Pismo do ZER MSWiA w sprawie akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy SG.

Poniżej zamieszczamy skan pisma Prezesa Stowarzyszenia „Granica”, gen. bryg. SG  w st. spocz. Mariana Kasińskiego, do  Pani Dyrektor Zakładu Eemerytalno-Rentowego MSWiA w sprawie przenoszenia akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Straży Granicznej z Warszawy do Nowego Sącza. Pismo to jest konsekwencją wielu zapytań emerytów i rencistów SG w tej sprawie, formułowanych na portalach społecznościowych, np. na Facebooku, kierowanych w trybie indywidualnym do ZER MSWiA, a także do naszego Związku, z prośbą o wyjaśnienie przyczyn takiej akcji ze strony ZER MSWiA.

Skan pisma został już wcześniej opublikowany na niedawno utworzonej witrynie internetowej Stowarzyszenia „Granica”, do której adres jest następujący:  http://www.pogranicznicy.pl/.  

Dziękujemy Stowarzyszeniu „Granica” za umożliwienie opublikowania poniższego pisma na naszej witrynie i liczymy na to, że z odpowiedzią na nie w takiej samej formule będziemy mogli dotrzeć do licznej rzeszy emerytów i rencistów pograniczników.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski