Wygrana emeryta SG w sporze prawnym z Dyrektorem ZER MSWiA!

W dniach 9 i 23 października 2019 r.  w Sądzie w Rybniku – Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział Ubezpieczeń Społecznych – odbyła się rozprawa w sprawie odwołania się emerytowanego funkcjonariusza SG od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej emeryturę. Była to pierwsza rozprawa sądowa z pozwu b. funkcjonariusza SG, a wcześniej żołnierza WOP,  którego służbę potraktowano, jako służbę „na rzecz państwa totalitarnego”.

Wyrok ogłoszony w dniu 23.10.2019 r. jest pozytywny dla emeryta! Nakazuje Dyrektorowi  ZER MSWiA przywrócenie poprzedniej emerytury i wyrównanie potrąceń. Jest prawdopodobne, że wyrok ten zostanie zaskarżony do Sądu Apelacyjnego, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na argumentację emeryta zeznającego w charakterze świadka, a także na ocenę przez Sąd zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy represyjnej, odnoszących się do tej konkretnej sprawy.

Obydwie rozprawy były nagrywane – za zgodą Sądu – przez Video-Kod, a filmy z ich przebiegu stanowią załączniki do niniejszego wpisu.

Na co warto zwrócić uwagę:

Wystąpienie odwołującego się emeryta jest swoistym instruktażem, w jakiej formie i treści represjonowany żołnierz–funkcjonariusz powinien  przedstawiać przebieg służby oraz realizowane zadania w ochronie granicy, aby przekonać Sąd do swoich racji. Represjonowanym zaś rekomendujemy wykorzystanie do swoich wystąpień, w odwołaniach lub w rozprawach przed innymi sądami, argumentacji tego właśnie Sądu prezentowanej podczas uzasadniania wyroku – szczególnie w zakresie oceny uwarunkowań kwalifikujących służbę, bądź nie, do służby represjonowanej.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Rozprawa – 9.10.2019 r.

https://www.facebook.com/VidKOD/9.10.2019/

Ogłoszenie wyroku – 23.10.2019 r.

https://www.facebook.com/VidKOD/23.10.2019/

 

Żołnierze WOP w obliczu represji!

ŻOŁNIERZE WOP W OBLICZU „USTAW DEZUBEKIZACYJNYCH”

Mamy nadzieję, że publikowane dziś opracowanie, przygotowane przez mec. Aleksandrę Karnicką, pomoże byłym żołnierzom WOP objętym ustawami represyjnymi lepiej przygotować się do występowania przed sądami w sprawach odwoławczych od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty. Wprawdzie część  problematyki była już poruszana na stronie internetowej ZEiRSG i różnych forach dyskusyjnych, ale to opracowanie ma charakter kompleksowy, a porady w nim zawarte można wykorzystać np. przy uzupełnianiu wniosku odwoławczego.

Żołnierze  WOP w obliczu represji – pdf.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Region Szczecin – „Pogranicznicy w 95 rocznicę powstania KOP”.

W dniu 12 października 2019 roku Region Szczecin ZEiRSG, przy wsparciu dotacji z Programu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „Społecznik”, zorganizował w m. Warnołęka gm. Nowe Warpno w powiecie polickim festyn poświęcony 95 rocznicy powstania Korpusu Ochrony Pogranicza.

Większość uczestników rozpoczęła spotkanie na granicy przy znaku granicznym 864 i dokonała krótkiego jej przeglądu w ramach patrolu granicznego. Główna część imprezy odbyła się na terenie Świetlicy Wiejskiej w Warnołęce. Festyn rozpoczęto prelekcją na temat historii powstania i funkcjonowania Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1939, przygotowaną i poprowadzoną przez funkcjonariusza pracującego w Archiwum SG, mjr SG Artura Ochała. Przez kilka godzin uczestnicy korzystali z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Po nabraniu sił – w rezultacie spożycia pysznej grochówki, ugotowanej na prawdziwej kuchni polowej przez Panie z Koła Gospodyń w Brzózkach – biorący udział w festynie uczestniczyli w strzelaniu z wiatrówek i konkursie wiedzy o formacjach granicznych, a część skorzystała z przejażdżki zabytkowym pojazdem wojskowym. Cały czas płonęło ognisko, gdzie można było upiec pyszne kiełbaski. Każdy z uczestników został obdarowany okolicznościowym kubkiem i koszulką z logo Związku i programu „Społecznik”.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla osób, które pomogły w zorganizowaniu festynu: kol. Jarosławowi Burbie i p. Józefowi Ławniczakowi – sołtysowi Warnołęki – za przygotowanie świetlicy i terenu na festyn, koleżance Krystynie Majunce – za poprowadzenie konkursu wiedzy, kolegom Grzegorzowi Pieszko i Robertowi Majunce – za poprowadzenie strzelania, kol. Januszowi Baczewiczowi – za udostępnienie zabytkowego pojazdu a kol. Krzysztofowi Wachowiczowi – za super zdjęcia.

Mamy nadzieję że uczestnicy festynu wyszli z niego zadowoleni po miło spędzonym czasie. Do zobaczenia na następnej imprezie.

                                                                                                                         Z up. Prezesa Regionu

kol. Jarosław Kęsicki

Zdjęcia

kol. Krzysztof Wachowicz

WYBIERZMY!!!

WYBORY JUTRO!!!

DO WYBORÓW 2 DNI !

Ostatnie pożegnanie ppłk. WOP w st. sp. Henryka SŁOMKI.

APEL PREZYDENTA!

Koleżanki i Koledzy!
Członkowie organizacji wchodzących w skład
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
funkcjonariusze i żołnierze niezrzeszeni
oraz nasi sympatycy!

    Marzeniem moim, członków Zarządu i działaczy FSSM RP było i jest, by całe środowisko „mundurowe” w sprawach dla niego fundamentalnych, zawsze „mówiło jednym głosem”, by kiedy komukolwiek z ludzi noszących kiedykolwiek mundur, niezależnie od jego koloru, działa się krzywda, wszyscy „mundurowi” stali murem w jego obronie.

Spełnienie tych marzeń nie jest łatwe, albowiem środowisko „mundurowe” (licząc byłych i pozostających w służbie żołnierzy i funkcjonariuszy) to ok. 700 000 obywateli Polski. Jeśli doliczymy do tego ich rodziny, to możemy mówić o ok. 2 milionach osób. Jesteśmy, jak całe polskie społeczeństwo, różnorodni i podzieleni. Różnimy się pochodzeniem, wykształceniem i światopoglądami, wśród nas są ludzie wierzący i niewierzący, lewicowi i prawicowi, konserwatyści i liberałowie. konformiści i nonkonformiści.

    Dlatego delegacje FSSM RP są obecne na bardziej lub mniej oficjalnych obchodach rocznicowych, różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach nt. przeszłości i przyszłości polskich służb mundurowych, spotkaniach i protestach różnych ugrupowań prodemokratycznych, ale także na mszach rocznicowych i uroczystościach takich jak np. coroczne Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Wszystko to czynimy w imię dobrze pojętego, wg nas, interesu środowiska „mundurowych” i przykro nam, że niektórzy tego nie rozumieją. Chcemy i musimy być tam, gdzie nas chcą i gdzie nas widzą niechętnie. W imię demokracji i prawdy historycznej. Chcemy łączyć – nie dzielić! Chcemy, aby ci wszyscy ludzie, których łączy mundur, pokazali całej Polsce, że można być wspólnotą ponad podziałami, że można mieć wspólny cel, mimo dzielących nas różnic.

    Abyśmy mogli te nasze marzenia i działania realizować, Polska musi być państwem prawa. Wartości, takie jak Konstytucja RP, demokracja, trójpodział władzy, prawa i wolności wszystkich obywateli, muszą być w Polsce przestrzegane.

    Zakładając nasze mundury wszyscy przysięgaliśmy i ślubowaliśmy służyć wiernie Polsce i Narodowi polskiemu, bronić jej niepodległości i granic, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Przysięgaliśmy i ślubowaliśmy stać na straży Konstytucji, chronić i przestrzegać ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny.

    Dlatego Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP nigdy nie stanie po stronie tych, którzy Konstytucję RP łamią i te wartości depczą, niezależnie od tego jakie ugrupowanie polityczne reprezentują.

    Dziś poszanowania tych wartości nie zapewnia partia Prawo i Sprawiedliwość, która rządzi Polską w sposób autokratyczny od 4 lat, powołując się na mandat społeczny uzyskany w poprzednich wyborach i jednocześnie „zapominając”, że ów mandat na sprawowanie władzy nie jest mandatem na łamanie Konstytucji i prawa RP. Wiemy, że jej zwycięstwo w nadchodzących wyborach będzie pogłębieniem dotychczasowej polityki dążenia do monopartyjnego władztwa, dalszego łamania i ograniczania praw obywateli i dzielenia ich na lepszych i gorszych.

    13 października 2019 r. musimy odsunąć tę partię od władzy, oddając nasze głosy na te ugrupowania, które deklarują, że wartości, których przysięgaliśmy strzec jako żołnierze i funkcjonariusze, będą w Polsce przestrzegane, bezprawne „ustawy” cofnięte, a odpowiedzialni za bezprawie – rozliczeni i pociągnięci do odpowiedzialności.

    Dlatego, mając na uwadze wspomnianą wyżej różnorodność naszego środowiska, FSSM RP nie ograniczyła się do popierania tylko jednego z ugrupowań politycznych, ani też tylko jednego, konkretnego kandydata, spośród startujących w nadchodzących wyborach. Rekomendujemy kandydatów z komitetów wyborczych Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Polskiej, wskazanych przez różne grupy środowiska „mundurowych”, by każdy, kto identyfikuje się z tym środowiskiem, mógł wybrać kandydata z opcji bliższej jego światopoglądowi.

Koleżanki i Koledzy!

    Osobiście uważam, że obowiązkiem każdego polskiego żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych, niezależnie od tego, czy dziś pozostaje w służbie czynnej, czy jest w stanie spoczynku, jest popieranie wyłącznie ugrupowań politycznych, które gwarantują, że Polska będzie państwem prawa.

    Ktoś, kto nosi lub kiedykolwiek nosił mundur, a popiera i głosuje na ugrupowanie polityczne (niezależnie od jego barwy i intencji), które łamie polską Konstytucję, prawo, sortuje Polaków na lepszych i gorszych, nie dotrzymuje gwarancji państwowych, odbiera obywatelom słusznie nabyte prawa, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej, ten powinien spotkać się ze stanowczym potępieniem i ostracyzmem całego środowiska „mundurowych”. Jego postawa jest bowiem złamaniem przysięgi, którą składał wkładając mundur, i która nie wygasa z chwilą jego zdjęcia.

Pamiętajcie! Jest nas, „mundurowych”, ok. 2 milionów.

To ogromna siła wyborcza,

która może stanowić „języczek u wagi” w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Nie zmarnujmy jej. Idźcie głosować!

    Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki

DO WYBORÓW 3 DNI!!!

DO WYBORÓW 4 DNI!