Piknik w Nowym Młynie z okazji XXV rocznicy powołania Straży Granicznej

              W dniu 20 maja 2016r.  na terenie Puszczy Rzepińskiej w leśnictwie Nowy Młyn odbył się piknik okolicznościowy z okazji XXV rocznicy powołania Straży Granicznej. Organizatorem pikniku była PSG w Świecku, a uczestnikami imprezy byli funkcjonariusze i pracownicy PSG, emeryci SG oraz zaproszeni goście.

             Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia Komendanta PSG, ppłk SG Krzysztofa Krawca, który przywitał przybyłych oraz życzył miłej zabawy. Zaproszeni goście i przedstawiciele struktur emeryckich złożyli Komendantowi i Przewodniczącemu ZT NSZZ FSG gratulacje z okazji XXV- lecia  powołania Straży Granicznej oraz podziękowali za dotychczasową dobrą wzajemną współpracę. W imieniu Regionu Nadodrzańskiego naszego Związku gratulacje i podziękowania przekazał wiceprezes Regionu kol. Jerzy Siedlarz.

            Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz zaangażowanie i zorganizowanie tego spotkania. My emeryci SG będziemy wspierać takie przedsięwzięcia, integrujące obecnych i byłych funkcjonariuszy SG zaangażowanych w ochronę granicy.

                                                                                                             Prezes RN

                                                                                                           Ryszard Babij