Pismo Dyrektora ZER MSWiA do Prezesa ZEiRSG w sprawie usprawnień obsługi interesantów.

Poniżej zamieszczamy link do strony Komunikatów ZEiRSG i FSSM RP, gdzie opublikowaliśmy skany pisma Dyrektora ZER MSWiA z dnia 15.12.2020 r. wraz z załącznikami, skierowanego do Prezesa ZEiRSG.

Pismo zawiera opis ostatnich działań ZER, zmierzających do usprawnienia obsługi interesantów Zakładu, i informację o możliwościach i procedurze  ubiegania się o świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma i załącznikami.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

Komunikaty ZEiRSG i FSSM RP