Piąta rocznica ustawy represyjnej uchwalonej 16 grudnia 2016 roku!

Cześć pamięci ofiar ustawy represyjnej, która wprowadziła w Polsce odpowiedzialność zbiorową!!!

W pierwszym okresie obowiązywania ustawy, negatywnymi skutkami objęła ona ponad 56000 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Od października 2017 r. do chwili obecnej Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA na podstawie uchwalonej w 2016 r. ustawy represyjnej wydał ponad 1300 kolejnych decyzji zmieniających. 
W bezpośrednim związku z tą ustawą zmarło w ciągu kilku miesięcy 63 osoby (samobójstwa, zawały, udary, odmowa leczenia), a w ostatnich latach około 2000 odeszło na wieczną służbę nie doczekawszy sprawiedliwości! 

Poniższe zdjęcia mówią więcej, aniżeli w słowach można by napisać!!

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz