojczyzny na granicy w zielonych otokach, warunki służby w przeszłości i czasach współczesnych.

        Nie zabrakło także dyskusji o aktualnej sytuacji emerytów i rencistów Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, którzy po wielu latach służby dla Ojczyzny, często z narażeniem życia i zdrowia, latach wyrzeczeń, zaniedbywania obowiązków rodzinnych, zostali pozbawieni przez aktualnie rządzących – na podstawie „represyjnej” ustawy – znacznych części wysłużonych zgodnie z obowiązującym prawem emerytur i rent. W dyskusji podkreślano, że do społeczeństwa jest kierowany przez przedstawicieli aktualnie rządzących nieprawdziwy przekaz, że „represyjna” ustawa dotyczy tylko wąskiej grupy byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a nie mówi się o tym, że obejmuje także emerytów, rencistów i świadczenia rodzinne innych formacji, między innymi byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza – pozytywnie zweryfikowanych – przyjętych do Straży Granicznej po rozwiązaniu WOP-u.

        Na spotkaniu wszyscy uczestnicy zgodnie zaapelowali do kolegów pełniących w przeszłości służbę w zielonych otokach o jedność naszego środowiska, o podtrzymywanie więzi koleżeńskich, integrację z innymi środowiskami emerytów mundurowych i włączenie się do wspólnych działań na rzecz przywrócenia nam naszej godności, praw nabytych i niesłusznie zabranych świadczeń emerytalnych i rentowych.

       Dziękujemy kolegom z Chojny za zaproszenie, zapewniamy o naszej woli współpracy i wsparciu działań z najbliższymi Regionami i zachęcamy do tego kolegów w innych naszych Regionach.

                                                                                                    Prezes RN

                                                                                                  Jerzy  Siedlarz

APEL BRACTWA MOTOCYKLOWEGO ŻOŁNIERZY WOJSK OCHRONY POGRANICZA

 

SZANOWNI KOLEDZY Z WOJSK OCHRONY POGRANICZA!

PROSZĘ O WŁĄCZENIE SIĘ DO ROZMÓW I DYSKUSJI O SKUTKACH USTAWY REPRESYJNEJ ZABIERAJĄCEJ EMERYTURY I RENTY WIELU EMERYTOM I RENCISTOM Z NASZEGO ŚRODOWISKA! PRZEDSTAWIAJCIE NASZĄ FORMACJĘ, JAKO JEDYNE WOJSKO, KTÓRE W CZASACH POKOJU WYKONYWAŁO ZADANIA BOJOWE NA RZECZ OJCZYZNY! NIE MILCZMY! POKAŻMY SIĘ!  NIE CHOWAJMY SIĘ! POWINNIŚMY BYĆ DUMNI, ŻE BYLIŚMY ŻOŁNIERZAMI, A FUNKCJONARIUSZAMI STRAŻY GRANICZNEJ STALIŚMY SIĘ PO PRZEPROWADZONYCH WERYFIKACJACH! DZIŚ JESTEŚMY EMERYTAMI I JAKBY NAS NIE BYŁO! POTRAFILIŚMY BRONIĆ I STRZEC OFIARNIE NASZYCH GRANIC, POKAŻMY WIĘC RÓWNIEŻ TERAZ NASZE OTWARTE I ODWAŻNE OBLICZE! NIE KŁAMLIWE, JAK MÓWI O NAS WŁADZA!

RZAD I PARLAMENTARZYŚCI JEDNEJ OPCJI PRZEDSTAWIAJĄ NAS JAK OPRAWCÓW I ZBRODNIARZY! MÓWIĘ STANOWCZE I KATEGORYCZNE NIE!!! NIE!!!! BYLIŚMY ŻOŁNIERZAMI: OFICERAMI, CHORĄŻYMI I PODOFICERAMI. I MIELIŚMY LEGITYMACJE WOJSKOWE! TAK WŁADZO, WOJSKOWE!!!! STATUS NASZ BYŁ WŁAŚCIWY – WOJSKO! NIE MA ZGODY NA PRZEKREŚLENIE WOP-U, NIE MA ZGODY NA TO, CO ROBI WŁADZA Z NASZYMI ŻOŁNIERZAMI!

WZYWAM WAS! WSTAŃCIE I POKAZUJCIE W SWOICH MIEJSCOWOŚCIACH, W SWOICH MAŁYCH OJCZYZNACH, ŻE TO MY, ŻOŁNIERZE WOP, A POTEM FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ, STALIŚMY SIĘ OFIARAMI HANIEBNEJ USTAWY OBNIŻAJĄCEJ NAM DRASTYCZNIE EMERYTURY I RENTY. PRZESTAŃMY SIĘ BAĆ, BO NIE MA KOGO! MOŻE BĘDZIE TO ISKRA, KTÓRA POKAŻE OBYWATELOM, JAK SZALBIERSKIE SĄ POCZYNANIA „DOBREJ ZMIANY”! WIEM, ŻE WIELU ŻOŁNIERZY WOP GŁOSOWAŁO ZA OPCJĄ RZĄDZĄCĄ, WIELU NIE POSZŁO NA WYBORY I PYTAM, CZY BYŁO WARTO? DZIŚ STARSI, SCHOROWANI, MAJĄCY DUMĘ ZE SŁUŻBY W WOP, SĄ POGARDZANI! TO MY WALCZYLIŚMY Z BANDAMI UPA I WERWOLFU, A TAKŻE Z INNYMI BANDYCKIMI ORGANIZACJAMI! TO MY BYLIŚMY NA PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH, NA ZIELONEJ GRANICY, W PORTACH MORSKICH I LOTNICZYCH! NIE POZWÓLMY WMÓWIĆ, ŻE BYLIŚMY OPRAWCAMI!

WCZORAJ ROZMAWIAŁEM Z LUDŹMI MOJEGO POGRANICZA, KTÓRZY SĄ SZALENIE ZDZIWIENI, ŻE MY – ŻOŁNIERZE WOP – STRACILIŚMY PROCENTOWO NAJWIĘCEJ SPOŚRÓD WSZYTKICH FORMACJI OBJĘTYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ! MAMY CHLUBNĄ KARTĘ, JESTEŚMY SPADKOBIERCAMI WSZYSTKICH FORMACJI OCHRONY GRANIC PRZED 1990 ROKIEM! TO MY BUDOWALIŚMY STRAŻ GRANICZNĄ, Z KTÓREJ OBECNA WŁADZA JEST TAK DUMNA I CHWALI SIĘ W EUROPIE! NIE POZWÓLMY ZGINĄĆ TRADYCJI WOP, BO POKOLENIE PO NAS ROZLICZY NAS Z HISTORII I NIE WYBACZY!

POWSTAŃ PANOWIE! WZYWAM WAS! POKAŻMY NASZĄ SIŁĘ! POSIADAMY JĄ PRZECIEŻ! JA JESZCZE MAM I BĘDĘ WALCZYŁ DO KOŃCA! JESZCZE CHCĘ I WIEM,  ŻE MUSZĘ DLA NAS WSZYSTKICH! DZIAŁAJMY RAZEM! ZBIERAJMY PODPISY POD PROJEKTEM ZMIANY USTAWY REPRESYJNEJ! PROSZĘ O WSPARCIE! JEST NAS TYLU, ŻE MOŻEMY ZWYCIĘŻYĆ! NIE CHOWAJMY GŁOWY, ŻE MOJA CHATA Z KRAJA! TAK JAK MY POMAGALIŚMY MIESZKAŃCOM POGRANICZA, WIERZĘ ŻE ONI TERAZ POMOGĄ NAM!

 

PREZYDENT BRACTWA MOTOCYKLOWEGO WOP

                    DARIUSZ  GÓRSKI

 

 

 

 

KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ


BARDZO WAŻNE!

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.

Pamiętajmy!

Kampania promocyjna, a także organizacja zbierania podpisów muszą być zgodne z przepisami prawa.

Poniżej zamieszczamy pakiet oficjalnych dokumentów związanych z realizacją naszej inicjatywy ustawodawczej. Są to:

 1. Projekt ustawy,
 2. Uzasadnienie projektu ustawy,
 3. Wzór „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy”,
 4. „Zasady zbierania podpisów”,
 5. „Instrukcja wypełniania WYKAZU”,
 6. Wyciąg z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (art. 9), wprost odnoszący się do zasad zbierania podpisów;
 7. Wyciąg z ustawy z dnia 8 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do której odwołuje się w art. 8 ust. 3 ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Na adresy e-mail koordynatorów Komitetów Protestacyjnych prześlemy  propozycję „Ulotki”, którą powinni dysponować zbierający podpisy (do zapoznania się przez osoby zamierzające złożyć wpis poparcia). Nie ma przeszkód w innym ujęciu treści „Ulotki” przez osoby zbierające podpisy.

Zwracamy się do wszystkich Komitetów Protestacyjnych, stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych oraz wszystkich organizacji, które włączają się w akcję zbierania podpisów o bieżące śledzenie naszej strony www.fssm.pl i pobieranie z niej plików z dokumentami (w formacie PDF), niezbędnymi w realizacji przedsięwzięcia. Korzystanie z innych dokumentów, umieszczanych w sieci przez nieuprawnione osoby, może spowodować nieważność wadliwie zebranych podpisów.

Uwaga! Na stronie www.fssm.pl będziemy również zamieszczać bieżące informacje Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP odnoszące się do akcji zbierania podpisów. Nie wykluczamy możliwości korekty „Zasad zbierania podpisów”, stosownie do dynamicznie zmieniających się warunków i praktyki prowadzenia akcji. Zapowiadamy też szybkie zorganizowanie „Punktu Konsultacyjnego”, pod wskazanym numerem telefonu, gdzie będzie można uzyskać porady w zakresie prowadzenia akcji zbierania podpisów.

                                  Zdzisław  CZARNECKI

                                               Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

 

WYPOWIEDZI EMERYTÓW SG W „GAZECIE LUBUSKIEJ” I „PRZEGLĄDZIE”.

Szanowni Koledzy! Represjonowani emeryci SG!
          Warto zapoznać się z wypowiedziami emerytów SG ze Słubic w “Gazecie Lubuskiej” nr.234 z 7-8.10.2017r. (skan gazety poniżej) oraz z komentarzami lubuskich przedstawicieli PIS: posła Marka Asta i radnego lubuskiego sejmiku z ramienia PIS Marka Surmacza.
Przy tej drugiej wypowiedzi warto się zatrzymać i zapytać Pana radnego – czym się Pan kierował wstępując w latach 70 – tych w szeregi Milicji Obywatelskiej? Przecież Pan był  też zobowiązany i wykonywał swoje obowiązki rzetelnie, przestrzegając regulaminów, zarządzeń i rozkazów przełożonych…chyba pańscy koledzy ze służby w tamtym czasie potwierdzą to….chyba nieobcy był dla Pana etos służby dla Ojczyzny….?
          Warto też przeczytać zeskanowany art. z Przeglądu nr.40 z 2-8.10.2017r. pt. „Ślepy Rewanż. Ofiarą ustawy dezubekizacyjnej padła Straż Graniczna. Za stemplowanie paszportów w czasach PRL odbierają emeryturę”.
Prezes RN Jerzy Siedlarz
 

LIST OTWARTY DO PREMIER BEATY SZYDŁO!

Szanowne Koleżanki i Koledzy z formacji granicznych!
Poszkodowani ustawą represyjno-eutanazyjną!
          Poniżej zamieszczamy kolejny list otwarty autorstwa emerytowanego mjr. Straży Granicznej Jerzego MISIEWICZA, tym razem skierowany do Pani Premier Beaty Szydło. List zawiera 10 pytań dotyczących w szczególności 20 ofiar śmiertelnych ustawy represyjno-eutanazyjnej z 16 grudnia 2016r. (samobójstwa – 6, zawały – 7, udary – 1, inne – 6). Dane dot. liczby ofiar (poszczególne przypadki są dokumentowane w „Białej Księdze” przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP) pochodzą z programu „Skandaliści” w Polsat News (7 października 2017r.), w którym występował b. szef WSI gen. M. DUKACZEWSKI, b. szef BOR gen. M. JANICKI i inne represjonowane osoby.
Rzecznik ZEiRSG
Jerzy JANKOWSKI

  

 

Starsze posty «

» Nowsze posty