APEL PREZYDENTA FEDERACJI SSM RP DO POSŁANEK I POSŁÓW RP !

 

Panie Posłanki!
Panowie Posłowie!

          Wiemy, że w trakcie najbliższego 60 posiedzenia Sejmu w dniu 22 marca 2018 r., odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294).

Kontynuuj czytanie

LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH !

Poniżej zamieszczamy „List Otwarty Do Biskupów Polskich” autorstwa mjr. Jerzego Misiewcza, poszkodowanego emeryta WOP i SG. Kontynuuj czytanie

Ustawa represyjna w Parlamencie Europejskim! Ustawa anty-represyjna – pierwsze czytanie w Sejmie! Ustawa degradacyjna – wpływa do Sejmu! Aktualizacja z dnia 02.03.2018r.

          Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. obniżającej emerytury i renty mundurowe. Obszerna relacja na ten temat znajduje się na portalu Onet.pl (link do niej  > Ustawa represyjna w Brukseli).  Bardziej szczegółowe informacje z wysłuchania publicznego zostaną zamieszczone niebawem na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Kontynuuj czytanie

„REPRESYJNA USTAWA NA KONFERENCJI W BRUKSELI” – informacja ze strony internetowej europosła Janusza ZEMKE.

Represyjna ustawa na konferencji w Brukseli

– Po długotrwałych zabiegach udało się przenieść sprawę ustawy represyjnej z grudnia 2016 roku do centrum zainteresowania Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Kontynuuj czytanie

OBÓZ „DOBREJ ZMIANY” POINFORMOWANY O KONFERENCJI FSSM RP I SLD W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Uprzejmie informuję, że na portalu internetowym Federacji SSM RP ukazała się informacja o poinformowaniu obozu „dobrej zmiany” o Konferencji w Parlamencie Europejskim zorganizowanej z inicjatywy FSSM RP przez europosłów SLD w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00, bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji plenarnej. Kontynuuj czytanie

NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ W KONSULTACJACH! ZAPYTANIE PRAWNE W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM, POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE ZASTOPOWANE!

„NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ W KONSULTACJACH!”

Pod takim tytułem Federacja SSM RP zamieściła na swojej stronie internetowej informację o skierowaniu do konsultacji obywatelskiego projektu ustawy anty-represyjnej, pod którym jeszcze niedawno zbieraliśmy podpisy poparcia. Czy to oznacza, że prace sejmowe nad tym projektem ruszą jeszcze w tym półroczu? Zobaczymy! Poniżej pełna treść tej informacji ze strony internetowej Federacji:

Kontynuuj czytanie

REGION SĄDECKI – ZABAWA KARNAWAŁOWA 2018.

Kontynuuj czytanie

SPOTKANIE NIE TYLKO REPRESJONOWANYCH

W dniu 6 II 2018 r. w Cieszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Śląskiego Komitetu Koordynacyjnego kol.: Ewą Macek, Krzysztofem Buchaczem.

Kontynuuj czytanie

SKANDALICZNE „PRAWO ŁASKI”! USTAWA REPRESYJNA W TK! ANDRZEJ ROZENEK W SEJMIE!

Kontynuuj czytanie

NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ TRAFI POD OBRADY SEJMU !

Kontynuuj czytanie