PODZIĘKOWANIA I APEL PREZYDENTA FSSM RP!

PODZIĘKOWANIA I APEL PREZYDENTA FSSM RP!

Wszystkim tym, którzy z ogromnym zaangażowaniem brali udział w kampanii wyborczej do Europarlamentu, wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczyli w tych wyborach zasiadając w komisjach wyborczych, oraz wszystkich tym, którzy po prostu wzięli odpowiedzialność za przyszłość Polski w swoje ręce i poszli do urn wyborczych w ostatnią niedzielę,

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Prezydent i Zarząd FSSM RP.

 

„SZYKUJMY SIĘ DO KOLEJNEJ „BITWY”

 APEL PREZYDENTA FSSM RP

 

Koleżanki i Koledzy!

Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego znamy. Nie tak miało być. Prawda, przegraliśmy tę „bitwę”, nie zostaliśmy jednak pokonani. Używając słów klasyka, „Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy…”. Pamiętajmy o tym.

Wiem, że wielu z Was, szczególnie osób starszych, przyjęło komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o końcowym wyniku głosowania z poczuciem klęski i świadomością oddalających się nadziei na zmianę losu pokrzywdzonych ustawą represyjną. To zrozumiałe. Musimy jednak podnieść się z upadku i iść dalej.

Nie traćmy nadziei, nie tylko dlatego, że ona umiera ostatnia, ale także dlatego, że jesienią mamy kolejną szansę na odsunięcie od władzy w naszym Kraju ludzi owładniętych nienawiścią do wielu grup społecznych. Musimy w pełni to wykorzystać, mobilizując wszystkie nasze siły do walki o demokratyczną Polskę, której sami przez wiele lat wiernie służyliśmy. Jesteśmy to winni naszym bliskim, naszym rodzinom oraz tym, których już nie ma. Wiem, że nie będzie to łatwe, ale innej drogi nie ma. To jest wyzwanie, któremu jako ludzie honoru, musimy sprostać.

Wielu z Nas mocą własnego rozumu, a także czytając analizy wskazujące na źródło przegranej Koalicji Europejskiej, stara się dojść jej przyczyn. Być może stawiamy także pytanie, czy każdy z nas zrobił wszystko, co tylko było możliwe, aby wynik wyborów był dla nas pomyślny. Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam.

Nie możemy ukrywać, że z perspektywy minionych kilku dni oraz wstępnych  analiz i opinii, kampania wyborcza, szczególnie w obszarze jej organizacji, pozostawiała wiele do życzenia. Mogliśmy to dostrzec szczególnie na poziomie lokalnym, a więc tam, gdzie rozegrała się zasadnicza walka o głosy wyborców. Być może nie do końca oceniono jak wielkim i groźnym przeciwnikiem jest PIS dysponujący nieograniczonymi zasobami Państwa. Z faktu tego muszą być wyciągnięte wnioski.

Kolejne dni przyniosą zapewne nowe przemyślenia wskazujące na przyczyny porażki wyborczej. Jestem przekonany, że wkrótce będą one poddane analizie przez nowo utworzoną koalicję partii i ugrupowań demokratycznych, przede wszystkim po to, by możliwie szybko opracować odpowiednią strategię działań na jesienne wybory parlamentarne. Powinno to nastąpić wkrótce. Odpowiednia rola przypadnie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i organizacjom w niej zrzeszonych.

Mając to wszystko na uwadze proszę Was, zmobilizujmy się raz jeszcze. Odszukajmy się, dotrzyjmy do tych z nas pozostających dotąd z boku, włączmy ich do działania i bądźmy mentalnie gotowi do akcji wyborczej.

W ciągu najbliższych dni, po wypracowaniu strategicznych decyzji przez władze FSSM RP, powstaną plany naszych działań, skorelowane z planem przedsięwzięć przygotowanym przez sztab wyborczy nowej koalicji. Będziemy o nich informować. 

Pamiętajmy, bez wiary w sukces, wielkiej determinacji i konsekwencji w działaniu, nie można osiągnąć wytyczonego celu. Głęboko wierzę, że cel nasz, którym jest przyczynienie się do sukcesu wyborczego, jesteśmy w stanie osiągnąć.

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

 

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP w st. spocz. Stanisława MACIASA!

Przypominamy: jutro mija termin zgłoszeń do 48. Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”!

Przypominamy: jutro mija termin zgłoszeń do 48. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego ” Szlakami Obrońców Granic” – Pogórze Rożnowskie 2019. Zachęcamy do udziału!

Poniżej link do naszego artykułu na ten temat z dnia 29 marca 2019 r.

Prezes ZEiRSG

Marek MESZYŃSKI

 

48 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI „SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC” – POGÓRZE ROŻNOWSKIE 2019.

Ostatnie pożegnanie ppłk. WOP w st. spocz. Aleksandra DYBASIA!

80 urodziny Pana Ministra Andrzeja Milczanowskiego!

 

W dniu 26 maja Pan Andrzej Milczanowski obchodził swoje 80 urodziny. Pan Minister jest znany i poważany w całym środowisku emerytów mundurowych. Bezkompromisowo walczy o nasz honor i godność.

W sobotę członkowie Regionu w Szczecinie wraz z kolegami – emerytami z innych służb mundurowych uczestniczyli w złożeniu życzeń Panu Andrzejowi Milczanowskiemu z okazji jego 80 rodzin. Był bardzo wzruszony i zaskoczony. Przyjął nas bardzo serdecznie. Przez długi czas wspominaliśmy czasy naszej służby. Nie obyło się dyskusji na tematy bieżące. Pan Minister zapewnił nas, że jak tylko mu zdrowie pozwoli, zaangażuje się jesienią z całych sił w kampanię wyborczą. W niedzielę z całej Polski dotarły niezliczone przesyłki kwiatów. Poniżej podziękowania od Pana Ministra Milczanowskiego.

Prezes Regionu

Andrzej Budzyński

Szanowni, Drodzy Państwo,

Bardzo serdecznie dziękuję za pamięć, życzenia i piękne kwiaty. Jestem bardzo wzruszony. Zapewniam, że nie ustanę w wysiłkach na rzecz pomocy represjonowanym emerytom. Jest naszym wspólnym życzeniem, aby rychło nastąpiła zmiana na lepsze obecnej sytuacji.

Bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i proszę o przekazanie moich podziękowań i pozdrowień innym represjonowanym emerytom i rencistom.

 

Szczerze oddany Andrzej Milczanowski

Region Nowy Sącz. Zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej!

                W dniu 25 maja 2019 roku na strzelnicy LOK w Nowym Sączu odbyły się zawody strzeleckie z okazji XXVIII rocznicy powołania Straży Granicznej, zorganizowane przez Region Sądecki ZEiR SG pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. W zawodach wzięła udział znaczna część członków naszego Regionu oraz zaproszone drużyny „zaprzyjaźnionych” związków i stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych z terenu Nowego Sącza. Ponadto przybyła również delegacja Regionu Kraków – Balice ZEiR SG z prezesem, kol. Piotrem Jastrzębskim na czele.

            Zawody rozgrywane były w kategorii indywidualnej i drużynowej. W kategorii indywidualnej całe podium obsadzili członkowie Regionu Sądeckiego. Zwyciężył kol. Wiesław Furmanek przed kol. Krzysztofem Gozdeckim (II miejsce) oraz Marianem Wielochowskim (III miejsce). Również w kategorii drużynowej Region Sądecki „obsadził” pierwsze dwa miejsca. Zwyciężyła drużyna w składzie Krzysztof Gozdecki, Stanisław Słaby i Marian Wielochowski. Drugie miejsce zajęła drużyna w składzie Edward Socha, Wiesław Furmanek i Ignacy Baran, a trzecie drużyna Regionu Kraków – Balice w składzie Piotr Jastrzębski, Jarosław Raczek i występujący gościnnie w ich szeregach kol. Adam Miksiewicz. Zwycięzcy indywidualni i drużynowi otrzymali puchary i dyplomy.

          Z uwagi na uroczysty charakter zawodów strzeleckich z okazji święta Straży Granicznej, członek Prezydium ZG ZEiRSG kol. Adam Miksiewicz wręczył w imieniu ZG kolegom: Stanisławowi Koziołkowi i Edwardowi Sosze certyfikaty potwierdzające wpisanie ich – na podstawie uchwały ZG – do Honorowej  Księgi Zasłużonych dla Związku. Ponadto kol. Miksiewicz wręczył Prezesowi Regionu Kraków – Balice, kol. Piotrowi Jastrzębskiemu, pamiątkowy dyplom potwierdzający dokonanie przez niego darowizny na specjalne konto Związkowe utworzone na potrzeby represjonowanych przez ustawę z grudnia 2016r. obniżającą emerytury i renty niektórym b. funkcjonariuszom Straży Granicznej.

            Po zawodach odbyło się spotkanie koleżeńskie w ośrodku „ANI CROSS” w Męcinie. Przy pysznej grochówce i innych potrawach, przygotowanych przez naszego kolegę Krzysztofa Stawiarskiego (Wiceprezesa Regionu) wspominano lata wspólnej służby. Odbyły się również różne konkursy, uwidocznione na załączonych niżej zdjęciach. Artystyczną oprawę spotkania zapewniła miejscowa kapela z Męciny.

            Do zobaczenia na kolejnych zawodach z okazji XXIX rocznicy powołania SG.

Prezes Regionu

Krzysztof TWARDOWSKI

Nasz wybór – przyszłość Polski w Europie!

Karpacki Oddział SG – obchody Święta Straży Granicznej!

W dniu 20 maja 2019 roku z okazji XXVIII rocznicy powołania Straży Granicznej w Karpacki Oddziale SG odbył się uroczysty apel, w którym na zaproszenie Komendanta Oddziału uczestniczył Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG kol. Krzysztof Twardowski. Apel rozpoczął się punktualnie o godzinie 12.00 przy sądeckiej Baszcie Kowalskiej (ruiny Zamku Królewskiego). W tym właśnie miejscu  wmurowane są odtworzone tablice, upamiętniające 194 poległych w walce za wolną Polskę żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, którego imię nosi Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Gospodarz uroczystości – Komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu  płk SG Stanisław Laciuga – przyjął meldunek od prowadzącego uroczystość, a następnie przywitał się ze sztandarem oraz pododdziałami. Obchody rozpoczęły się odegraniem Hymnu Państwowego oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt. Następnie wręczono wyróżnionym pracownikom i funkcjonariuszom odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Ceremonia zakończyła się wykonaniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej wiązanki utworów patriotycznych

W apelu, oprócz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KaOSG, uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz wojewódzkich województw małopolskiego i świętokrzyskiego, władz samorządowych, służb mundurowych oraz szeregu zaprzyjaźnionych i współpracujących z Oddziałem organów i instytucji. Kol. Krzysztof Twardowski w imieniu Zarządu i członków Regionu Sądeckiego ZEiRSG wręczył Komendantowi Oddziału okolicznościowy grawerton.

Warto zaznaczyć, że przed uroczystością o godzinie 11.00 na płycie sądeckiego Rynku odbył się pokaz musztry w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz występ okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej (obszerna relacja fotograficzna  na lokalnym portalu Sądeczanin:   www.sadeczanin.info/wiadomosci/pogranicznicy-swietuja-jubileusz-juz-od-28-lat-bronia-granic-naszego-kraju).

Poniżej kilkanaście zdjęć okolicznościowych z uroczystości (dzięki uprzejmości strony Karpackiego Oddziału SG – Swięto Straży Granicznej w Nowym Sączu).

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof TWARDOWSKI

 

ŚWIĄTECZNY PIKNIK

    Członkowie Regionu w Cieszynie przy udziale członków rodzin spotkali się w cieszyńskim Lasku Miejskim na pikniku integracyjnym zorganizowanym z okazji Święta Straży Granicznej.

   Część uroczystą stanowiło przyjęcie kol. Edwarda Figlusa w szeregi członków Związku, wręczenie legitymacji i odznaki związkowej.

   Stronę kulinarną pikniku zabezpieczał kol. Piotr Ufir, a jej smaki doceniali wszyscy uczestnicy pikniku. Spotkanie przyczyniło się również do odświeżenia starych znajomości i umacniania koleżeńskich więzi towarzyszy wspólnej służby na rubieżach Rzeczypospolitej.

Prezes Regionu w Cieszynie

Mariusz Kosmaty

Region Szczecin ZEiRSG: projekty patriotyczne wsparte przez samorządy!

Jak wszyscy pamiętamy, na początku marca 2019 r. Region Szczecin ZEiRSG rozpoczął cykl imprez plenerowych pod roboczą nazwą „Patrol graniczny – wilczym śladem”. Na odcinku strażnicy Kościno zorganizowano pieszy rajd wzdłuż linii granicy państwowej, połączony z edukacją dla dzieci i młodzieży, a zakończony pieczeniem kiełbasek przy ognisku na terenie schroniska dla bezdomnych psów i dziko żyjących kotów w Dobrej.   Inicjatywa ta udała się nad wyraz i została zauważona przez miejscowe społeczeństwo oraz lokalne media. Artykuł na ten temat został zamieszczony na stronie internetowej ZEiRSG (Patrol graniczny – wilczym śladem) oraz na naszej stronie na FB (ZEiR-SG-Szczecin-patrol graniczny album zdjęć).

Po sukcesie organizacyjnym tego patrolu podjęliśmy inicjatywę powtórzenia podobnej imprezy, ale w szerszym wydaniu i na innym odcinku. W związku z powyższym już w marcu 2019 r. Region ZEiRSG w Szczecinie  złożył wniosek o dotację w ramach kolejnej edycji konkursu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁE INICJATYWY LOKALNE EDYCJA – 3.

Przygotowaliśmy projekt ,,Pogranicznicy na rzecz integracji lokalnej społeczności”, który ma za zadanie podtrzymać wśród lokalnej społeczności pamięć o żołnierzach i funkcjonariuszach ochraniających granicę państwową, przybliżyć stosowane metody ochrony granicy i ciekawsze sytuacje związane z jej ochroną. Jednocześnie w porozumieniu z władzami gminy Kołbaskowo zamierzamy uczcić  30. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w dniu 4 czerwca 1989 r.

Projekt nasz został pozytywnie oceniony i zaakceptowany do wsparcia. Składać się on będzie z dwóch głównych przedsięwzięć:

  1. Patrol graniczny wzdłuż granicy państwowej na odcinku byłej strażnicy SG  Kamieniec zakończony spotkaniem integracyjnym z mieszkańcami.
  2. Konkurs z wiedzy dotyczącej formacji granicznych oraz przemian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego po wyborach 4 czerwca 1989 r .

Ponadto planowany jest pokaz sprzętu i wyposażenia Straży Granicznej, a na zakończenie tradycyjny grill i ognisko.

Idąc za ciosem nasz Region składa kolejny wniosek – tym razem w ramach programu ,,SPOŁECZNIK” realizowanego  przez Urząd Marszałkowski – na następną podobną imprezę na innym odcinku granicy w miesiącu wrześniu br.

Chciałbym nadmienić, że takie lub podobne wnioski o dotacje mogą składać wszystkie Regiony naszego Związku na swoim terenie działania, przedstawiając odpowiednio przygotowane projekty, stosownie do celów statutowych Związku. W razie potrzeby możemy służyć pomocą zainteresowanym Zarządom Regionów.

Prezes Regionu Szczecin

Andrzej BUDZYŃSKI