Federacja SSM RP – „Minister Finansów nie kiwnie palcem w sprawie nadpłat podatku dochodowego”.

17 listopada 2022 r. w artykule „RPO wnosi o zmianę prawa” informowaliśmy o piśmie, jakie Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Finansów w sprawie olbrzymich nadpłat podatku dochodowego, jakie ponoszą osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r., którym po latach wyrokami sądów przywracane są niesłusznie odebrane świadczenia. Odpowiedź MF wpłynęła do RPO na początku grudnia 2022 r. Kontynuuj czytanie

Częstochowa – spotkanie b. funkcjonariuszy służb mundurowych z parlamentarzystami.

W dniu 10.02.2023 r. w Częstochowie, dzięki staraniom Zarządu Koła Nr 30 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jego prezesa Konrada Ptaka i Czesławy Koniecznej, zorganizowano spotkanie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych z parlamentarzystami.

Kontynuuj czytanie

Próby dyskredytacji ZEiRSG!

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

próby dyskredytacji i podszycia się w korespondencji mailowej pod moją osobę trwają nadal. Próby te dotyczą działalności społecznej na rzecz naszego Związku, a ostatnio także poszerzonych naszych działań w ramach Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych. Kontynuuj czytanie

Wyróżnienie dla wicestarosty powiatu słubickiego Roberta Włodka.

W dniu 24.01.2023 r. o godz.13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu, gdzie między innymi omawiane były sprawy budżetu, prognozowania finansowego, przyznawania stypendiów i nagród, składów komisji sfery społecznej, budżetowej, bezpieczeństwa i porządku. Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Tadeusza BARTELA.

Kontynuuj czytanie

Porozumienie o Partnerskiej Współpracy z Bractwem Mundurowym RP.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Sympatycy i Przyjaciele naszego Związku!

W nawiązaniu do wcześniej przeprowadzonych konsultacji, mam przyjemność przekazać tekst zawartego w dniu 15 stycznia 2023 r. Porozumienia o Partnerskiej Współpracy z Bractwem Mundurowym RP w zakresie realizacji zadań i działań statutowych naszych organizacji. Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Henryka NOWICKIEGO.

Kontynuuj czytanie

Zbieramy podpisy poparcia dla projektu ustawy w sprawie tzw. Renty Wdowiej!

Szanowne Członkinie i Członkowie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej!

Sympatycy i Przyjaciele! Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W nawiązaniu do naszej informacji z dnia 17.01.2023  r. o powstaniu Ogólnopolskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  w sprawie wprowadzenia do porządku prawnego przepisów dot. tzw. Renty Wdowiej (TUTAJ link do naszego artykułu ) uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 4. 01.2023 r. Komitet skierował do Pani Marszałek Sejmu Zawiadomienie o swoim istnieniu i podjęciu wspomnianej wyżej inicjatywy ustawodawczej. Pełnomocnikiem komitetu jest poseł Arkadiusz Iwaniak z Lewicy, a funkcję jego zastępcy pełni Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP w st. spocz. Emila PUTA.

Kontynuuj czytanie

Reportaż o represjonowanych w Szczecinie i okolicach.

Poniżej pełny tekst reportażu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej 25 stycznia br. na temat represjonowanych  (ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku ) z obszaru aglomeracji Szczecińskiej. Kontynuuj czytanie