PISMO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP DO PREMIERA RZĄDU RP M. MORAWIECKIEGO !