Święto Dekanatu.

Kołobrzeskie spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Ponad 50 osób, w tym spora grupa młodzieży licealnej i członków Regionu w Kołobrzegu ZEiR SG z żonami, stawiło się w kołobrzeskiej Hali Milenium aby posłuchać i porozmawiać z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. Adamem Bodnarem, który m.in. zwrócił uwagę na zagadnienia:

– RPO jest strażnikiem praw konstytucyjnych i zapisanych w umowach międzynarodowych oraz konwencjach ONZ praw i wolności obywatelskich;

– zadania RPO polegają na sprawdzaniu, jak prawa człowieka-obywatela działają w praktyce, w normalnym życiu, szczególnie gdy dochodzi do naruszenia praw i wolności w relacji obywatel-przedstawiciele państwa;

– wniosek do RPO może złożyć każdy Polak – jednak większość tego nie robi, a im bardziej wykluczona jest dana grupa społeczna, tym rzadziej się skarży;

– prócz RPO prawami obywateli zajmują się również: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy (od ubezpieczeń, ale i kredytów, w tym tzw. „frankowych”), nowo powstały Rzecznik Przedsiębiorców, Rzecznik Praw Pacjenta, rzecznicy konsumentów (urzędnicy samorządowi), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO).

Rzecznicy praw obywateli nie ograniczają się do indywidualnych interwencji, diagnozują problemy i sygnalizują rządzącym możliwości rozwiązania. Nie mogą władzy publicznej niczego nakazać, ale ostrzegają i podpowiadają co warto zrobić aby niedoskonale, przestarzałe lub nieprecyzyjne prawo skutkami swojego działania nie szkodziło obywatelom.

Podczas spotkania poruszano również problematykę emerytów i rencistów represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r.:

– Zostałem skierowany do Straży Granicznej w Kołobrzegu. Moim zadaniem było zwalczanie przemytu. Obcięto mi teraz emeryturę – powiedział jeden uczestnik spotkania.

– Jesteśmy poszkodowani, dostajemy minimalne emerytury mimo lat służby – my, wdowy po naszych kolegach, dzieci z niepełnosprawnościami – dodał drugi.

RPO: Problem polega na tym, że każdy funkcjonariusz, który choć jeden dzień pracował w PRL w strukturach uznanych za struktury MSW, ma obciętą emeryturę. Zastosowano mechanizm odpowiedzialności zbiorowej – bo nie zakłada się badania, co konkretnie dana osoba robiła. Poza tym większość z tych osób 30 lat temu przeszło weryfikację i przez lata służyło wolnej Polsce. Teoretycznie taką sprawą powinien się zająć Trybunał Konstytucyjny, ale jego niezależność została ograniczona. Sądy mogą rozpatrywać pojedyncze sprawy (RPO przystąpił do 12 takich spraw, ale w całym kraju jest ich ponad 50 tysięcy), choć sędziowie mogą się dziś obawiać odpowiedzialności za wyroki, które nie podobają się władzy. Pozostaje więc czekać na Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale tam postępowania trwają latami.

– A czy napisze Pan o tym w swojej Informacji rocznej? Bo ma Pan obowiązek przedstawiać taką informację co roku Sejmowi i Senatowi?

RPO:  TakWczoraj zakończyliśmy pracę nad Informacją, sprawa jest w niej opisana.

– Ale czy Pan w ogóle coś może? Jaka jest Pana skuteczność?

RPO: W sprawach uważanych za polityczne nie mogę wiele, bo nie mamy niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Ale mamy wiele codziennych, normalnych, lokalnych – i tu naprawdę sporo możemy.

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś

   

Kwiaty przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP!

Z okazji święta b. Wojsk Ochrony Pogranicza w upalny poniedziałek dnia 10 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 Koło nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu zorganizowało uroczystość – przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP – w hołdzie żołnierzom tej brygady poległym w ochronie granicy państwowej.  W uroczystości wzięli udział członkowie Koła nr 1, delegacja Regionu Sądeckiego ZEiRSG oraz kapelan KaOSG ks. ppor. SG Robert Młynarczyk.   

Prezes Koła nr 1, płk WOP w st. spocz. Adam Leszyński, w krótkich słowach przypomniał historię WOP i Karpackiej Brygady WOP, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy poległych w służbie podczas ochrony granicy Polski. Następnie ks. kapelan odmówił modlitwę za poległych, po czym delegacje Koła nr 1 ZŻWP oraz Regionu Sądeckiego ZEiRSG złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem.

Poniżej mała galeria zdjęć z uroczystości.

  Prezes Regionu Sądeckiego ZEiRSG

Krzysztof TWARDOWSKI

 

10 czerwca – święto b. Wojsk Ochrony Pogranicza!

       74 rocznica utworzenia WOP! 

                   Z okazji święta b. Wojsk Ochrony Pogranicza, przypadającego  na 10 czerwca każdego roku przed ich rozformowaniem w roku 1991, w imieniu Zarządu Głównego naszego Związku przesyłam wszystkim b. żołnierzom WOP-u, emerytom i rencistom b. WOP-u i ich rodzinom, byłym pracownikom cywilnym i całej braci pograniczników serdeczne pozdrowienia wraz z wyrazami szacunku, jako dowód uznania dla Waszej pełnej poświęcenia służby i pracy w ochronie granicy, zarówno w okresie PRL, jak i później po przełomie ustrojowym w Rzeczypospolitej Polskiej.

              Z głębi serca przekazuję wyrazy szacunku byłym żołnierzom WOP, którzy po rozformowaniu tej formacji wstąpili do Straży Granicznej, tworząc ją niemal od podstaw, i zapewnili ciągłość w ochronie granicy. Tym zaś, którym za  poświęcenie i zaangażowanie w służbie w Straży Granicznej niesłusznie obniżono emerytury i renty, życzę przywrócenia sprawiedliwości społecznej oraz właściwego docenienia ich ogromnego trudu oraz poświęceń w służbie dla naszej kochanej Ojczyzny.  

          

 

 

 

Ostatnie pożegnanie chor. WOP i SG w st. spocz. Jerzego ARCHACKIEGO!

ROCZNICA KOŁOBRZESKICH SYBIRAKÓW.

     Część uroczystości z okazji XXX lecia utworzenia w Kołobrzegu Koła Związku Sybiraków zorganizowano na kołobrzeskim Cmentarzu Wojennym, przed Ścianą Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu.

      W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Regionu w Kołobrzegu naszego Związku ppłk rez. SG Daniel Lipski i mjr SG w st. sp. Zbigniew Hadaś z grupą rekonstruktorów odtwarzających tradycje polskich formacji granicznych.

     Mocne, rodzinne związki Sybiraków z żołnierzami pełniącymi służbę w rozsianych na wschodnich rubieżach Polski strażnicach, kompaniach i batalionach tworzą szczególne przywiązanie środowiska do historii i tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza.

     Dla upamiętnienia tych związków Sybiracy ufundowali swojemu pocztowi sztandarowemu umundurowanie żołnierzy KOP. Aktualnie, to jedyny w Polsce tak umundurowany poczet sztandarowy stowarzyszenia społecznego.

     My, byli żołnierze i funkcjonariusze formacji granicznych jesteśmy dumni z tak znamienitej, szczególnej formy uznania dla służby naszych poprzedników.

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś

Ostatnie pożegnanie śp. sierż. WOP Stanisława SZUFNAROWSKIEGO.

Koszalin – spotkanie z b. Ministrem SW Panem Henrykiem Majewskim oraz przedstawicielami FSSM RP!

Poniżej post b. Senatora RP z Unii Pracy, Pana Andrzeja NISKIEGO, zamieszczony na FB wraz ze zdjęciami Kol. Mirosława J. Surowego ze spotkania środowisk mundurowych w Koszalinie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koszalińskie Porozumienie Stowarzyszeń Służb Mundurowych, którego liderami są m.in.  Pan Senator jako oficer WP w st. spoczynku, a także Prezes ZEiRSG Kol. Marek Meszyński, również obecny podczas debaty. Tekst i zdjęcia zamieszczamy na naszej stronie internetowej za zgodą Pana Senatora, za co bardzo dziękujemy! 

W Koszalinie odbyła się kolejna debata obywatelska środowisk mundurowych, w tym środowisk poszkodowanych złodziejską ustawą z 16 grudnia 2016 r. n/t  „Działanie ustawy represyjnej wobec emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy”. Gośćmi debaty byli: były Minister Spraw Wewnętrznych Henryk Majewski, w/prezydent FSSM- sekr. gen. ZŻWP płk Henryk Budzyński oraz czł. prez. Konwentu Generałów RP – były z-ca Komendanta Głównego SG gen. Tadeusz Frydrych.
Sala kinowa KBP pękała w szwach.
W wyniku ustawy represyjnej śmierć poniosło już 57 osób. Są to samobójstwa, zawały, udary, odstawienie leków, a nawet śmierć głodowa. Blisko 1000 osób objętych represjami zmarło z przyczyn naturalnych, nie doczekawszy sprawiedliwości, sądu, zwrotu zagarniętych emerytur czy rent. Droga prawna jak na razie w Polsce jest zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny. 
Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu RP. Myślę, że szeroka rzesza środowisk mundurowych i innych solidaryzujących się z nimi wystawi PiS-owi w październiku rachunek za to, jak potraktował swych wiernych synów służących OJCZYŹNIE. Zastanawiający jest brak zrozumienia i solidarności innych środowisk obywatelskich, obrońców demokracji, KOD-u, tak czułych na łamanie przy innych okazjach praw obywatelskich i praw człowieka. A przecież mamy tu ewidentnie do czynienia ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej, pozbawieniem praw nabytych, działaniem prawa wstecz i pozbawieniem prawa do sprawiedliwego sądu. Brak solidarności innych środowisk społecznych może spowodować, że jutro rozzuchwalony i bezkarny PiS i J. Kaczyński zabiorą znaczącą część emerytur i rent innym środowiskom, które wg ich chorej wyobraźni służyły totalitarnemu państwu: nauczycielom, nauczycielom akademickim, sędziom, prokuratorom, adwokatom, żołnierzom, artystom, urzędnikom, kolejarzom, pocztowcom, leśnikom itp. Mimo, że uczciwie pracowali i służyli ówczesnemu państwu polskiemu mogą zostać potraktowani jako ci, którzy służyli „totalitarnemu państwu”.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Region Szczecin – spotkanie z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku!

W dniu 31 maja 2019 roku Region Szczecin zorganizował spotkanie swoich członków i sympatyków z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku, zbliżającego się 10 czerwca święta b. Wojsk Ochrony Pogranicza oraz obchodzonego 16 maja święta Straży Granicznej. Wszystkie te daty są bliskie tym, którzy cały swój zawodowy czas poświęcili służbie w Wojskach Ochrony Pogranicza, a następnie w Straży Granicznej. Zmiany po wyborach 4 czerwca 1989 roku znacząco wpłynęły na także naszą służbę w ochronie granicy. Uczestnicząc w procesie przemian utworzyliśmy nową formację – nowoczesną Straż Graniczną – mierząc się z występującymi wtedy dominującymi zagrożeniami w ochronie granicy: przemytem ekonomicznym (papierosy, alkohol, elektronika), przemytem ludzi i środków odurzających.   

To spotkanie zaszczycili swoją obecnością: były komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie,  następnie Komendant Główny SG i Policji – Pan Marek Bieńkowski, burmistrzowie: Stepnicy – Pan Andrzej Wyganowski, Nowego Warpna – Pan Jarosław Burba, i Mieszkowic – Pan Andrzej Salwa. Wszyscy burmistrzowie wywodzą się z naszych służb granicznych, a fakt, że są wybierani na te stanowiska w wyborach bezpośrednich na kolejne kadencje świadczy, iż wśród lokalnej społeczności cieszą się dużym szacunkiem i zaufaniem. 

W spotkaniu uczestniczyli też członkowie Zarządu Głównego ZEiRSG w osobach: Prezesa Związku kol. Marka Meszyńskiego i Wiceprezesa Związku kol. Józefa Kraski. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, wspomnieniom nie było końca, wysłuchaliśmy kilkunastu ciekawych historii z przebiegu służby naszych kolegów.

Już nie możemy doczekać się następnego spotkania, na które mamy pomysł ciekawej atrakcji dla jego uczestników; ale na razie to tajemnica, którą znają tylko organizatorzy!

Zdjęcia                                                                 Z up. Prezesa Zarządu Region Szczecin
kol. Krzysztof Wachowicz                                                  kol. Jarosław Kęsicki

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w I kw. 2019 roku.

 

 1. W dniu 30.01.19 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie przedstawicieli ok. 23 organizacji pozarządowych z Przewodniczącym i członkami Rady Miasta. W spotkaniu wziął także udział Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak. Na spotkaniu radni mieli okazję zapoznać się z działalnością i aktywnością poszczególnych organizacji, także z ich bieżącymi problemami i czego organizacje oczekują od samorządu lokalnego. Zarówno Przewodniczący RM jak i Burmistrz zapewnili o swoim wsparciu dla stowarzyszeń działających na terenie gminy. W 2019 r. samorząd przeznaczył 600 tys. zł na dotacje dla organizacji pozarządowych. W tym spotkaniu z RN uczestniczyło 4 członków Zarządu.
 1. W dniu 16.02.19 r. w siedzibie RN odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zaproszony gość to: Prezes Koła ZŻWP w Słubicach. Na Walnym Zebraniu przedstawiona została roczna działalność Zarządu i Regionu oraz sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz protokół KRRN. Zarząd Regionu uzyskał absolutorium na następną kadencję. Na zebraniu Prezes Regionu wręczył także legitymacje, znaczki związkowe i certyfikaty dla nowych członków Związku kol: W. Jaworskiemu i J. Szubie.
 1. W dniu 03.03.19 r. w m. Czelin nad rzeką Odrą odbyły się uroczystości patriotyczne związane z obchodami 74. rocznicy wkopania I Słupa Granicznego nad Odrą. Organizator uroczystości – Burmistrz Mieszkowic. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Burmistrz Mieszkowic – Andrzej Salwa, Poseł na Sejm – Sylwester Chruszcz, Doradca Wicewojewody Zachodniopomorskiego – Artur Staszczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego – Zbigniew Chojecki oraz Prezes Koła ZŻWP / WOP/ w Szczecinie – płk. Andrzej Selega. Następnie odczytano apel pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów pod obeliskiem. Oprawę wojskową uroczystości zapewnił 5 Pułk Inżynieryjny i orkiestra wojskowa ze Szczecina. Inscenizację wydarzeń z 1945 r. przedstawiły grupy rekonstrukcyjne z Polic, Gorzowa Wlkp, Piły, Szczecina i Niemiec. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku – wojskowej grochówki. W tych uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele PSG w Szczecinie, emeryci – żołnierze WOP z Koła ZŻWP w Szczecinie oraz członek ZRN. Jedna uwaga: w swoich przemówieniach żadna z osób nie wspomniała o formacji, która ochraniała zachodnią granicę Polski na Odrze w latach 1945-1991 oraz o formacji, która przejęła tę ochronę po 1991 r. – temat dla większości uczestników znany, ale czy był celowo pominięty ?
 1. W dniu 05.03.19 r. w Starostwie Powiatowym w Słubicach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Słubice. Szkolenie prowadził przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, a z ZR wzięło w nim udział 2 członków Zarządu.

Zagadnienia przedstawione na szkoleniu:

–  możliwości wsparcia dla NGO z Krajowych Programów Operacyjnych oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w takich obszarach jak:

 • wiedza, edukacja, rozwój,
 • Polska cyfrowa,
 • Europa dla obywateli,
 • ochrona środowiska,
 • rozwój kultury,

– jak złożyć i rozliczyć wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (w tej części szkolenia omówiono nowe wzory wniosków, popełniane błędy przy ich wypełnianiu, korekty i inne sprawy formalne z tym związane).

Na koniec prowadzący zachęcał przedstawicieli stowarzyszeń do występowania o dofinansowanie wskazując, że w sprawach trudnych do dyspozycji organizacji są pracownicy Wydziału.

 1. W dniu 07.03.19 roku w m. Poznań, prezes i wiceprezes Regionu Nadodrzańskiego spotkali się z emerytami – członkami Regionu zam. w rejonie Poznania / Poznań, Swarzędz, Biedrusko, Wronki/. Temat spotkania: funkcjonowanie struktur związkowych i Regionu, organizowane przedsięwzięcia dla emerytów zrzeszonych w Związku i niezrzeszonych, problemy i oczekiwania kolegów zamieszkałych w dalszej odległości od siedziby Regionu, sprawy organizacyjne i aktywizacja członków w działalności związkowej. Dziękujemy Kolegom za udział w spotkaniu i głosy w ważnych sprawach emeryckich i związkowych.
 1. 08.03.19 r.  Międzynarodowy Dzień Kobiet – tradycyjnie w Święto Pań! W siedzibie Regionu członkowie Zarządu spotkali się z dwoma członkiniami Związku – kol: Krystyną i Danutą. Koleżankom złożono życzenia i wręczono kwiaty, dalsze spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy ciastku i kawie. Należy nadmienić, że kol. Danuta aktywnie działa w Powiatowej Radzie Seniorów, a kol. Krystyna w nieformalnym wewnętrznym zespole ds pomocy emerytom poszkodowanym ustawą represyjną. Dziękujemy naszym koleżankom za aktywność i poświęcany czas oraz pomoc i wsparcie dla innych.
 2. W dniach 23 – 24.03.19 r. w Koszalinie odbyło się plenarne posiedzenie ZG ZE i RSG poszerzone o udział Prezesów /przedstawicieli Regionów/ i zaproszonych gości. Na posiedzeniu omówiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Związku za 2018 r. oraz przyjęto budżet na rok 2019. Podsumowano działalność ZG i Regionów, omówiono problemy w działalności związkowej i realizację zadań statutowych. Posiedzenie,  to także forum wymiany doświadczeń między Regionami w działalności związkowej i społecznej na rzecz własnego środowiska i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami. Nasze uwagi i oczekiwania: zabrakło czasu na omówienie wszystkich interesujących zagadnień i problemów, a ponadto widzimy konieczność większego zaangażowania wszystkich członków ZG i Prezydium w działalność struktur związkowych.
 1. W dniu 29.03.19 r. na terenie Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się spotkanie emerytów różnych służb mundurowych i osób zainteresowanych z: Bogusławem Liberadzkim – Posłem do PE, Zdzisławem Czarneckim – Prezydentem FSSM, gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeuszem Frydrychem – przedstawicielem Klubu Generałów i Admirałów SG. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób, w tym ok. 20 członków RN. Temat przewodni spotkania – to głównie sprawy emerytalne, działania represyjne różnych instytucji państwowych w stosunku do „niesłusznych” emerytów, perspektywa walki o prawa nabyte, godność, honor i dalszy byt poszkodowanych ustawą represyjną z 2016 r., a także dalsze możliwości uzyskania pomocy od instytucji UE. Apel gości jak i zabierających głos emerytów – o jedność środowiska emerytów mundurowych we wspólnej walce i w dalszych działaniach antyrepresyjnych.

Dziękujemy p. Robertowi Włodkowi – Wicestaroście Powiatu Słubickiego za organizację oraz sprawne przeprowadzenie tego spotkania.

Prezes Regionu Nadodrzańskiego

Jerzy Siedlarz