Apel Federacji o powszechne uczestnictwo w wyborach prezydenckich czerwiec 2020!

Związek Emerytów i Rencistów SG, reprezentowany w Zarządzie Federacji  Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przeze mnie, jako Prezesa Związku, i przez b. Prezesa, a obecnie Członka Prezydium ZG  Kol. Adama Miksiewicza, w pełni popiera Apel Federacji i zwraca się do swoich członków i sympatyków o aktywną realizację prawa wyborczego oraz masowy udział w wyborach, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności w związku z pandemią koronawirusa.

Idźmy na wybory! Wykorzystajmy swoją szansę!

Prezes ZEiRSG

Marek MESZYŃSKI

Poniżej treść Apelu:

Koleżanki i Koledzy!

Już wiemy, wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca 2020 r. Termin ten został oficjalnie potwierdzony postanowieniem Marszałek Sejmu- Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów na Urząd Prezydenta RP. Postanowienie to jest bezpośrednim skutkiem wejścia w życie ustawy z 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwaną potocznie ustawą „hybrydową”.

Dalsze rozważania na ten temat przestały już mieć znaczenie. Mamy nową sytuację prawną i musimy umieć się w niej odnaleźć.

W aktualnych warunkach stanowisko FSSM z 2 maja br. sugerujące członkom naszych organizacji powstrzymanie się od udziału w głosowaniu w „pocztowych” wyborach prezydenckich planowanych pierwotnie na 10, 17 lub 23 maja 2020 r. stało się nieaktualne. Teraz w naszym interesie leży udział w wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020! Jak nigdy dotąd pożądany jest też udział przedstawicieli naszego środowiska w komisjach wyborczych.

To jest czas, ostatnia okazja do usunięcia z Urzędu Prezydenta RP osoby legitymizującej swoim podpisem szereg ustaw łamiących Konstytucję, pogłębiających podziały w społeczeństwie, burzących podstawy ustroju demokratycznego, trójpodział władzy oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. W naszym przypadku, to świadome skrzywdzenie tysięcy emerytów i rencistów policyjnych poprzez podpisanie skandalicznej ustawy represyjnej uchwalonej 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu w warunkach urągających zasadom państwa prawa. Ustawa represyjna spowodowała śmierć 60 osób, a kilkadziesiąt tysięcy sprowadziła na skraj ubóstwa.

Pamiętajmy, rola Prezydenta definiowana jest nie tylko przez pryzmat władzy wykonawczej. Urząd ten powinien być przede wszystkim gwarantem wolności oraz ciągłości polskiej państwowości. Jako wolni obywatele tego Kraju za to odpowiadamy. Nasze głosy mają moc sprawczą.

Koleżanki i Koledzy!

Naszym celem, na etapie I tury wyborów, jest wspieranie wszystkich kandydatów wiernych ideałom państwa demokratycznego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z osobistymi przekonaniami politycznymi.

Nie ukrywamy, że jako związek organizacji zrzeszających byłych policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy powinniśmy wspierać kandydata LEWICY, formacji co do której nie mamy wątpliwości, że nasze sprawy są jej bliskie.
Jeżeli zaś dojdzie do drugiej tury wyborów wszyscy razem powinniśmy głosować na „NIE-DUDĘ”, jak to określa nasz przyjaciel – Poseł Andrzej Rozenek.

Przede wszystkim, nie można dopuścić do wyboru obecnego Prezydenta na drugą kadencję poprzez ich rozstrzygnięcie w pierwszej turze. Gdyby tak się stało obecny układ polityczny zostałby ugruntowany, a państwo autorytarne utrwalone na kolejne lata, bez realnej perspektywy zmiany tej sytuacji. W tych warunkach szanse na poprawę losu osób represjonowanych zostałyby zaprzepaszczone, być może bezpowrotnie. Co więcej, istnieje niebezpieczeństwo kolejnych represji i drastycznego obniżenia świadczeń emerytalnych pozostałym przedstawicielom naszego środowiska, co było już sygnalizowane przez polityków PIS. Obecnie, w związku ze skutkami pandemii, to populistyczne posunięcie byłoby proste do wytłumaczenia opinii publicznej.
Znamy z przeszłości cyniczną propagandę obecnej władzy o rzekomych, nad wyraz wysokich emeryturach i rentach policyjnych i realizowanej tzw. „sprawiedliwości dziejowej”.

Koleżanki i Koledzy!

Konieczna jest powszechna mobilizacja i masowy udział nas samych, naszych rodzin, naszych bliskich, przyjaciół i znajomych w wyborach prezydenckich 2020. Nasza bierność oznacza pójście na wybory wyłącznie zwolenników obecnego Prezydenta, którego reelekcja będzie oznaczać mroczne dni dla naszej Ojczyzny.

Mamy wybierać prawdziwego strażnika Konstytucji, a nie usłużnego i bezrefleksyjnego wykonawcę, który podpisze wszystko co mu nakaże pozakonstytucyjny ośrodek władzy.
Nie mówimy tu tylko o naszym prawie i przywileju pozwalającym wyrazić wolę, co do przyszłego kształtu Polski. Chodzi tu o coś więcej – o ratowanie fundamentów demokracji, która nikomu nie jest dana raz na zawsze. Jest jednak niezbędna do życia naszym dzieciom i naszym wnukom. W tle jest także nasze życie. To, które nam jeszcze pozostało.

Jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP prosimy Was o liczny udział w wyborach prezydenckich 2020. Im więcej Naszych oddanych głosów, tym większa szansa na wybór dobrego Prezydenta, prawdziwego obrońcy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Pomóżmy naszej Ojczyźnie powrócić na drogę praworządności i pozostać w europejskiej rodzinie państw szanujących zasady demokracji.

Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych w stanie spoczynku po raz kolejny zawalczmy o wolną Polskę, zgodnie z poczuciem naszej obywatelskości.

PÓJDŹMY NA WYBORY !!!!!

Przewodniczący
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
/Zdzisław Czarnecki/

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. w st. spocz. WOP/SG Artura OSUCHA.

 

Ostatnie pożegnanie śp. chor. sztab. rez. SG Tomasza SYWANYCZA.

Święto Straży Granicznej – życzenia z Regionu Nadodrzańskiego.

       W związku ze Świętem Straży Granicznej i 29. rocznicą powołania formacji, jak co roku, przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach złożyli życzenia w Komendach: Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim i Placówkach SG w: Gorzowie Wielkopolskim i Świecku.
W tym roku w związku z aktualną sytuacja epidemiologiczną w kraju niestety odwiedziny były krótkie, z zachowaniem środków bezpieczeństwa i obowiązujących procedur. Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom życzyliśmy zdrowia, pomyślności oraz wyróżnień, awansów, docenienia służby przez przełożonych i społeczeństwo.

Prezes RN
Jerzy Siedlarz

 

16 MAJA – ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ RP!

29 lat Straży Granicznej RP!

     Z okazji święta Straży Granicznej w imieniu wszystkich członków Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przesyłamy całemu stanowi osobowemu funkcjonariuszy  Straży Granicznej oraz pracownikom cywilnym serdeczne pozdrowienia wraz z wyrazami szacunku, jako dowód uznania dla Waszej pełnej poświęcenia służby i pracy w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

    Jako poprzednicy i współtwórcy Straży Granicznej czujemy z Wami naturalną więź koleżeńską i cieszymy się z rozwoju naszej wspólnej formacji oraz jej sukcesów.  Gratulujemy awansowanym i odznaczonym, a także wyróżnionym w inny sposób, a wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz pracownicom i pracownikom Straży Granicznej życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów w służbie i pracy. Niech zdrowie i dobra kondycja, a także szczęście i wszelka pomyślność w życiu osobistym i rodzinnym zawsze będzie z Wami!

     Szczególnie serdeczne życzenia i wyrazy szacunku przekazujemy byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej i ich rodzinom, w szczególności poszkodowanym skutkami ustaw obniżających emerytury i renty.  Zapewniamy, że staramy się czynić wszystko, co możliwe w ramach naszego Związku, aby Państwo Polskie zwróciło honor i szacunek wszystkim poszkodowanym ustawami obniżającymi emerytury i renty mundurowe.

      Gorąco pozdrawiamy Kolegów i Weteranów służby granicznej zrzeszonych w Klubie Generałów i Admirałów Straży Granicznej, w Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych „Granica”, w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz w innych stowarzyszeniach mundurowych. Niech wspomnienia z lat wspólnej służby i pracy dla Ojczyzny pozwolą na pogłębioną refleksję o stałych wartościach formacji granicznych i etosie „pogranicznika”. 

      Zarząd Główny
Związku Emerytów i Rencistów

Straży Granicznej

 

  

             

Ostatnie pożegnanie śp. chor. w st. spocz. WOP/SG Feliksa PUCZELA.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. w st. spocz. WOP Arkadiusza BILA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP Józefa CHŁOPKA.

Święto Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja.

Czas świętowania,  czas wytchnienia, czas refleksji.

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r.  Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Geneza tego Święta i bliższe szczegóły dotyczące obchodów w Polsce zawiera wpis w Wikipedii > TUTAJ.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r., obchodzone 2 maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W dniu tym organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. W ostatnich latach, powszechne stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński, był kontynuowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to Andrzej Duda.  O genezie Dnia Flagi RP i obchodach – wpis w Wikipedii > TUTAJ .

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja 1791 roku. Fakt ten uznano za święto już dwa dni później, czyli  5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu niepodległości ustanowione świętem w roku 1919 i ponownie w  roku 1990. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.  Bliżej na temat genezy Święta 3 Maja we wpisie w Wikipedii > TUTAJ.

Czas świętowania,  czas wytchnienia, czas refleksji. W okresie pandemii koronawirusa i gorącym okresie politycznym zachęcamy do spokojnego świętowania majowego weekendu, wypoczynku, refleksji nad naszą historią, nad dobrymi i złymi doświadczeniami z przeszłości, oraz życzymy wszystkim zdrowia!

Niech się święci 1 Maja i pozostałe Święta Majowe!

Zarząd Główny

Związku Emerytów i Rencistów SG

Ostatnie pożegnanie śp. kol. mjr. rez. WOP i SG Jerzego KRWAWNIKA.