Pismo Federacji do europosła SLD J. Zemke i jego list do I Wiceprzewodniczącego KE F. Timmermansa.

          Uprzejmie informuję emerytów i rencistów formacji mundurowych, poszkodowanych zapisami ustawy restrykcyjnej z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającej radykalnie emerytury i renty b. funkcjonariuszom i żołnierzom, że Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Pan Zdzisław CZARNECKI, realizując zalecenia Zarządu Federacji podjęte na ostatnim posiedzeniu, wystosował w imieniu wszystkich poszkodowanych koleżanek i kolegów pismo do europosła SLD dr. Janusza ZEMKE z prośbą o rozpoznanie możliwości przeciwdziałania skutkom tej niekonstytucyjnej i niesprawiedliwej ustawy na forum unijnym.

         W odpowiedzi Pan europoseł J. Zemke napisał specjalny list do Pierwszego Wiceprzewodniczącego KE Pana Fransa Timmermansa, naświetlający problem dyskryminacji dużej grupy obywateli RP i jednocześnie Unii Europejskiej, wyrażający prośbę o wzięcie pod uwagę ich sytuacji oraz wystąpienie Komisji Europejskiej do Agencji Praw Podstawowych UE w celu przeanalizowanie skomplikowanego stanu prawnego tych osób.

Poniżej linki do pełnej treści obydwu pism:

Pismo Federacji do J. Zemke

List J.Zemke do F. Timmermansa

 

p.o. Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI