RAZEM DOTRWAMY!

Cze­kam na pokłon losu… i wyjście naprze­ciw miłości….

Czekam

Wie­czo­ry jesieni
z muzą światła powiązane,
jak miłość i pragnienie.
To przy­jaźni powiew
niejed­noznaczność mowy.
Je­go ko­roną cier­pli­wość ,
mądrość i pokora.
Cze­kanie to piękne uczu­cie,
jak i przek­leństwo czasu
w podłej zmianie.
Prag­nienie czekania
to pokuta
lub ko­nie­czność umysłu.
Jed­no z dru­gim związane
niczym po­win­ność życiowa,
jak oczekiwanie na list śmierci
Cze­kam więc na pokłon losu,
wyjście naprze­ciw miłości.
Na­wet gdy pragnę,
nie mam
os­trości widze­nia ,
czy mo­je namiętności
to siła czy też słabości,
a może przeznaczenie do cierpienia
za niepopełnione grzechy,
za samotność na zielonej granicy….

 


Jeśli Ty nie widzisz
tych wszys­tkich ko­lorów,
Jeśli pat­rzysz zamglonym wzrokiem,
to się od ścian duszy odwracasz,
to każdy szept zamykasz mrokiem.

Patrząc na Ciebie
widzę zachodzące słońce,
uda kolorami układają się do snu
zmysły Twą woalką i czasu wyzwaniem.

Kiedy zbudzisz się – na­dal tu będę,
by barwami uczuć opowiedzieć Ci mój sen,
aby zapisać w karnecie serca
słowa dwa
Kocham Cię…

Z.las Hadas

Żeby Wam czas przyjemniej mijał!

Ostatnio promujemy naszych emerytów-artystów ze ZEiRSG, a także naszych sympatyków spoza Związku! Teraz Kolega z Koszalina Henryk Barancewicz, akordeonista. Wszystkiego najlepszego Kol. Henryku!

Opublikowany przez Henryka Barancewicza Czwartek, 19 marca 2020

 

Opublikowany przez Henryka Barancewicza Czwartek, 19 marca 2020

 

Opublikowany przez Henryka Barancewicza Czwartek, 19 marca 2020

 

Opublikowany przez Henryka Barancewicza Piątek, 20 marca 2020

„Jeż w ogrodzie”

Dzisiaj porankiem w ogrodzie
spotkałem jeża, który zastygł w bezruchu,
wpatrując się w siebie poczuliśmy
wiosenne skurcze w brzuchu.
Bycie w ogrodzie jest lekarstwem
na dyskusję o tym, że miłość i nienawiść
w jednej parze pląsają, że mędrcy
samoistnie racje mają.
Ostatecznie zostaliśmy sami
ze swymi praktycznymi myślami.
Jeż myślał, że kwiaty rozumieją go
zwłaszcza gdy karmi
je słowami zachwytu, gdyż nikogo nie rani.
Ja zostałem z najprostszą sentencją,
by nie szkodzić temu małemu swa wielkością,
robić swoje, szyć na miarę dobro,
zachwycać się wiosny świeżością.
Zapewne nadejdzie ten czas kiedy bardzo rozumnie
podejdziemy do naszego świata,
jak muzyk ze swoim instrumentem
zjednoczymy się z naturą na długie lata…
Lecz zawsze kochaj z oczami na wszechświat
nie udawaj pseudomędrca,
nie pouczaj innych w pragnieniu bycia sobą,
bez lepszych zmian
niechaj każdy pójdzie swoją dobrą drogą.
Z. las Hadas

Jesienna górska cisza.

Jesienna górska cisza

pamiętam chwile niezapomniane
wędrówki górskim szczytem
zanurzony w wietrznej jesieni
karkonoskiej ubarwionej kolorami

złoty kolor szeleszczącej buczyny
na ścieżce liśćmi wysłanej
w automacie rytmicznym kroków
wędrowałem w takt tej pieśni

w złocie buków się kąpałem
poprzeplatane zielenią sosny
leśną życia kolorową mozaikę
pięknem odurzającym oczy

wyżej już nad smrekami
gdzie kosodrzewina jedynie
niepodzielnie króluje
ubiera swe igły srebrnym szronem
gdyż tak się dzieje zgodnie z tradycją
zdobi sukienkę z pajęczyny
koralików srebrnych rządkiem

jesienne górskie deszcze
wywijające hołubce po graniach
pierwsze wstydliwe śniegi
powlekające bielą doliny

w tej wysłanej niepogodą porze
otulony szczelnie peleryny ciepłem
wędrowałem wyniosłą skalną granią
zagłębiony w wytęsknioną ciszę
ozdobioną wiatrem i deszczem
zasłoną mgieł ograniczoną
w monotonnych cudownie kroków rytmie
uzdrawiałem swą duszę

Lech Kamiński

REGION SĄDECKI –  DZIEŃ KOBIET.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Zarząd Regionu Sądeckiego w dniu 10 marca 2020 roku zaprosił do swojej siedziby wszystkie Panie – Członkinie Regionu Sądeckiego. Prezes Regionu i „męska” część Zarządu złożyli Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty i drobne upominki. Przy kawie i ciastku wspominano obchody tego święta w Karpackiej Brygadzie WOP i w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Wspominano również czas pracy i służby w KaO SG.

Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej i sympatycznej atmosferze.

Prezes Regionu

Krzysztof Twardowski

Poniżej mała galeria zdjęć z uroczystości.

 

RAZEM SILNIEJSI!

Sąd proceduje, nie wyrokuje.

W okresie 11 – 24 lutego 2020 r. odbyło się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej 5 rozpraw naszych kolegów odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy Straży Granicznej, których służbę uznano za służbę „na rzecz państwa totalitarnego”.

Odwołujących się kolegów wspierały rodziny, towarzysze służby, koledzy z Regionu ZEiR SG w Cieszynie.

Sąd prowadził postępowania, jednakże w żadnej ze spraw nie zapadł wyrok, a Sąd – nie ustalając terminu – postanowił zwołać kolejne posiedzenie po terminie wydania orzeczeń przez 7. osobowy skład Sądu Najwyższego oraz Trybunał Konstytucyjny.

Odpowiedź ZER MSWiA w sprawie przenoszenia akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy SG.

Szanowni Emeryci i Renciści Straży Granicznej! Drodzy Czytelnicy!

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej – Granica, poniżej publikujemy odpowiedź Pani Dyrektor ZER MSWiA na zapytanie dotyczące przenoszenia akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Straży Granicznej z Warszawy do Nowego Sącza. Odpowiedź ta wyjaśnia problem, o który pytało wielu emerytowanych funkcjonariuszy SG, i zapewne przyczyni się do lepszego zrozumienia intencji ZER MSWiA w tej materii.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w IV kwartale 2019 roku.

  1. W dniu 09.10.2019 r. z okazji XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora i Powiatowego Dnia Seniora Starosta Słubicki Leszek Bajon zaprosił na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy i powiatu skupiających seniorów. Spotkanie – przy kawie i ciastku – było okazją do wymiany poglądów na temat sytuacji seniorów w powiecie oraz planach powiatu związanych z uruchomieniem usług zdrowotnych i opiekuńczych dla seniorów, a także innych działaniach i zadaniach skierowanych do osób starszych. W spotkaniu uczestniczyły również: Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet – K. Jakubowska i Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów – B. Kwiatkowska, a także przedstawiciele stowarzyszeń emerytów służb mundurowych.

2.  W dniu 10.10.2019 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Bogusławem Wontorem – kandydatem Lewicy na posła w wyborach parlamentarnych 13 października 2019 r. Podczas spotkania poruszono wiele tematów związanych z bieżącymi problemami życia społecznego. Emeryci służb mundurowych pytali głównie o sprawy związane z funkcjonowaniem ustawy represyjnej i o działania lewicy, aby represyjne przepisy wycofać z obiegu prawnego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie RN.

3.  W dniu 12.10.2019 r. w Regionie Nadodrzańskim obchodzono Dzień Weterana Służby Granicznej i Święto Związku. W tym roku świętowano z dużym opóźnieniem ze względu na modernizację Placu Bohaterów, gdzie usytuowany jest nasz pomnik poświęcony Weteranom. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Regionu, kol. niezrzeszeni i członkowie stowarzyszeń współpracujących z: ZŻWP; SEiRP; ZEiRP RP. Zebranych przywitał Prezes Regionu kol. J. Siedlarz, następnie uczczono minutą ciszy Kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę, złożono wiązanki kwiatów. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie integracyjne do Domu Działkowca „Jutrzenka”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Maria Jaworska – Radna Sejmiku Lubuskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki; Robert Włodek – Wicestarosta Słubicki; Bogusław Wontor – Przewodniczący RW SLD. Wystąpienia gości i dyskusję zdominował temat represji emerytów za służbę Ojczyźnie

4. W dniach 25-26.10.2019 r., na zaproszenie przedstawicieli Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej oraz emerytów służby granicznej z Niemiec, delegacja emerytów służby granicznej z rejonu działania RN uczestniczyła w konferencji poświęconej służbie i pracy przed zmianami ustrojowymi, a także sytuacji emerytów i innych grup społecznych w aktualnej rzeczywistości społeczno – politycznej. Konferencja, wymiana poglądów – to kolejne doświadczenie w ocenie sytuacji bytowej, praw nabytych, przestrzegania praworządności w czasach obecnych i w stosunku do tych, co służyli swoim Ojczyznom przed zmianami.

5. W dniu 07.11.2019 r. na terenie Collegium Polonicum odbyło się kolejne – VIII Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorzy Forum: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz gmina Słubice. Motyw przewodni Forum to: pozyskiwanie środków na działania społeczne fundacji i stowarzyszeń, zachęcanie przedstawicieli tych organizacji do pisania wniosków o dotacje na różnych poziomach, a także rozmowy o wspólnych sprawach lokalnego trzeciego sektora. Zaproszeni goście to: W. Jachimowicz – Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; W. Kaczmarczyk – Dyrektor NIW – CRSO; Ł. Porycki – wicemarszałek woj. lubuskiego, a także przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich; Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej; Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i gminy Słubice. W Forum uczestniczyło czterech członków RN.

6. W dniu 2.11.2019 r. w siedzibie RN odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów: SEiRP; ZEiRP RP; ZŻWP i ZEiRSG. Celem spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowej współpracy struktur emerytów mundurowych, bieżących działań oraz planowanie wspólnych przedsięwzięć w przyszłości, w tym udział w: rajdach rowerowych, zawodach strzeleckich, wycieczkach, uroczystościach i świętach, rajdach górskich/VI,IX/, spotkaniach integracyjnych, pikietach i protestach oraz innych działaniach wynikających z bieżącej potrzeby struktur emerytów mundurowych.

7. W dniu 11.12.2019 r. na zaproszenie Burmistrza Słubic M. Olejniczaka przedstawiciele ok. 40 organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym na terenie Collegium Polonicum; obecni byli także członkowie RN. Po złożeniu wzajemnych życzeń świąteczno – noworocznych rozmawiano głównie o wsparciu przez samorząd organizacji pozarządowych w ich aktywnościach na rzecz swoich środowisk i mieszkańców gminy. Ponadto Burmistrz poinformował o podjęciu przez radnych gminy uchwały o przyjęciu Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2023. Na ten okres gmina Słubice przeznacza dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych kwotę 2,8 mln zł. Priorytetem gminy będą działania związane ze wspieraniem i promocją wszelkich form aktywności fizycznej, w szczególności osób dorosłych i seniorów.

8. W dniu 16.12.2019 r. w m. Rzepin odbyło się spotkanie z posłem na sejm ziemi lubuskiej – Bogusławem Wontorem. W spotkaniu uczestniczyło trzech zaproszonych członków RN. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji społeczno – politycznej w kraju, prac sejmowych, aktywności posłów i senatorów. Przedstawiciele RN przedstawili aktualne informacje o działaniach struktur emeryckich w walce z ustawą represyjną, o sprawach sądowych, wyrokach i protestach środowisk emerytów mundurowych.

 

                                                                                             Prezes RN

                                                                                         Jerzy  Siedlarz