Pikieta przed IPN w Krakowie, pikieta przed Sejmem w Warszawie, nasi eksperci w Sejmie.

W dniu 13 grudnia 2016r. w godz. 10.00 – 11.00 pod siedzibą oddziału IPN przy ul. Reformackiej w Krakowie odbył się protest przeciwko projektowi ustawy obniżającej radykalnie emerytury i renty mundurowe. Pikieta protestacyjna została zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki SEiRP w Krakowie, o czym pisaliśmy już wcześniej na naszej stronie internetowej. W proteście brało udział około 100 osób, w tym delegacje Regionu Sądeckiego i Regionu Kraków-Balice ZEiRSG. Protest został zakłócony przez grupę kilkunastu osób z KPN i Klubu „Gazety Polskiej” w Krakowie, która w sposób krzykliwy, używając wyzwisk wobec zgromadzonych, usiłowała ich sprowokować do ewentualnej rozróby. Wyzwiska na chwilę ucichły, gdy członkowie ZEiRSG rozwinęli baner reklamowy zawierający logo Związku i napis „Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej”. Konsternacja krzykliwej grupki nie trwała długo  i za chwilę na nowo zaczęto nas wyzywać od zdrajców, oprawców i sługusów Moskwy, może tylko z nieco mniejszym natężeniem. Twarzą naszego protestu stał się Kolega Lesław SKALNIAK z Krakowa, były Komendant PSG Kraków-Balice, który na dwóch arkuszach papieru przygotował napisy: „2006 MIANOWANY KOMENDANTEM”, „2016 UZNANY „OPRAWCĄ”. Motywy swego udziału w proteście Kol. Skalniak przedstawił szczegółowo w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, udzielonym bezpośrednio podczas trwania protestu (obok link do tego wywiadu, a poniżej amatorskie zdjęcia naszej delegacji podczas protestu).

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,21112220,protest-pod-ipn-funkcjonariusze-wyzywani-od-ubekow.html.

W tym samym czasie w Warszawie trwała pikieta protestacyjna przed Sejmem RP zorganizowana przez Federację SSM RP. Miło nam donieść, że podczas trwania pikiety wystąpił na scenie z krytyczną mową w sprawie projektu obniżania emerytur i rent mundurowych były pierwszy Komendant Główny Straży Granicznej, płk rez. SG prof. Marek LISIECKI, współtwórca ustawy o SG i organizator tej służby. Pan Komendant z własnej inicjatywy wyraził chęć działania wspólnie z naszym Związkiem na rzecz niedopuszczenia do uchwalenia tak niekonstytucyjnej ustawy! W związku z taką postawą Prezes Związku Kol. Adam MIKSIEWICZ w trybie alarmowym (przy wsparciu przewodniczącego NSZZFSG mjr. W. TYLA), zgłosił Pana prof. Lisieckiego, jako naszego eksperta, do udziału w pracach połączonych komisji sejmowych (AiSW i PSR), które tego samego dnia w godzinach popołudniowych procedowały nad projektem ustawy obniżającej emerytury i renty mundurowe. W pracach tych komisji brał udział także wspomniany już mjr W. Tyl, przedstawiciele ZG NSZZ Policjantów, a także Prezydent Federacji SSM RP Zdzisław Czarnecki i b. Szef Kadr Służby Więziennej Grzegorz  Domaszewicz. Niestety, efekty prac obu połączonych komisji nie były dla nas satysfakcjonujące, gdyż wszystkie proponowane przez opozycję zmiany na lepsze w projekcie ustawy obniżającej emerytury i renty policyjne, były odrzucane w głosowaniach przez większość rządzącą. Proces legislacyjny trwa, więc należy mieć nadzieję na korzystniejsze  rozwiązania w tej materii.

                                                                                        p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                          Jerzy JANKOWSKI

 

.