„Pamięć, Prawda, Przyszłość” – IV Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych.

          W sobotę, 10 września 2022 roku w Kołobrzegu (w sali konferencyjnej kompleksu Milenium) odbyła się IV Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych pod hasłem „Pamięć, Prawda, Przyszłość”. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz prezydentka miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
Organizatorzy tegorocznej Konferencji to: Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Bractwo Mundurowe RP, Powiat Kołobrzeski oraz Urząd Miasta Kołobrzeg. W tym zaszczytnym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach:
– Tomasz Siemoniak – były Minister Obrony Narodowej,
– Generał Armii Mieczysław Cieniuch – były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
– Generał Brygady Tadeusz Frydrych – były Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej,
– Generał Brygady Jan Dziedzic – były Dowódca 8 Dywizji Obrony Wybrzeża,
– Robert Kwiatkowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Marek Hok – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Bartosz Arłukowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
– Marcin Kulasek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Wiesław Szczepański – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski,
– Anna Mieczkowska – Prezydentka Miasta Kołobrzeg,
– Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek  – Członkowie Zarządu Sejmiku Zachodniopomorskiego,
– Piotr Iwat – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i Wiceprezes ZEiRSG,
– Marian Szłapa – Prezes Bractwa Mundurowego RP,
– Sławomir Matusewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej i Członek Zarządu FSSM,
– Zbigniew Hadaś – Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG i Członek Zarządu FSSM oraz Bractwa Mundurowego RP, główny organizator Konferencji,
– Mariusz Kosmaty – Prezes Regionu Cieszyn ZEiRSG, Członek Komisji Rewizyjnej FSSM i Bractwa Mundurowego RP,
– delegacja Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach w osobach Czesławy Koniecznej i Roberta Piętki,
– oraz najważniejsi i licznie zgromadzeni goście, emeryci i renciści służb mundurowych oraz członkowie ich rodzin.
Konferencję rozpoczęto się od briefingu prasowego z udziałem organizatorów, zaproszonych gości oraz kołobrzeskich mediów. Następnie przeprowadzono Apel Pamięci ofiar ustaw represyjnych z 2009 i 2016 roku. W przebiegu uroczystości poruszano tematy związane z losami represjonowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich formacji mundurowych. W wypowiedziach wskazywano też na próby – ze strony rządzących obecnie Polską – wymazania z historii kraju pamięci o byłych formacjach i ich funkcjonariuszach służących dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. Przykładem takim jest demontaż tablicy upamiętniającej 70. rocznicę powstania Łużyckiej Brygady WOP i opinia IPN wskazująca na zakaz montażu tej tablicy w miejscu, w którym 10.06.2015 r. uroczyście ją wmurowano z udziałem społeczeństwa, władz samorządowych i orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej.
Podczas trwającej w Kołobrzegu uroczystości wręczono Honorowe Krzyże Bractwa Mundurowego.
Wyróżnieni zostali:
– Prezydentka Kołobrzegu – Anna Mieczkowska,
– Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski ,
– Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP  – Piotr Iwat,
– Tomasz Faliszewski – represjonowany policjant,
– Józefa Rutkowska – represjonowana policjantka,
– Iwona Gałka – represjonowana  emerytka WOP/SG.

        Szczególnym momentem było zaproszenie na scenę płk Policji w st. spocz. Jana Ufnalskiego i jego żony Danuty. Jubilaci obchodzili 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej właśnie okazji, realizując swoją misję łączenia pokoleń mundurowych, Zarząd Bractwa Mundurowego odznaczył wymienionych Honorowym Krzyżem Bractwa Mundurowego RP, a przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej wręczyli jubilatom bukiet kwiatów.

      W czasie konferencji przeprowadzono zbiórkę publiczną Nr 2022/3855/OR środków finansowych przeznaczonych na pomoc i wsparcie emerytowanych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, a także ich rodzin, wdów i sierot po funkcjonariuszach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Suma zebranych środków wyniosła 3 499,66 zł. Kwota ta zasiliła specjalne konto przeznaczone na ten cel o numerze 25 1600 1462 1023 6928 5000 0003. Konto to jest w dyspozycji Zarządu Głównego ZEiRSG i wspólnie z kapitułą akcji SERCE 2022 będzie podjęta decyzja o wydatkowaniu zebranej kwoty.

         Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem w Karczmie Solnej, w której Grupa Rekonstrukcji Historycznej „GRANICA” zorganizowała pokaz umundurowania i broni.  Poniżej film video i mała galeria zdjęć z uroczystości.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

https://www.facebook.com/BractwoMunduroweRP/videos/1241425529978631