8 Marca i wszystko jasne – Dzień Kobiet!

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP w st. spocz. Krzysztofa CHODAKOWSKIEGO.

 

Morski Oddział SG – trwa rekrutacja do służby!

Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację do służby w Straży Granicznej, w tym do służby w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie. Jako emeryci tej formacji wiemy, że jest to służba wymagająca, ale przynosząca poczucie satysfakcji z dobrze wykonywanego obowiązku. Nie bez znaczenia są też finanse, a te w ostaniem czasie są na dość wysokim poziomie.

Zachęcamy młodych ludzi do podjęcia wyzwania – a po osiągnięciu uprawnień emerytalnych zapraszamy do wspomnień w naszym gronie. Dane do kontaktu w sprawie naboru na załączonym plakacie.

Zarząd ZEiR SG Region Szczecin.

 

Ostatnie pożegnanie śp. chor. WOP/SG w st. spocz. Tadeusza WAŻNEGO.

 

Wspomnienia o naszym Koledze:

Śp. chor. WOP/SG w st. spocz. Tadeusz WAŻNY swoją służbę dla Ojczyzny w Wojskach Ochrony Pogranicza rozpoczynał 05.05.1970 r. jako elew w Szkole Podoficerskiej w Łużyckiej Brygadzie WOP.  Po szkoleniu został skierowany do pełnienia służby w Kętrzyńskim Oddziale WOP, gdzie był dowódcą drużyny w Kompanii Piechoty Batalionu Odwodowego. Od 1972 r. jako żołnierz zawodowy pełnił funkcję szefa gospodarczego Kompanii Odwodowej w Kętrzyńskim Oddziale WOP, a po reorganizacji struktur w Kaszubskiej Brygadzie WOP.  W latach 1977-1991 r. pełnił służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej w Placówce WOP w Barcianach, podległej pod Kętrzyński Oddział WOP, a następnie Kaszubską Brygadę WOP. Po pozytywnej weryfikacji od 1991 r. dalszą służbę pełnił w Strażnicy SG w Barcianach podległej pod Warmińsko-Mazurski Oddział SG. Patrolował wyznaczony odcinek tzw. granicy zielonej z Obwodem Kaliningradzkim, pełnił także obowiązki szefa gospodarczego Strażnicy.

W trakcie służby awansowany, nagradzany i odznaczany; w 1993 r. odszedł na emeryturę. Niestety za służbę Ojczyźnie w „niesłusznym” okresie jego też dopadły represje – 18.09.2020 r. otrzymał decyzję ZER MSWiA obniżającą jego świadczenia emerytalne. Podjął walkę o swoje prawa nabyte, godność i honor, wygrał swoje sprawy w SO w Olsztynie i SA w Białymstoku. Jednak nie cieszył się długo swoim zwycięstwem. Okres walki i stres zrobiły swoje, zachorował, odnowiły się wcześniejsze choroby i odszedł na wieczną służbę nagle, pozostawiając w smutku swoją rodzinę, znajomych i kolegów.

Kolego pozostaniesz w naszej pamięci !

Opr. W. Tiszuk/Z. Kleban

 

Zmiana na funkcji Przewodniczącego Federacji SSM RP – komunikat Prezesa ZEiRSG.

                          Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 22.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, podczas którego podjęto decyzję o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Piotra Iwata – pełniącego również funkcję Wiceprezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – i powołaniu na funkcję Przewodniczącego Federacji dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Federacji  kol. Henryka Budzyńskiego, pełniącego także funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W sprawie zmiany na funkcji Przewodniczącego Federacji SSM RP Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zajmie stanowisko podczas swego posiedzenia planowanego na dzień 18 marca 2023 roku.

Dziękuję Kol. Piotrowi Iwatowi za dotychczasową aktywną działalność podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Federacji, a nowo wybranemu Przewodniczącemu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, kol. Henrykowi Budzyńskiemu, życzę pomyślności w realizacji zadań i celów statutowych stojących przed Federacją oraz powodzenia w realizacji uchwały programowej podjętej na IV Kongresie Federacji.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Zebranie sprawozdawcze ZEiRSG Region Szczecin.

          W dniu 24 lutego 2023 r. w Placówce SG w Szczecinie, w przydzielonej dla Regionu sali odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze ZEiRSG Region Szczecin. Kontynuuj czytanie

Region w Cieszynie obraduje „Pod Czarnym Bocianem”

    W miłej atmosferze cieszyńskiej restauracji „Pod Czarnym Bocianem” członkowie Regionu w Cieszynie przeprowadzili Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące okres działalności od lutego 2022 do lutego 2023 roku. Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. MO/WOP w st. spocz. Stefana ADAMCZYKA.

Kontynuuj czytanie

Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Koszalin.

W dniu 16 lutego 2023 roku w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Koszalin Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Kontynuuj czytanie

Apel do jeszcze „młodych” emerytów Straży Granicznej!

Poniżej zamieszczamy zrzut apelu na stronie ZEiR SG Szczecin na Facebooku! Apel ten znajduje się już na stronie Związku na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067141367105

Kontynuuj czytanie