II rocznica uchwalenia ustawy represyjnej – spotkanie na cmentarzu w Kołobrzegu!

Kontynuuj czytanie

Spotkanie opłatkowe w Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział Szczecin.

Kontynuuj czytanie

II ROCZNICA UCHWALENIA? PRZEZ SEJM? USTAWY REPRESYJNEJ!

Kontynuuj czytanie

Spotkanie opłatkowe w Świnoujściu.

Kontynuuj czytanie

Spotkanie opłatkowe w Regionie Szczecin ZEiRSG.

Kontynuuj czytanie

Informacja FSSM RP do UE i europosłów SLD o dwóch opiniach Sejmu nt. ustawy represyjnej, przygotowanych dla TK. Którą wybierze Prezes TK?

Kontynuuj czytanie

Członek Regionu Sądeckiego ZEiRSG, Adam Musialski, po raz trzeci radnym i przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój!

Miło nam zakomunikować, że zasłużony członek Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, emeryt b. WOP i Straży Granicznej  Kol. Adam MUSIALSKI, po raz trzeci został wybrany radnym miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, a na pierwszej sesji Rady Miasta – po raz trzeci został jej przewodniczącym! Pełną relację z obrad Rady Miasta, ze zdjęciami i wywiadem TV z nowo wybranym przewodniczącym, zamieścił na swoim portalu internetowym regionalny „Sądeczanin”, do którego odsyłamy naszych czytelników >Sądeczanin – Piwniczna Zdrój: Adam Musialski znów szefem rady miasta i gminy.  Kontynuuj czytanie

Wnioski o ponowne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Straży Granicznej – aktualizacja z dnia 7.12.2018r.

W dniu 30 października 2018r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. 7/15), opublikowany w dniu 6 listopada 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2102) w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisów w ustawie o Policji dotyczących naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  wypoczynkowy/dodatkowy przez funkcjonariuszy Policji odchodzących na emerytury (renty). Wyrok ten nie dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej, co niedawno sygnalizowaliśmy na naszej stronie internetowej, publikując kopię pierwszej opinii prawnej Pani adwokat dr Marty Derlatki zamieszczoną na portalu NSZZF SG w dniu 15.11.2018r.  (informacja-dotyczaca-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego/). Kontynuuj czytanie

Walne Zebranie Regionu Sądeckiego – zmiany we władzach Regionu.

W dniu 15 listopada 2018 roku w sali odpraw Karpackiego Oddziału SG – dzięki przychylności Komendanta Oddziału – odbyło się Walne Zebranie Regionu Sądeckiego ZEiRSG, poświęcone zmianom we władzach Regionu. Kontynuuj czytanie

Informacja – opinia prawna dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. K 7/15, w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Za zgodą Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG, Pana Marcina KOLASY,  publikujemy na naszej stronie internetowej opinię prawną Pani adwokat dr Marty DERLATKI dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.10.2018r. o sygn. K 7/15 w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez funkcjonariuszy Policji. Kontynuuj czytanie