Ostatnie pożegnanie śp. chor. sztab. rez. SG Tomasza SYWANYCZA.

Święto Straży Granicznej – życzenia z Regionu Nadodrzańskiego.

       W związku ze Świętem Straży Granicznej i 29. rocznicą powołania formacji, jak co roku, przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach złożyli życzenia w Komendach: Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim i Placówkach SG w: Gorzowie Wielkopolskim i Świecku.
W tym roku w związku z aktualną sytuacja epidemiologiczną w kraju niestety odwiedziny były krótkie, z zachowaniem środków bezpieczeństwa i obowiązujących procedur. Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom życzyliśmy zdrowia, pomyślności oraz wyróżnień, awansów, docenienia służby przez przełożonych i społeczeństwo.

Prezes RN
Jerzy Siedlarz

 

16 MAJA – ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ RP!

29 lat Straży Granicznej RP!

     Z okazji święta Straży Granicznej w imieniu wszystkich członków Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przesyłamy całemu stanowi osobowemu funkcjonariuszy  Straży Granicznej oraz pracownikom cywilnym serdeczne pozdrowienia wraz z wyrazami szacunku, jako dowód uznania dla Waszej pełnej poświęcenia służby i pracy w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

    Jako poprzednicy i współtwórcy Straży Granicznej czujemy z Wami naturalną więź koleżeńską i cieszymy się z rozwoju naszej wspólnej formacji oraz jej sukcesów.  Gratulujemy awansowanym i odznaczonym, a także wyróżnionym w inny sposób, a wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz pracownicom i pracownikom Straży Granicznej życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów w służbie i pracy. Niech zdrowie i dobra kondycja, a także szczęście i wszelka pomyślność w życiu osobistym i rodzinnym zawsze będzie z Wami!

     Szczególnie serdeczne życzenia i wyrazy szacunku przekazujemy byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej i ich rodzinom, w szczególności poszkodowanym skutkami ustaw obniżających emerytury i renty.  Zapewniamy, że staramy się czynić wszystko, co możliwe w ramach naszego Związku, aby Państwo Polskie zwróciło honor i szacunek wszystkim poszkodowanym ustawami obniżającymi emerytury i renty mundurowe.

      Gorąco pozdrawiamy Kolegów i Weteranów służby granicznej zrzeszonych w Klubie Generałów i Admirałów Straży Granicznej, w Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych „Granica”, w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz w innych stowarzyszeniach mundurowych. Niech wspomnienia z lat wspólnej służby i pracy dla Ojczyzny pozwolą na pogłębioną refleksję o stałych wartościach formacji granicznych i etosie „pogranicznika”. 

      Zarząd Główny
Związku Emerytów i Rencistów

Straży Granicznej

 

  

             

Ostatnie pożegnanie śp. chor. w st. spocz. WOP/SG Feliksa PUCZELA.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. w st. spocz. WOP Arkadiusza BILA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP Józefa CHŁOPKA.

Święto Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja.

Czas świętowania,  czas wytchnienia, czas refleksji.

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r.  Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Geneza tego Święta i bliższe szczegóły dotyczące obchodów w Polsce zawiera wpis w Wikipedii > TUTAJ.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r., obchodzone 2 maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W dniu tym organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. W ostatnich latach, powszechne stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński, był kontynuowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to Andrzej Duda.  O genezie Dnia Flagi RP i obchodach – wpis w Wikipedii > TUTAJ .

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja 1791 roku. Fakt ten uznano za święto już dwa dni później, czyli  5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu niepodległości ustanowione świętem w roku 1919 i ponownie w  roku 1990. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.  Bliżej na temat genezy Święta 3 Maja we wpisie w Wikipedii > TUTAJ.

Czas świętowania,  czas wytchnienia, czas refleksji. W okresie pandemii koronawirusa i gorącym okresie politycznym zachęcamy do spokojnego świętowania majowego weekendu, wypoczynku, refleksji nad naszą historią, nad dobrymi i złymi doświadczeniami z przeszłości, oraz życzymy wszystkim zdrowia!

Niech się święci 1 Maja i pozostałe Święta Majowe!

Zarząd Główny

Związku Emerytów i Rencistów SG

Ostatnie pożegnanie śp. kol. mjr. rez. WOP i SG Jerzego KRWAWNIKA.

RAZEM WYTRWAMY!

Życzenia z okazji świąt Wielkanocnych 2020.