III KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP.

W dniach 20-22.04.2018r. odbył się w Soczewce k. Płocka III KONGRES Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczył Kol. Gen. Adam RAPACKI ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Kontynuuj czytanie

47 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI „SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC” – BESKID ŻYWIECKI 2018.

W dniach 17 – 23 czerwca 2018 roku w rejonie przepięknego Beskidu Żywieckiego odbędzie się
Kontynuuj czytanie

WSPOMNIENIA Z WYPRAWY PRZED SEJM RP 22 MARCA 2018 ROKU.

          W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się w Sejmie RP pierwsze i niestety jedyne, czytanie NASZEGO, OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Posłom na sali sejmowej przedstawił go Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, jeden z liderów SLD, b. poseł Andrzej ROZENEK ( tutaj jego wystąpienie w Sejmie). 

Kontynuuj czytanie

PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ZAWETOWAŁ USTAWĘ DEGRADACYJNĄ !

W dniu 30.03.2018r. w godz. przedpołudniowych Prezydent RP Andrzej Duda wydał oświadczenie o zawetowaniu ustawy degradacyjnej.  Poniżej publikujemy obszerne fragmenty newsa w tej sprawie ze strony PAP: http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1352431,prezydent-zawetowal-tzw-ustawe-degradacyjna.html .

Kontynuuj czytanie

APEL ZG ZŻWP DO PREZYDENTA RP O NIEPODPISYWANIE USTAWY DEGRADACYJNEJ!

Kontynuuj czytanie

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZEiRSG – ZMIANA PREZESA ZWIĄZKU !!!

W dniach 17-18 marca 2018 r. w m. Słubice odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, poszerzone o prezesów Regionów i przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. Obrady poświęcone były między innymi:

Kontynuuj czytanie

DZIEŃ KOBIET W REGIONIE SĄDECKIM !

Dzień Kobiet w Regionie Sądeckim.

W dniu 7 marca 2018 roku, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, Zarząd Regionu Sądeckiego zaprosił do swojej siedziby wszystkie Panie – Członkinie Regionu Sądeckiego.

Kontynuuj czytanie

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU PREZYDENTA FEDERACJI SSM RP !!! ZGROMADZENIE PRZED SEJMEM W DNIU 22.03.2018 ROKU W GODZ. 14.30-18.30 !!!

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

22 marca 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie NASZEGO, obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Posłom na sali sejmowej przedstawi go Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, Andrzej Rozenek.

Kontynuuj czytanie

APEL PREZYDENTA FEDERACJI SSM RP DO POSŁANEK I POSŁÓW RP !

 

Panie Posłanki!
Panowie Posłowie!

          Wiemy, że w trakcie najbliższego 60 posiedzenia Sejmu w dniu 22 marca 2018 r., odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294).

Kontynuuj czytanie

LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH !

Poniżej zamieszczamy „List Otwarty Do Biskupów Polskich” autorstwa mjr. Jerzego Misiewcza, poszkodowanego emeryta WOP i SG. Kontynuuj czytanie