Święto Niepodległości w Karpackim Oddziale Straży Granicznej!

W dniu 15 listopada 2019 roku w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odbył się uroczysty Apel z okazji Święta Niepodległości. W Apelu uczestniczył, na zaproszenie Komendanta Oddziału, kol. Krzysztof Twardowski, Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG.

„Zawsze powinniśmy pamiętać o zachowaniu tradycji, myśli patriotycznej, czy polskiej kultury, języka. Musimy myśleć także o przyszłości aby to, co dali nam nasi przodkowie, nie zostało nam ograniczone.”

Takie przesłanie Komendant KaOSG płk SG Stanisław Laciuga przekazał zaproszonym gościom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym, podczas uroczystego apelu z okazji Święta Niepodległości.

Następnie gospodarz uroczystości – Komendant Karpackiego Oddziału SG – przyjął meldunek od prowadzącego uroczystość oraz przywitał się ze sztandarem oraz  pododdziałami. Obchody rozpoczęły się podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem hymnu państwowego.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały zasłużonym osobom, pracownikom i funkcjonariuszom odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe

Zwieńczeniem uroczystości było otwarcie nowej sali tradycji, nawiązującej do historii formacji granicznych, w tym patrona Karpackiego Oddziału SG – 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Prezes Regionu

Krzysztof TWARDOWSKI

Poniżej mała galeria zdjęć oraz linki do „Sądeczanina” i witryny internetowej KaOSG, gdzie bardziej obszernie udokumentowano przebieg uroczystości.

https://www.sadeczanin.info/wiadomosci-telewizja/nowy-sacz-apel-niepodleglosciowy-awanse-i-odznaczenia-w-kaosg-film

https://www.sadeczanin.info/wiadomosci-telewizja/nowy-sacz-pamiatki-po-legendarnym-i-pulku-psp-w-nowej-sali-tradycji-zdjecia

https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/35504,Otwarcie-nowej-sali-tradycji-w-Karpackim-Oddziale-Strazy-Granicznej.html

 

Wręczenie sztandaru dla Koła nr 1 ZŻWP w Nowym Sączu.

W dniu 9 listopada 2019 r. w Hotelu „BESKID” w Nowym  Sączu odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiR SG reprezentowała kol. Agata MRÓZ, wiceprezes Zarządu Regionu.

W uroczystości wręczenia sztandaru dla Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu, na zaproszenie Prezesa Koła,  płk. w st. spocz. Adama LESZYŃSKIEGO oraz Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego płk. w st. spocz. Bogusława SURDEGO, udział wzięli członkowie Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz zaproszeni goście, w tym gen. bryg.  SG Zygmunt STANISZEWSKI (były Komendant Karpackiego Oddziału SG), przedstawiciele władz centralnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu, a także Związków Emerytów i Rencistów zaprzyjaźnionych służb mundurowych z terenu Nowego Sącza.

W trakcie wręczenia sztandaru kol. Agata MRÓZ dokonała symbolicznego wbicia gwoździa w drzewiec sztandaru w imieniu Zarządu Regionu Sądeckiego ZEiR SG. Ponadto odczytała i złożyła na ręce Prezesa Koła Nr 1 ZŻWP w Nowym Sączu, płk.  w st. spocz. Adama LESZYŃSKIEGO, adres okolicznościowy w imieniu członków Regionu.

 

Prezes Regionu

Krzysztof TWARDOWSKI

Poranne pikiety represjonowanych przed Sądem Okręgowym w Warszawie! Apel Kol. S. Matusewicza.

Dzisiaj mija 5-ty  dzień protestu represjonowanych emerytów mundurowych pod siedzibą Wydz.XIII Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego przy. ul. Płockiej 9 w Warszawie.

Protestujący domagają się stosowania art. 45 Konstytucji, czyli prawa do procesu. Od stycznia 2018 roku sprawy odwoławcze są zawieszane przez miejscowy Sąd. Sprawy przekazywane do innych Sądów na terenie kraju np. Katowice, Poznań, Częstochowa są procedowane i zapadają wyroki.

Odwołujący się umierają, wielu jest wieku zaawansowanym. Bandycka Ustawa Represyjna pozbawiła ich środków pozwalających m.in. na zabezpieczenie lekowe.

Sędziowie!!!
Orzekajcie, podsądni czekają na stosowanie prawa!

Za Jackiem MYKITĄ  z Facebooka

Opublikował Jerzy Jankowski – rzecznik ZEiRSG

Poniżej Apel Kol. S. Matusewicza, banery z pikiety, z protestu pograniczników w Kostrzynie n.Odrą oraz z zasobu Kol. S. Matusewicza – emeryta SG.

Jako represjonowany jestem żywo zainteresowany przyspieszeniem postępowań w sprawie funkcjonariuszy objętych ustawą…

Opublikowany przez Sławomira Matusewicza Sobota, 16 listopada 2019

Opublikowany przez Jacka Mykitę Poniedziałek, 18 listopada 2019

 

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w III kw 2019 roku.

  • W dniu 02.09.19 r. na terenie byłego hitlerowskiego obozu pracy wychowawczej w Świecku odbyły się gminne uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Obóz pod nazwą Oderblick powstał w 1940 r. podlegał gestapo, był więzieniem dla ok. 4 tys. osób różnych narodowości. Więźniów wykorzystywano przy budowie autostrady, w żwirowniach, gospodarstwach, różnych zakładach. W styczniu 1945 r. obóz został ewakuowany do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. O historii obozu pracy przypomina pomnik, który stanął we wsi Świecko w 1977 r. Na zaproszenie Burmistrza Słubic w uroczystościach uczestniczyła także delegacja RN ZEiRSG.
  • W dniu 05.09.19 r. w Słubicach przedstawiciele represjonowanych emerytów SG spotkali się z przedstawicielami: służb granicznych oraz członkami Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej z Niemiec. Tematem spotkania była sytuacja prawna i materialna emerytów służb mundurowych i innych grup społecznych funkcjonujących w Polsce i Niemczech przed i po 1989 r. Dla emerytów polskiej służby granicznej było przykro, że musieli mówić o tym, że nasze państwo i rządzący pozbawili wielu z nich części wypracowanych/ wysłużonych zgodnie z obowiązującym prawem emerytur i rent, i to po prawie dwudziestu latach ich otrzymywania. Niektórzy emeryci zostali ukarani dwukrotnie –  w 2009 i 2016 r. gdy zastosowano niezgodną z prawem polskim i europejskim odpowiedzialność zbiorową. Na spotkaniu uzgodniono, że na bieżąco będą wymieniane informacje w powyższych sprawach, a przedstawiciele z Niemiec zapewnili o wspieraniu naszych działań antyrepresyjnych.
  • W dniu 14.09.19 r.  odbył się kolejny – już VI Rajd Rowerowy w rejonie Słubic. Organizator Rajdu – Koło SEiRP, uczestnicy rajdu – emeryci stowarzyszeń służb mundurowych i inne osoby chętne do udziału w aktywności fizycznej. Wszystkie te rajdy odbywają się trasami i ścieżkami wokół Słubic o różnych  długościach w granicach 10 – 20 km, i o różnym stopniu trudności. Zazwyczaj  kończą się poczęstunkiem oraz krótkimi konkursami z wiedzy turystycznej i historycznej, a zwycięzcy nagradzani są pucharami i różnymi gadżetami. Celem organizowanych rajdów jest propagowanie aktywności fizycznej i działań prozdrowotnych.

W rajdach tych uczestniczą także członkowie RN ZEiRSG.

  • W dniu 16.09.19 r. emeryci WOP i SG z różnych struktur związkowych, jak i koledzy niezrzeszeni – absolwenci SCH WOP w Kętrzynie po 46 latach postanowili odwiedzić miejsce, w którym szkolili się i rozpoczynali swoją służbę dla Ojczyzny w zielonych otokach. Inicjatorami zorganizowania spotkania po latach byli dwaj członkowie Regionów ZEiRSG: w Słubicach i Kętrzynie. Po „zbiórce” na biurze przepustek i spotkaniu się z odpowiedzialnym funkcjonariuszem SG uczestnicy spotkania udali się na zwiedzanie Centrum Szkolenia SG. Na początku uczestnicy spotkali się z Komendantem Centrum, który serdecznie przywitał wszystkich i przedstawił ogólne zadania Centrum w szkoleniu kadr dla SG, a szczegóły przedstawili odpowiedzialni funkcjonariusze. Następnie uczestnicy zwiedzili specjalistyczne sale wykładowe, obiekty sportowe, nowoczesną strzelnicę oraz miejsce szkoleń pirotechnicznych. Dla zainteresowanych absolwentów – w miejscu tzw. ”małpiego gaju” i poligonu rośnie 10-15 m las. Warunki w jakich dziś szkolą się funkcjonariusze SG są nieporównywalne do tych z lat ubiegłych, można było zobaczyć, sprawdzić i dotknąć – dziś to nowoczesność, elektronika i nowe technologie w służbie nauki i szkolenia. Obiekty sportowe i strzelnica są także do dyspozycji emerytów SG, wymaga to oczywiście odpowiednich uzgodnień warunków korzystania. Odwiedziny w Centrum szkolenia po tylu latach, to była prawdziwa podróż sentymentalna do przeszłości. Uczestnicy spotkania – wychowawcy, wykładowcy i absolwenci dziękują Panu Komendantowi i funkcjonariuszom SG za umożliwienie zwiedzenia Centrum Szkolenia SG. Spotkanie absolwentów zakończyło się uroczystym obiadem, na którym dominowały rozmowy i wspomnienia o szkoleniu i służbie. Organizatorzy spotkania zachęcają kolegów niezdecydowanych do aktywności i uczestnictwa w podobnych spotkaniach integrujących środowisko „zielonych otoków”. Informacja dla zainteresowanych – spotkanie absolwentów SCH WOP”73″ w 2020 r. – w rejonie Kudowy lub Cieszyna.
  • W dniu 21.09.19 r.  na byłym drogowym przejściu granicznym w Kostrzynie nad Odrą odbyła się manifestacja – protest emerytów i rencistów WOP i SG przeciwko łamaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i praw obywatelskich oraz stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej w ustawie represyjnej z 16.12.2016 r. Inicjatorami zorganizowania protestu byli członkowie RN ZEiRSG w Kostrzynie nad Odrą, koledzy niezrzeszeni i wspierający nasze związkowe działania. Obszerna relacja z protestu jest opublikowana na  witrynie internetowej Związku w zakładce Regionu Nadodrzańskiego z datą 27.09.19 r. /Kostrzyn n. Odrą – protest represjonowanych pograniczników zakończony. Podsumowanie i podziękowania Komitetu Organizacyjnego protestu/. Szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu protestu oraz zdjęcia są dostępne w RN Związku. Inicjatorzy i organizatorzy pierwszego w takiej formie protestu apelują do kolegów o aktywność i inicjatywy związane z walką o godność, honor i byt, a także o propozycje co do dalszych działań antyrepresyjnych.

 

  • W dniu 27.09.19 r.  z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta ZEiRSG  na strzelnicy w Słubicach odbyły się III Zawody Strzeleckie z broni ostrej: karabinka: AKMS i AKM /poz. leżąca, odl. 50 m/ i pistoletów: Walther P99 i Heckler und Koch /poz. stojąca, odl. 25 m/ W zawodach uczestniczyły 4 trzyosobowe drużyny: SEiRP; SG; ZEiRP RP; ZEiRSG. Planowany był udział 7-10 drużyn, ale nie pomógł wymóg regulaminowy: w drużynie ma uczestniczyć przynajmniej 1 zawodniczka. Dlatego udało się skompletować tylko 4 zespoły.  Wyniki drużynowe: I miejsce  – RN ZEiRSG /dyplom+ puchar/, II miejsce – PSG w Świecku /dyplom + puchar/, III miejsce  – ZEiRP RP /dyplom + puchar/.  Puchary dla drużyn ufundował RN ZEiRSG. Wyniki indywidualne: pistolet: I miejsce – Krystyna Kubiak /RN ZEiRSG/ dyplom + puchar Starosty Słubickiego/, II miejsce – F. Zarzecki /ZEiRP RP/ dyplom/, III miejsce – W. Tiszuk /ZEiRSG/ dyplom/. Karabinek: I miejsce – F. Zarzecki /ZEiRP RP/ dyplom + puchar Burmistrza Słubic/, II miejsce – mjr SG Marzena Szafratowicz /PSG/ dyplom/, III miejsce – K. Drzazga /ZEiRP RP /dyplom/.  W dwuboju strzeleckim /pistolet+ karabinek/ zwyciężył kol. F. Zarzecki /ZEiRP RP/ dyplom + puchar Przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Krośnie Odrzańskim. Należy nadmienić, że III Zawody Strzeleckie odbyły się w ramach dofinansowania/dotacji, jako jeden z elementów powierzonego do realizacji przez Burmistrza Słubic zadania publicznego pt. „Aktywnym być na emeryturze”. Zawody strzeleckie zakończyły się poczęstunkiem, tym razem nie tradycyjną wojskową grochówką, ale specjalną zupą chłopską. Organizatorzy zawodów dziękują fundatorom pucharów indywidualnych i do zobaczenia na następnych zawodach i spotkaniach integracyjnych!

 

Prezes Regionu Nadodrzańskiego

Jerzy Siedlarz

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP w st. spocz. Wiesława RUTKOWSKIEGO!

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP/SG Czesława WIEWIÓRA!

Ostatnie pożegnanie śp. chor. sztab. WOP w st. spocz. Andrzeja ROSOŁKA!

Kołobrzeg świętuje w rocznicę niepodległości.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości kołobrzeska Grupa Rekonstrukcji Historycznych Służb Granicznych, przy współudziale ZEiR SG Region Kołobrzeg, na zaproszenie Prezydent Miasta Kołobrzeg Anny Mieczkowskiej zorganizowała historyczny happening obrazujący formacje Graniczne II RP.

W inscenizacji brali udział byli żołnierze i funkcjonariusze  m.in. kol. kol. Daniel Lipski, Zbigniew Hadaś, Artur Wasiewski, Sławomir Gocel, Ireneusz Kabaja.

Wojskową grochówkę przygotował  kol.  Zenon Bukowiński, a  patriotycznymi   melodiami   na akordeonie umilał czas   kol. Michał Cholka.

Na „polowym” przejściu granicznym dokonywano  mini odprawy granicznej gdzie okazjonalnym stemplem  potwierdzano  przekroczenie „granicy”.

 Korzystając z okazji dziękuję kolegom Jurkowi Jankowskiemu, Mirkowi Mielczarkowi i Mariuszowi  Kolanko za wsparcie  w budowie budki wartowniczej II  RP, która przeszła „chrzest bojowy”, ciesząc się dużą popularnością wśród uczestników imprezy.

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś

W 101. rocznicę niepodległości.

Delegacje Regionu w Cieszynie uczestniczyły w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanych w Cieszynie i Wiśle.

Patriotyczne manifestacje społeczeństwa Cieszyna i Wisły odbywały się przed miejscami pamięci wkładu społeczności Śląska Cieszyńskiego w odzyskanie niepodległości i utrwalanie polskości naszego regionu.

Szczecin – obchody 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. Sztandar dla Okręgu ZIW RP w Szczecinie.

W dniu 9 listopada 2019 roku na zaproszenie Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Szczecinie, członek Zarządu ZEiR SG Region Szczecin, kol. Jarosław Kęsicki, uczestniczył w uroczystościach z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej oraz przekazania sztandaru dla Okręgu ZIW RP w Szczecinie. W uroczystościach uczestniczyło też kilkunastu naszych kolegów, którzy oprócz zrzeszenia w ZEiR SG, są także członkami ZIW RP. Po przemówieniach okolicznościowych wręczono wyróżnienia. Jednym z wyróżnionych najwyższym wyróżnieniem – Złotą Honorową Odznaką ZIW RP – został nasz kolega Andrzej Wyganowski.

Obchody rocznicowe i wręczenie sztandaru uświetniła orkiestra wojskowa 12 Brygady Zmechanizowanej, grając znane i popularne utwory wojskowe. Należy zaznaczyć, że ZEiR SG Region Szczecin i ZIW RP Okręg w Szczecinie utrzymują ścisły kontakt, Prezesem Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Szczecinie jest nasz kolega Stefan Ćmielewski, a członkami – znaczna grupa byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy SG.

Życzymy Związkowi Inwalidów Wojennych RP jak najmniej problemów w działalności i następnych 100 lat działania.

 

 

Zdjęcia                                                                      Z upoważnienia Prezesa Regionu

kol. Jarosław Kęsicki                                                            kol. Jarosław Kęsicki