Życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy 2022.

49. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski 2022.

        W dniach 12 – 18 czerwca 2022 roku w rejonie przepięknego Beskidu Niskiego odbędzie się 49 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski – 2022.  Równocześnie z 49. Ogólnopolskim Rajdem Górskim „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski 2022, odbędzie się Ogólnopolski Rajd Motorowy Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych „Beskid Niski 2022″. Kontynuuj czytanie

Posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG i uroczyste spotkanie Komitetów fundacji pomnika i sztandaru.

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w gościnnej Rycerce Dolnej odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, poszerzone o przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej i Regionów Związku. Posiedzenie to – po zakończeniu głównych obrad – połączone było z uroczystym spotkaniem  Zarządu Głównego i Społecznych Komitetów Fundacji Pomnika w Rycerce Górnej oraz Sztandaru Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Relację z tego spotkania i wyjazdu zgromadzonych do Rycerki Górnej w celu wmurowania pod pomnik „kapsuły czasu”, przedstawił w odrębnym artykule pt. „Uroczysto-robocze posiedzenie Komitetów”  Prezes Regionu Cieszyn Kol.  Mariusz KOSMATY we współpracy z Sekretarzem tych Komitetów Kol. Mariuszem KOLANKĄ. Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st.chor.rez. WOP/SG Jacka KONDZIOŁKI.

Uroczysto-robocze posiedzenie Komitetów.

Członkowie poszerzonego Zarządu Głównego i społecznych komitetów fundacji Pomnika w Rycerce Górnej oraz Sztandaru Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej spotkali się w Rycerce Dolnej na uroczysto-roboczym posiedzeniu poświęconym ustaleniom organizacyjnym, scenariuszowi oraz podziałowi zadań w połączonych uroczystościach. Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. chor. SG Mateusza GOŁUSZKI.

Pracowita uroczystość.

W dniu 26 marca w Biurze Posła na Sejm Przemysława Koperskiego w Bielsku-Białej, odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Krzyży Bractwa Mundurowego RP, którego dokonał prezes Bractwa kol. Marian Szłapa. Kontynuuj czytanie

Wspólny Apel stowarzyszeń i kół emerytów i rencistów służb granicznych w sprawie pomocy Ukrainie.

Przekazanie zebranych środków na rzecz pomocy Ukrainie.

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej równolegle z Regionem Szczecin realizował zbiórkę środków na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Na nasz apel odpowiedziało mnóstwo ludzi o dobrych sercach. Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP i SG Janusza KORCZEWSKIEGO.