PLAN DZIAŁANIA REGIONU SĄDECKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ NA 2015r.

PLAN
DZIAŁANIA REGIONU SĄDECKIEGO
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ NA 2015r.

Lp
Termin
Przedsięwzięcie
Odpowiedzialny
1.
wg planu (raz w kwartale)
Posiedzenia Zarządu Regionu Sądeckiego.
Prezes Regionu,
Sekretarz
2.
20 stycznia
Zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego.
Zarząd Regionu
3.
31 stycznia
Spotkanie noworoczne – Bal Emeryta.
Komitet
Organizacyjny
4.
na bieżąco
Prowadzenie kroniki Regionu Sądeckiego.
Zatorski Leszek
5.
16 maja
Zebranie ogólne członków Regionu Sądeckiego.
Zarząd Regionu
6.
16 maja
Zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej. W zawodach udział biorą wszyscy członkowie Regionu a także drużyny emerytów i rencistów ZŻWP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Sącza oraz drużyna emerytów policyjnych ze Starej Lubovni. Po zawodach wspólne ognisko.
Gozdecki Krzysztof,
Zarząd Regionu
7.
10 czerwca
Rocznica powstania WOP. Złożenie kwiatów przy Pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.
Prezes Regionu,
Delegacja
8.
czerwiec
Wycieczka historyczno – krajoznawcza (pielgrzymka) członków Regionu wraz z emerytami i rencistami SG i WOP pozostającymi poza Związkiem.
Wiceprezes
Zarzadu Regionu,
Sekretarz
9.

3 maja
8 maja
15 sierpnia
1 września
11 listopada

Udział delegacji Regionu w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza z okazji:

 • uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • zakończenia II wojny światowej,
 • Bitwy Warszawskiej – Dnia Wojska Polskiego,
 • napaści Niemiec na Polskę,
 • Dnia Niepodległości.
Prezes Regionu,
Delegacja Regionu
10.
12 września
Dzień Weterana Służby Granicznej. Uroczystości na terenie koszar KOWSG przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP z udziałem wszystkich członków Regionu Sądeckiego, członków ZŻWP (Koło Nr 1), kierowniczej kadry KOSG oraz zaproszonych delegacji emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza oraz delegacji emerytów policyjnych z Republiki Słowacji (Stara Lubovnia). W programie uroczysty apel, złożenie kwiatów przy pomniku, zwiedzanie sali tradycji KOSG oraz poczęstunek.
Zarząd Regionu
11.
na bieżąco
Współpraca z Kierownictwem Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Nowym Sączu.
Prezes Regionu
12.
na bieżąco
Pozyskiwanie nowych członków Związku.
Zarząd Regionu
13.
zgodnie z porozumieniem
Współdziałanie z:

 • Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych (Koło Nowy Sącz),
 • Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (Koło Nowy Sącz),
 • Związkiem Emerytów i Rencistów, Pracowników i Funkcjonariuszy Służby Więziennictwa (Koło Nowy Sącz),
 • Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,
 • Kołem Nr 1 i 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,
 • Organizacją Terenową Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu,
 • Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG.
Prezes Regionu,
Wiceprezes
Zarządu Regionu

 

Plan Działania Regionu uchwalony na posiedzeniu Zarządu Regionu Sądeckiego
w dniu 15 stycznia 2015r.