Apel wyborczy Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP!

Komitet Organizacyjny apeluje!

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WP/SG w st. sp. Grzegorza KLAJI.

Delegacja Zarządu Głównego ZEiRSG na spotkaniu otwartym z posłami KO w Poznaniu.

W dniu 24.07.2023 roku przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, to jest Piotr IWAT – Wiceprezes ds. Finansowo – Społecznych, Krzysztof MIŚ – Główny Skarbnik Związku, Andrzej BADOWSKI – członek Prezydium, wzięło udział w otwartym spotkaniu posłów Tomasza SIEMONIAKA i Rafała GRUPIŃSKIEGO z mieszkańcami Wielkopolski, w tym ze środowiskiem służb mundurowych (emeryci mundurowi – byli żołnierze, funkcjonariusze w rezerwie, stanie spoczynku, emerytowani pracownicy sektora mundurowego). Spotkanie miało miejsce w Centrum Konferencyjnym Concordia Design w Poznaniu.

Prowadzący spotkanie posłowie przedstawili realia i plany dotyczące bezpieczeństwa Polski, a także wyzwania jakie są z tym związane. Ważnym elementem spotkania była dyskusja na tematy nurtujące środowiska byłych żołnierzy i funkcjonariuszy związane zarówno z bezpieczeństwem kraju, jak i codziennym życiem. Nasi delegaci przedstawili tematy nurtujące środowisko skupione w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej byłych mundurowych, objętych ustawą z dnia 16.12.2016 roku – radykalnie zmniejszającą świadczenia emerytalne i rentowe – a także problemów związanych z rozpatrywaniem spraw z tego zakresu w sądach na terenie kraju.

Z up. Prezesa ZEiRSG 

Główny Skarbnik  Krzysztof MIŚ

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

Weterani Służby Granicznej zapraszają.

Region Kołobrzeg – kwiaty przy słynnym Pomniku Sanitariuszki.

Delegacja Regionu Kołobrzeg Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, w 43 rocznicę odsłonięcia w Kołobrzegu jedynego w Europie Pomnika Sanitariuszki, złożyła kwiaty przed tym pomnikiem w dniu 13 lipca 2023 roku, podtrzymując wieloletnią tradycję WOP-owską. Jako byli żołnierze WOP rok do roku składamy tutaj kwiaty, gdyż od samego początku istnienia Pomnika żołnierze WOP ze Strażnicy Kołobrzeg i GPK Kołobrzeg opiekowali się nim, a przy uroczystościach państwowych i lokalnych zaciągali wartę honorową. Pomnik przedstawia sanitariuszkę udzielającą pomocy rannemu żołnierzowi. Wzorem dziewczyny na Pomniku była autentyczna sanitariuszka, szer. Ewelina Nowak, która poległa podczas walk o Kołobrzeg w marcu 1945 r. podczas ściągania z pola walki rannego żołnierza (bliżej na ten temat Tutaj ). Ten Pomnik jest wyrazem hołdu dla kobiet, które walczyły w szeregach Wojska Polskiego o wolność Ojczyzny w czasie II Wojny Światowej, szczególnie w walkach o Kołobrzeg.

Chwała bohaterom !

Prezes Regionu Kołobrzeg Zbigniew Hadaś

Poniżej kilka zdjęć z uroczystego aktu pamięci.

   Zespół „Słubice” – udział w zawodach strzeleckich ZŻWP w Zielonej Górze.

W dniu 24.06.2023 r. na strzelnicy sportowej ZKS „Gwardia” Zielona Góra odbyły się XV Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Lubuskiego ZŻWP. Organizatorzy zawodów: LZW ZŻWP i ZKS „Gwardia” przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego. Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu Lubuskiego ZŻWP, popularyzowanie ZŻWP wśród społeczeństwa, a także dobrosąsiedzkich stosunków między żołnierzami w st. spocz. i rezerwy zamieszkałymi na pograniczu woj. lubuskiego i Landu Brandenburgii.

W zawodach uczestniczyło 20 trzyosobowych zespołów reprezentujących Lubuski ZŻWP oraz Urząd Miasta Guben. Strzelanie odbywało się z karabinka sportowego kbks do tarczy na odl.50 m z poz. leżącej (12 strzałów – 10 ocenianych) oraz z pistoletu sportowego Margolin do tarczy na odl. 25 m z poz. stojącej (12 strzałów – 10 ocenianych). Klasyfikacja indywidualna oraz w dwuboju strzeleckim. Wyróżnienia to puchary i dyplomy. Puchary ufundowali między innymi posłowie na sejm RP: Waldemar Sługocki i Bogusław Wontor, marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak; wojewoda lubuski Władysław Dajczak, przedstawiciele samorządu i Lubuskiego ZŻWP.

Na zaproszenie prezesa LZW ZŻWP w zawodach uczestniczył zespół emerytów WOP/SG ze Słubic w składzie: kol: P. Biekisz, J. Barszcz, F. Cużytek i W. Tiszuk. Nasz zespół uplasował się w połowie stawki uczestniczących zespołów – ogólnie nie było źle, wielu kolegów reprezentowało wysoki poziom w strzelectwie, szczególnie z kbks i było dużo wyników 10 pkt. na 10. Zawody strzeleckie, to także spotkanie integracyjne z kol. wspólnej służby (dla nas – z kol. z Kół ZŻWP z Tuplic i Krosna Odrzańskiego) oraz możliwość wymiany poglądów i informacji z posłem ziemi lubuskiej Bogusławem Wontorem i honorowym prezesem LZW ZŻWP gen. bryg. w st. spocz.. Aleksandrem Bortnowskim. Zawody zakończyły się wręczeniem pucharów i dyplomów oraz tradycyjną wojskową grochówką.

Dziękujemy prezesowi LZW ZŻWP kpt. w st. spocz. Andrzejowi Pawlakowi za zaproszenie zespołu ze Słubic na zawody strzeleckie do Zielonej Góry.

 

                                                                                        Prezes RN

                                                                                      Jerzy Siedlarz

Poniżej mała galeria zdjęć.

 

Region Koszalin – spotkanie z okazji niedawnego Święta Straży Granicznej i Dnia WOP.

W dniu 30.06.2023 roku odbyło się spotkanie koleżeńskie członków Regionu Koszalin Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji obchodzonego nie tak dawno Święta Straży Granicznej oraz Dnia Wojsk Ochrony Pogranicza. Na spotkaniu zostały wręczone przybyłym kolegom, pierwsze w naszym Regionie, legitymacje członkowskie nowego wzoru. W imieniu Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej nowe legitymacje wręczał Główny Skarbnik Związku Kol. Krzysztof MIŚ. Spotkanie było także okazją do wyróżnienia pamiątkowym logiem naszego Związku ppłk. SG Dariusza JARMUZIEWICZA z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, za jego pomoc i wsparcie działalności Regionu Koszalin. 
Zarząd Regionu Koszalin ZEiRSG

Dystrybucja nowych legitymacji członkowskich ZEiRSG.

Szanowni Koleżanki i Koledzy, Członkinie i Członkowie Związku!

Z nieukrywaną satysfakcją zawiadamiamy, że pilnie realizujemy w praktyce Uchwałę Nr 5/2023 ZG ZEiRSG z dnia 18.03.2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr 13/2014 Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z dnia 6 września 2014 r. w sprawie legitymacji członkowskich Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.
Przesyłki z nowymi legitymacjami już dotarły do Zarządu Głównego. Całość została przejrzana i zgłoszono do wytwórcy kilka poprawek (błędy literowe). Niektóre Regiony już otrzymały nowe dokumenty, kolejne otrzymają je w najbliższym czasie. 

Poniżej kilka fotek z nowymi legitymacjami.

Pozdrawiam
Główny Skarbnik ZEiRSG
Krzysztof MIŚ

 

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. spocz. Zygfryda KRÓLIKOWSKIEGO.