Spotkanie opłatkowe w Regionie Koszalin.

POSELSKI PROJEKT ZMIANY USTAWY EMERYTALNEJ.

Wszyscy wiemy, że 16 grudnia 2019 r. w trzecią rocznicę „uchwalenia” ustawy represyjnej, przedstawiciele Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego NOWA LEWICA RAZEM złożyli w Kancelarii Sejmu RP poselski projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Nie wszyscy jednak znają jego treść, dlatego niniejszym go publikujemy.

Poniżej pełny tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem (w PDF).

2019.12.16 Projekt złożony przez Lewicę

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Region Szczecin – spotkanie wigilijne wspólnie z IPA.

W dniu 18 grudnia 2019 r. ZEiR SG Region Szczecin wspólnie z Zachodniopomorską Grupą Wojewódzką IPA w Szczecinie zorganizowali spotkanie wigilijne dla swoich członków, członków ich rodzin oraz naszych sympatyków. Spotkanie minęło w miłej i prawie świątecznej atmosferze, jak widać na załączonych zdjęciach.

           Zdjęcia                                                                       z up. Prezesa Regionu Szczecin

kol. Krzysztof Wachowicz                                                          kol. Jarosław Kęsicki

DOŚĆ REPRESJI – W TRZECIĄ ROCZNICĘ „UCHWALENIA” USTAWY REPRESYJNEJ!

16 grudnia 2019 r. minęły 3 lata od „uchwalenia” przez Sejm RP ustawy represyjnej, bezprawnego i stricte politycznego aktu odwetu, łamiącego prawa ponad 40 tys. obywateli Polski. Od 3 lat Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i organizacje wchodzące w jej skład, wszelkimi środkami walczą wspólnie i w imieniu objętych tą pseudoustawą byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, o jej usunięcie z polskiego systemu prawnego. Ta trzyletnia walka powoli przynosi efekty, bo dziś popierają ją nie tylko politycy praktycznie wszystkich partii opozycyjnych, działacze organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim coraz większa rzesza „zwykłych” obywateli. Niestety, ten akt parlamentarnego barbarzyństwa, który odebrał życie 59 osobom, nadal obowiązuje, a odpowiedzialni za jego wprowadzenie robią wszystko, by obowiązywał jak najdłużej.
My nie poddamy się nigdy i będziemy walczyć do zwycięstwa! Tego nauczyła nas służba Polsce!
Dlatego 16 grudnia 2019 r. – w trzecią rocznicę „uchwalenia” tej „ustawy” FSSM RP i organizacje będące jej członkami zorganizowały akcję DOŚĆ REPRESJI.

Dalsza część artykułu > TUTAJ

Powyższy artykuł zawiera kompleksowe podsumowanie pikiet rocznicowych związanych z III rocznicą uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej i działaniami w Senacie i w Sejmie podjętymi przez Federację wraz z posłami Nowej Lewicy w dniu 16.12.2019 roku w celu złożenia nowego projektu ustawy rugującej z przestrzeni prawnej rozwiązania dyskryminujące emerytów i rencistów mundurowych i powrót do uregulowań z roku 1994. Warto przeczytać i przejrzeć wszystkie załączniki.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

 

16 grudnia 2016 roku – III rocznica uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Pikiety represjonowanych „pograniczników” przed Sądami.

W dniu 16 grudnia 2019 roku – w III rocznicę uchwalenia przez „dobrą zmianę”, czyli Zjednoczoną Prawicę pod przewodem PIS-u, haniebnej i zbrodniczej „ustawy” represyjnej zwanej potocznie niesłusznie „dezubekizacyjną” –  w wielu miastach na terenie kraju odbywały się pikiety rocznicowo-protestacyjne. Zorganizowały je stowarzyszenia emerytów mundurowych posiadających w swoich szeregach „represjonowanych”, a także poszkodowani niezrzeszeni i ich sympatycy działający w innych strukturach organizacyjnych. Pikiety organizowano głównie przed Sądami Okręgowymi, które rozpatrują sprawy odwołań represjonowanych o decyzji emerytalno-rentowych ZER MSWiA obniżających w radykalny sposób emerytury i renty.  W niektórych miastach pikiety trwały już od kilku dni z rotacyjną wymianą uczestników, a dniem kulminacyjnym był 16 grudnia b.r.

Centralne uroczystości rocznicowe, organizowane przez Federację SSM RP wspólnie z parlamentarzystami Nowej Lewicy, a także i innych ugrupowań opozycyjnych, odbywały się w Warszawie. Były one połączone ze specjalną Konferencją w Senacie oraz złożeniem do Sejmu projektu ustawy rugującej z obiegu prawnego „ustawę represyjną”, a także tą z roku 2009, i przywracającej stan prawny emerytów mundurowych MSWiA wprowadzony ustawą zaopatrzeniową jeszcze w roku 1994. Relację z centralnych uroczystości rocznicowych   zamieścimy odrębnie.

Podczas rocznicowych pikiet w przemówieniach lub na banerach ukazywano skutki ustawy represyjnej wskazując na fakt, że już 59 osób zmarło na skutek tej ustawy (śmierć miała bezpośredni związek z jej wprowadzeniem w życie), a łącznie prawie 900 osób zmarło po otrzymaniu decyzji emerytalno-rentowych o odebraniu lub obniżeniu świadczeń.  Osoby te nie doczekały się sprawiedliwych wyroków sądowych w sprawach odwołań od tych decyzji, zwanych w środowisku represjonowanych „Listami śmierci”.  Pikietujący wyrażali poparcie dla sędziów w ich sporze z „dobrą zmianą” o zachowanie niezależności i niezawisłości oraz zwracali się do nich z apelem o rozpatrywanie spraw represjonowanych bez ich zawieszania i bez oczekiwania na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na zapytanie prawne w tej materii. Poniżej przedstawiamy krótkie relacje z kilku pikiet rocznicowych, przekazane nam do publikacji wraz ze zdjęciami lub filmikami video.

Nowy Sącz

W III rocznicę „uchwalenia” ustawy tzw. „dezubekizacyjnej” w Nowym Sączu w godz. 7.45 do 9.00 pod Sądem Okręgowym Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbyła się pikieta rocznicowa, w której wzięło udział łącznie 34 osoby, w tym represjonowani z b. SB, MO, Policji, WOP i Straży Granicznej z Nowego Sącza, Nowego Targu, Krynicy Z., Muszyny, Rytra. Obecny był także Szefa Sądeckiego Komitetu Obrony Demokracji Pan E. UCHERSKI, co represjonowani przyjęli z aplauzem. Pikieta została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Nowosądecka Inicjatywa Socjaldemokratyczna” i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji  –  Koło w Nowym Sączu. Było na nim obecnych 7 „pograniczników”, w tym niżej podpisany i członek Prezydium ZG ZEiRSG A. Miksiewicz.
Opr. J.Jankowski

Szczecin

W dniach 10 – 12 grudnia i 16 grudnia 2019 r. SEiRP Szczecin, przy udziale członków Regionu Szczecin ZEiRSG, zorganizował przed Sądem Okręgowym w Szczecinie pikiety pod hasłem „Orzekajcie! Nie czekajcie na Trybunał Konstytucyjny”. Szczególne podziękowania należą się dla Kolegi z SEiRP, który wziął na barki funkcję organizatora tych zgromadzeń. W pikietach rotacyjnie uczestniczyło kilku represjonowanych kolegów z naszego Związku. Wsparcia dla represjonowanych jak zawsze udzielił były Minister Spraw Wewnętrznych Pan Andrzej Milczanowski, były Komendant Główny Policji gen. Jerzy Stańczyk oraz poseł na Sejm obecnej kadencji Dariusz Wieczorek. Za pośrednictwem Prezesa SO w Szczecinie, przekazano Apel sędziom VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych orzekających w sprawach odwoławczych. Do Apelu dołączona została lista z 74. podpisami uczestników pikiety oraz osób wspierających.

  Opr. Jarosław Kęsicki

Koszalin 

16.12.2019 r. rano w godz. 7.45 – 9.00 pikieta  w III rocznicę wprowadzenia morderczej ustawy represyjnej pod Sądem Okręgowym w Koszalinie. Zdjęcia i film z Facebooka z upoważnienia Prezesa M. Meszyńskiego.

Opr. Z. Hadaś

 

Opublikowany przez Mirosława J. Surowego Niedziela, 15 grudnia 2019

 

Dzierżoniów

Pikieta represjonowanych z udziałem „pograniczników” z Regionu Ziemia Kłodzka” pod biurem poselskim Michała Dworczyka. Krótki artykuł z lokalnego portalu Doba. Pl   oraz poniżej filmik.

 

Opr. J. WOP i Z. Kielar

https://doba.pl/ddz/artykul/protest-pod-biurem-poselskim-michala-dworczyka/41875/0

https://www.facebook.com/zbyszek.kielar.1/videos/

Powyższy artykuł będziemy uzupełniać w miarę napływu nowych materiałów.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

DOŚĆ REPRESJI – 16 GRUDNIA 2019 r. W WARSZAWIE.

16 grudnia 2019 r. mijają trzy lata od dnia hańby polskiego parlamentaryzmu. Dnia, w którym posłowie tzw. „zjednoczonej prawicy”, zabarykadowani w Sali Kolumnowej Sejmu RP, z pełną świadomością swojego bezprawnego działania, „uchwalili” zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), czyli tzw. „ustawę dezubekizacyjną”, nazywaną przez nas „represyjną”.

„Ustawę”, którą dla osiągnięcia politycznego celu złamano zasady prawa, obowiązującą Konstytucję RP i prawa obywateli RP.

„Ustawę”, którą urzędująca władza złamała umowy społeczne zawarte przez jej poprzedników.

„Ustawę”, która stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej, skazała tysiące polskich obywateli na starość w nędzy.

„Ustawę”, która stała się wyrokiem śmierci dla 59 z nich, nie rozumiejących niesprawiedliwości, jaka ich spotkała i nie mogących znaleźć w sobie dość sił, by walczyć o swoje prawa.

„Ustawę”, której bezprawność jest tak oczywista, że desygnowana przez partię rządzącą Prezes „Trybunału Konstytucyjnego” od dwóch lat boi się jej tknąć, bo albo pogrąży się sama, albo pogrąży swych politycznych mocodawców – autorów tego aktu bezprawia.

Od trzech lat, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i organizacje w niej zrzeszone oraz byli funkcjonariusze i żołnierze objęci tą „ustawą”, wspólnie robimy wszystko, co jest możliwe, by prawda o tym akcie bezprawia dotarła do możliwie jak największej liczby Polaków. By wszyscy zrozumieli, że zgoda na bezprawne działania władzy wobec jakiejkolwiek grupy obywateli, oznacza zgodę na takie same działania wobec wszystkich.

I powoli, jak „kropla drąży skałę”, tak nasza walka z ustawą represyjną zyskuje coraz większe zrozumienie i poparcie społeczne. Dziś wspierają nas już nie tylko „zwykli obywatele”, którzy podpisywali się pod naszym obywatelskim projektem zmiany tego aktu bezprawia, odrzuconym przez Sejm poprzedniej kadencji już w pierwszym czytaniu. Dziś mamy poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich, opozycyjnych ugrupowań politycznych, mających swych przedstawicieli w Parlamencie RP i wielu pozarządowych organizacji obywatelskich, takich jak; Obywatele RP, KOD czy Obywatelski Toruń. Dlatego mamy nadzieję, że ustawę represyjną uda się usunąć z polskiego systemu prawnego drogą ustawodawczą. Jeśli to się nie uda, to na wymiar sprawiedliwości, zdemolowany przez rządzące dziś PiS, represjonowani funkcjonariusze i żołnierze raczej liczyć nie mogą.

Wielokrotnie apelowaliśmy do sędziów sądów okręgowych, by nie czekali (nie wiadomo jak długo) na wyrok „TK” w sprawie zgodności z Konstytucją RP tej „pseudoustawy” i w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA sami orzekali niezawiśle na podstawie Konstytucji RP, prawa Unii Europejskiej, własnej wiedzy, doświadczenia i w zgodzie z własnym sumieniem, do czego mają pełne prawo. Tego, niestety, podejmują się tylko nieliczni z nich. Większość, w obawie przed konsekwencjami dyscyplinarnymi, zawiesza postępowania i czeka na wyrok „TK”. Tymczasem od czasu „uchwalenia” ustawy represyjnej zmarło już ok. 1000 osób nią objętych, nie doczekawszy się sprawiedliwości. To musi uświadomić wszystkim Polkom i Polakom, jak marne są szanse zwykłego obywatela w walce o jego prawa z władzą, która przejęła kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości.

Przeciwko temu od miesiąca protestują, pikietując przed Sądem Okręgowym w Warszawie, członkowie Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa i wspierające ich setki byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, wystawiając solidarnościowe pikiety przed innymi sądami okręgowymi w kraju.

O tym wszystkim, o tej ogromnej niesprawiedliwości, która dotknęła tych, co często całe życie zawodowe poświęcili służbie Polsce, a dziś, odarci z godności, są skazani bez sądu na nędzną starość, krzyczymy od lat.

16 grudnia 2019 r., w trzecią rocznicę uchwalenia tego aktu bezprawia, jakim jest bez wątpienia ustawa represyjna, nasz głos musi zabrzmieć wyjątkowo donośnie.

Tego dnia FSSM RP organizuje w Warszawie całodzienną akcję protestacyjno-edukacyjną pod hasłem „DOŚĆ REPRESJI”.

16 grudnia 2019 r. odbędą się:

w godz. 9:00 – 9:30 – Pikieta przed siedzibą Sądu Okręgowego w Warszawie na ulicy Płockiej – będzie to zakończenie trwającego przez ponad miesiąc protestu członków ZBFSOP.

w godz. 10:30 – 14:00 – Konferencja w Parlamencie RP nt. „Ustawa z 16 grudnia 2016 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…” – ocena skutków. Możliwość zmiany”, zorganizowana przez klub parlamentarny LEWICA przy udziale FSSM RP. Miejsce: Senat RP, sala nr 176. Uczestnicy Konferencji – obecność już o godz. 10.00.

w godz. 14:15 -14:30 – Konferencja prasowa przy stoliku dziennikarskim w Sejmie. Oficjalne złożenie projektu ustawy.

w godz. 14:30 – 16:30 – Zgromadzenie publiczne pod Sejmem RP, podczas którego nastąpią: projekcja filmu „Listy Śmierci”, zapoznanie zgromadzonych z wnioskami i postanowieniami Konferencji nt. ” Ustawa z 16 grudnia 2016 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…” – ocena skutków. Możliwość zmiany”” oraz wystąpienia przedstawicieli opozycji parlamentarnej, organizacji pozarządowych i środowiska mundurowego.

w godz. 17:00 – 18:00 – Msza św. w Katedrze Polowej WP w intencji 59 ofiar „ustawy represyjnej”.

Koleżanki i Koledzy Represjonowani!!!
Pokażcie wszystkim, a zwłaszcza obecnej władzy, która odarła Was z godności i praw słusznie nabytych, że będziecie o nie walczyć do końca, do zwycięstwa! Że tego nauczyła Was służba praworządnej Polsce!
Pokażcie też wszystkim tym, którzy o Wasze prawa walczą, że jesteście tego warci!
Przyjdźcie 16 grudnia 2019 r. pod Sejm!

Koleżanki i Koledzy Mundurowi!!!
Pokażcie wszystkim, a zwłaszcza obecnej władzy, że nie zgadzacie się na to, by służba dla Polski podlegała odpowiedzialności zbiorowej i wyłącznie politycznym osądom sprawujących (czasowo) władzę!
Przyjdźcie 16 grudnia 2019 r. pod Sejm!

Polki i Polacy!!! Nasi sympatycy i nie tylko!
Pokażcie wszystkim, a zwłaszcza obecnej władzy, że nie godzicie się na łamanie praw jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej, a zwłaszcza na łamanie podstawowych zasad prawa, takich jak: zasada odpowiedzialności indywidualnej za popełnione czyny i zasada niedziałania prawa wstecz.
Przyjdźcie 16 grudnia 2019 r. pod Sejm!

16 grudnia 2019 r. razem pokażmy, że pojęcia „prawo i sprawiedliwość” rozumiemy dosłownie i zupełnie inaczej niż partia dziś rządząca, która wzięła je na swe sztandary.

Zdzisław Czarnecki
Przewodniczący FSSM RP

 

Kraków i Nowy Sącz – wspólna pikieta represjonowanych przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

W dniu 10 grudnia 20219 roku w godzinach rannych (7.45-9.00) przed Sądem Okręgowym w Krakowie odbyła się wspólna pikieta represjonowanych i ich sympatyków (z Krakowa i Nowego Sącza), zorganizowana przez krakowską organizację ZBFSOP.

Była to już 10-ta codzienna pikieta krakowskich represjonowanych, którzy w ten sposób apelują do sędziów, aby nie zawieszali postępowań w ich sprawach i orzekali, nie czekając na werdykt Trybunału Konstytucyjnego, czy ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 roku, obniżająca radykalnie emerytury i renty mundurowe z MSWiA, jest zgodna z Konstytucją RP. Trybunał niemal od dwóch lat unika odpowiedzi na pytanie prawne w tej kwestii, zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, co skutkuje zawieszaniem postępowań w podobnych sprawach przez inne składy orzekające.Jest to skandal zważywszy na wiek wszystkich poszkodowanych. Pikietujący popierają słuszną walkę sędziów o praworządność w Polsce i jednocześnie apelują, by sędziowie samodzielnie – na podstawie Konstytucji i własnego sumienia – rozstrzygali sprawy odwołań represjonowanych od decyzji „śmierci” ZER MSWiA, obniżających emerytury i renty do głodowego poziomu. Wielu poszkodowanych ze względu na wiek może już nie doczekać jakiegokolwiek wyroku – do dnia dzisiejszego już ponad 800 represjonowanych zmarło!

Stowarzyszenie „Nowosądecka Inicjatywa Socjaldemokratyczna”, solidaryzując się z postulatami represjonowanych, skierowało ze swojego grona do wspólnej pikiety w Krakowie delegację z Nowego Sącza składającą się z dwóch członków sądeckiego SERP-u (Kol.Kol. M. Hebdę i T. Huryna) oraz dwóch członków Regionu Sądeckiego ZEiRSG (Kol. Kol. A. Miksiewicza i J. Jankowskiego). Wsparcie „sądeczan” spotkało się z aplauzem ze strony „krakowiaków”.

Poniżej zdjęcia z pikiety w Krakowie.

Rzecznik ZEiRSG Jerzy Jankowski

Solidarni z Represjonowanymi.

    Pod patronatem honorowym wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, w dniu 7 grudnia 2019 r. Obywatele RP, Obywatelski Toruń i miejscowa grupa represjonowanych zorganizowali w Toruniu Konferencję obywatelską „Solidarni z Represjonowanymi”.

   Konferencję prowadził autor książki „Na Stos” (represjonowany) Marian Szłapa, a uczestniczyli: gość honorowy Andrzej Dziedzic – reżyser dokumentu „Listy śmierci”, posłowie Katarzyna Piekarska, Andrzej Rozenek i Adam Szłapka, przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki, przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, nasza przyjaciółka Danuta Leszczyńska z mężem Robertem (obydwoje represjonowani) oraz zatroskani stanem demokracji w Polsce i solidaryzujący się z represjonowanymi.

    Związek Emerytów i Rencistów SG reprezentowali: prezes Marek Meszyński, kol. gen. Tadeusz Frydrych i kol. Zbigniew Hadaś (również represjonowany).

    Swoją książkę „Jak Dobić Wiernego Psa” prezentował (represjonowany) Tomasz Maria Faliszewski.

    Konferencja poświęcona była skutkom represyjnej Ustawy z 16 grudnia 2016 r. oraz aktualnemu stanowi prawnemu, który przedstawiali zaproszeni prawnicy.

   Przesłaniem konferencji było ocalenie od zapomnienia tych, którzy w wyniku bezprawia legislacyjnego „odeszli na wieczną służbę” oraz wsparcie wszystkich represjonowanych.

    Uczestnicy konferencji przyjęli Apel o wyeliminowanie z obiegu prawnego ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., który poseł Andrzej Rozenek dostarczy najważniejszym osobom we władzach Polski.

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś

Pełna wersja filmowa Konferencji > TUTAJ

19. dzień pikiety protestacyjnej przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Kolejny, 19. dzień pikiety protestacyjnej represjonowanych i ich sympatyków przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Dzisiaj znów z udziałem Posła SLD Andrzeja Rozenka – wielkiego Przyjaciela represjonowanych, a także ze wsparciem emerytów WOP/SG, w tym ze Stowarzyszenia „Granica”. Poniżej galeria zdjęć z pikiety oraz krótkie filmiki z wypowiedzi przedstawicieli „pograniczników”.

Pikiety protestacyjne represjonowanych i ich sympatyków przed sądami prowadzącymi w ich sprawach postępowania zataczają coraz szersze kręgi. Ta forma apelowania do sędziów, aby nie zostawiali poszkodowanych na pastwę losu zależnego od Trybunału Konstytucyjnego (który od niemal dwóch lat wstrzymuje się z wydaniem orzeczenia na zapytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie o zgodność ustawy represyjnej z Konstytucją RP) i nie czekając na jego wyrok sami podjęli się orzekania, jest coraz bardziej jest widoczna w społeczeństwie i, wbrew nadziejom rządzących, cieszy się sympatią wielu ludzi. Pikiety te na bieżąco są dokumentowane (w formie zdjęć i krótkich postów) głównie na Facebooku, gdzie wielu oglądających zamieszcza przychylne komentarze. Zauważają je także media główne i lokalne, co wytwarza korzystną atmosferę do podjęcia przez Klub Parlamentarny Lewicy  działań zmierzających do zgłoszenia i procedowania w Sejmie projektu ustawy „wyrzucającej w niebyt” haniebną ustawę represyjną, której trzecia rocznica uchwalenia przez PIS i jego akolitów będzie obchodzona przez represjonowanych ze smutkiem – ale i z nadzieją – 16 grudnia 2019 r.  Poniżej zamieszczamy linki do interesujących artykułów na te tematy z ostatnich dni.

  1. Interpelacja nr 213 Pani Posłanki Hanny Gill-Piątek do prezesa Rady Ministrów w sprawie bezczynności ministra spraw wewnętrznych i administracji w kontekście uprawnień wynikających z art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej > Tutaj.
  2. Artykuł w Business Insider.pl pt. „Lewica chce przywrócić mundurowym prawa emerytalne” > Tutaj. 
  3. Artykuł Pani Pauliny Nowosielskiej w Dzienniku Gazeta Prawna pt. Lewica chce zmian w ustawie dezubekizacyjnej. „Dla nas nie ma różnicy, czy człowiek pracował w PRL, czy w III RP” > Tutaj.

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Video z dzisiejszej pikiety w Warszawie – J. Mykita i T. Aksamit. Dziękujemy za udostępnienie.

Opublikowany przez Jacka Mykitę Piątek, 6 grudnia 2019

Opublikowany przez Jacka Mykitę Piątek, 6 grudnia 2019

Opublikowany przez Jacka Mykitę Piątek, 6 grudnia 2019

 

Galeria zdjęć:

 

Apel Prezesa Związku Kol. Marka Meszyńskiego z pikiety przed Sądem Okręgowym w Warszawie!

Koleżanki i Koledzy ze ZEiRSG, a także nasi sympatycy!

          Jestem na pikiecie protestacyjnej przez Sądem Okręgowym w Warszawie. 29 listopada – kolejny, 14-ty dzień protestu przeciwko zawieszeniu postępowań w sprawach odwołań represjonowanych od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury i renty. Są plakaty z prośbami o wycofanie zapytania prawnego z Trybunału Konstytucyjnego w naszej sprawie i przystąpienie do orzekania bez opinii Trybunału, na podstawie Konstytucji. Wg zamierzeń pikiety będą trwały do 16 grudnia, czyli do III rocznicy uchwalenia haniebnej i nieludzkiej ustawy represyjnej. A może dłużej?
W imieniu Związku wspieram swoją osobą ten protest i proszę Koleżanki i Kolegów z poszczególnych Regionów o współorganizowanie wraz z innymi stowarzyszeniami emerytów mundurowych podobnych pikiet protestacyjnych przed Sądami Okręgowymi w rejonach działania, lub też w miarę możliwości o samodzielne ich organizowanie.

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam!


Prezes ZEiRSG
Marek MESZYŃSKI

Poniżej kilka zdjęć z dzisiejszej pikiety.