Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP/SG Andrzeja JAWORSKIEGO.

Oświadczenie Zarządu Głównego ZEiRSG w sprawie krytyki i hejtu wobec funkcjonariuszy SG ochraniających granicę polsko-białoruską.

Udział Regionu Nadodrzańskiego w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na zaproszenie burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka delegacja Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach wzięła udział w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się w dniu 01 września 2021 r. przy pomniku ofiar obozu pracy „Oderblick” w Świecku. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, służb mundurowych, szkół, mieszkańcy miasta i gminy. Uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem ofiar obozu pracy.

Dziękujemy burmistrzowi za zaproszenie na tę uroczystość.

Prezes RN ZEiRSG

Jerzy Siedlarz

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionu Szczecin ZEiRSG.

     W dniu 26 sierpnia 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Szczecin. Na zebraniu podsumowano działalność Zarządu Regionu Szczecin w kadencji 2017 – 2021 oraz dokonano wyborów: Zarządu Regionu Szczecin, Komisji Rewizyjnej Regionu i delegatów na Zjazd Krajowy. Zebranie odbyło się w formule hybrydowej – można było uczestniczyć osobiście, a członkom, którzy z różnych przyczyn nie mogli dotrzeć na miejsce zebrania, umożliwiono udział w formie wideokonferencji i z tej opcji skorzystało 4 członków. Prawomocne zebranie odbyło się w drugim wyznaczonym terminie, gdyż w pierwszym terminie, przy wymaganej liczbie 42 członków, zabrakło 6 uczestników. Członkowie po złożeniu podpisów na liście obecności otrzymali mandat do głosowania (w formie kartonika na „smyczce”) z oznaczeniem Regionu Szczecin.

       Zebranie otworzył Prezes Regionu Szczecin kol. Andrzej Budzyński, wybrano prezydium zebrania z kol. Grzegorzem Pieszko jako Przewodniczącym. Prezes Regionu przedstawił sprawozdanie z działalności Regionu i Zarządu Regionu za 4 lata kadencji oraz złożył podziękowania za pracę na rzecz Regionu w formie dyplomów okolicznościowych kolegom: Andrzejowi Wyganowskiemu, Krzysztofowi Wachowiczowi, Tadeuszowi Ruchale, Sławomirowi Loksa, Krzysztofowi Czerwonce, Grzegorzowi Pieszko, Jerzemu Urbańskiemu, Jarosławowi Kęsickiemu. Prezes od członków Regionu otrzymał dyplom podziękowania za swoje zaangażowanie i motywowanie innych do działania. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Zarządu Regionu oraz Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie przyjęło sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

      Następnie pracę rozpoczęła Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem kol. Krystyny Majunki i przystąpiono do wyborów nowego Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Krajowy. W głosowaniu mogli także uczestniczyć koledzy uczestniczący w wideokonferencji, gdyż przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy zapewniono oddanie głosu w sposób tajny. W wyniku wyborów i podjęciu uchwał przez wybrany zarząd i komisję rewizyjną skład władz Regionu przedstawia się następująco:

           Zarząd Regionu Szczecin kadencji 2021 – 2025:
1. Prezes Zarządu Regionu Szczecin – kol. Andrzej Budzyński.
2. Wiceprezes Zarządu Regionu Szczecin – kol. Krzysztof Czerwonka.
3. Wiceprezes Zarządu Regionu Szczecin – kol. Grzegorz Pieszko.
4. Sekretarz Zarządu Regionu Szczecin – kol. Ewa Domańska.
5. Skarbnik Zarządu Regionu Szczecin – kol. Jaroslaw Kęsicki.
6. Członek Zarządu Regionu Szczecin – kol. Grzegorz Borowik.
7. Członek Zarządu Regionu Szczecin – kol. Jacek Grzymski.

             Komisja Rewizyjna Regionu Szczecin kadencji 2021 – 2025:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Konior Grzegorz,
2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Wachowicz Krzysztof,
3. Członek Komisji Rewizyjnej – kol. Aleksander Wasilewski.

               Wybrani delegaci na Zjazd Krajowy kadencji 2021 – 2025:
1. Kol. Budzyński Andrzej,
2. Kol. Bukaczewski Czesław,
3. Kol. Domańska Ewa,
4. Kol. Głowacki Andrzej,
5. Kol. Kęsicki Jarosław,
6. Kol. Pieszko Grzegorz,
7. Kol. Sateja Marek,
8. Kol. Wasilewski Aleksander.

      Na zakończenie zebrania Prezes Regionu Szczecin krótko przedstawił kierunki działania Regionu oraz serdecznie zaprosił wszystkich do udziału w realizowanych projektach.

 Z up. Prezesa Regionu

Kol. Jarosław Kęsicki

Zdjęcia
Kol. Krzysztof Wachowicz

Komunikat WDB w sprawie ubezpieczeń grupowych.

Szanowni Państwo,

przypominamy o konieczności przepisywania się do nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz członków ich rodzin w PZU Życie S.A.

Zapoznanie z ofertą możliwe na stronie: https://www.wdbsa.pl/zakres-uslug/programy/zwiazek-emerytow-i-rencistow-strazy-granicznej/ (dawne EKU) lub 

http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/ubezpieczenia-grupowe/

Aktualny program ostatecznie wygasa z dniem 30.09.2021 roku.

Oryginały deklaracji prosimy kierować na adres naszego biura do dnia 24 września 2021 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

WDB S.A. : ul. Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa

Natpoll Business Center, Klatka C, 2 piętro

Tel.: 22 628 46 41, Tel. kom.: 885 390 900,

e-mail: ubezpieczeniaemeryci@wdbsa.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Sylwia Więckiewicz

Menedżer Sprzedaży

Broker

Zespół Ubezpieczeń Grupowych

 K: +48 795 478 726
email: 
sylwia.wieckiewicz@wdbsa.pl

 

Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,  z inicjatywy Gabrieli Morawskiej-Staneckiej wicemarszałkini Senatu, pod przewodnictwem śląskiego koordynatora FSSM RP kol. Ewy Macek toczyła się Konferencja nt: „rola służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim”.

Inaugurację spotkania stanowiła projekcja filmu „Czekając na sprawiedliwość”, po której uczestnicy chwilą ciszy uczcili pamięć ofiar represyjnej ustawy.

W roboczej części spotkania głos zabierali: parlamentarzyści Gabriela Morawska-Stanecka, Michał Kamiński, Andrzej Rozenek, Ewa Kołodziej oraz Mirosław Suchoń; przedstawiciele stowarzyszeń emerytów i rencistów mundurowych Antoni Duda, Janusz Kwiecień, Sylwia Rapicka, Marek Szybiński; przedstawiciele KOD Włodzimierz Gidziela, płk Adam Mazguła i Katarzyna Majchrzak oraz przewodniczący FSSM RP kol. Zdzisław Czarnecki.

Kol. Sławomir Matusewicz zaprezentował problemy naszego środowiska oraz, w imieniu przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, wręczył kol. Edwardowi Pierzchale podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie, wsparcie organizacji i zabezpieczenie przebiegu manifestacji-protestu „Alarm graniczny trwa” w Cieszynie.

W konferencji uczestniczyła 5. osobowa reprezentacja środowiska emerytów   i rencistów Straży Granicznej Śląska cieszyńskiego.

Prezes Regionu w Cieszynie

Mariusz Kosmaty

Katowice – 13 sierpnia 2021 r.

Zawody sportowo – obronne Lubuskiego Związku Żołnierzy WP.

          W dniu 3.07.2021 r. na strzelnicy ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze odbyły się XIII Wojewódzkie Zawody Sportowo – Obronne Lubuskiego ZŻWP.
Organizatorzy zawodów: Lubuski Zarząd Wojewódzki ZŻWP i ZKS „Gwardia”.
Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu spośród członków Lubuskiego ZŻWP, integracja emerytów środowisk mundurowych, popularyzowanie ZŻWP wśród społeczeństwa.
Uczestnicy: trzyosobowe reprezentacje Kół Lubuskiego ZŻWP i Związku Rezerwistów Bundeswehry Landu Brandenburgii. W sumie z zawodach wzięło udział 19 zespołów, w tym  pod egidą Koła nr 8 ZŻWP w Słubicach w zawodach udział wzięli Koledzy: P. Biekisz, J. Barszcz, J. Sejnik /zespół / oraz W. Tiszuk /kierownik/.

          Warunki strzelania:
– z karabinka sportowego kbks – do tarczy na odl. 50 m z pozycji leżąc, 12 strzałów – 10 najlepszych ocenianych,
–  z pistoletu sportowego Margolin – do tarczy na odl. 25 m z pozycji stojąc, 12 strzałów – 10 najlepszych ocenianych.
Klasyfikacja:
– indywidualna z karabinka i pistoletu oraz w dwuboju strzeleckim /suma punktów z obu strzelań /
– zespołowa – wynik uzyskany przez trzyosobowy zespół w każdej konkurencji i dwuboju.
Wyróżnienia: dyplomy i puchary, które wręczali: Prezes Lubuskiego ZW ZŻWP gen. bryg. rez. WP Aleksander Bortnowski i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek.

          Zespół ze Słubic zajął III miejsce w dwuboju strzeleckim /karabinek kbks i pistolet Margolin/ z sumą 539 punktów.

          Dziękujemy Kolegom z Lubuskiego ZW ZŻWP za zaproszenie na zawody sportowo – obronne, a szczególnie Kol. sekretarzowi kpt. rez. WP Andrzejowi Pawlakowi.

Poniżej mała galeria zdjęć z zawodów.

Prezes RN ZEiRSG

Jerzy Siedlarz

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. sp. Bronisława KWIATKOWSKIEGO.

Wizyta w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

         W dniu 01.07.2020 r. przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach: J. Siedlarz i P. Biekisz, odwiedzili Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Cel wizyty było:
– spotkanie z Komendantem Oddziału – gen. bryg. SG Tomaszem Michalskim,
– przekazanie życzeń z okazji 30. lecia powołania Straży Granicznej,
– przekazanie gratulacji Komendantowi Oddziału w związku z awansem na stopień gen. bryg. SG oraz objęcia stanowiska Komendanta Oddziału.

         Podczas spotkania omówiono także wzajemne relacje naszych związkowych struktur z Komendą Oddziału w zakresie bieżącej współpracy, wizyt i zwiedzania obiektów Oddziału i jednostek podległych, korzystania ze środków transportu, udziału w pracach Komisji Socjalnej i innych spraw wynikających z wzajemnych bieżących potrzeb. Spotkanie upłynęło w dobrej i wzajemnie zrozumiałej atmosferze, uwzględniającej także aktualną sytuację epidemiologiczną i sanitarną w kraju.
Dziękujemy Panu Komendantowi Oddziału i Funkcjonariuszom z Komendy za dotychczasowe pozytywne wzajemne relacje.

Prezes RN ZEiRSG

Jerzy Siedlarz