PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

W dniu 20 lutego 2015 r. Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl i Prezes ZEiR SG Adam Miksiewicz podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich Związkami. Porozumienie określa główne ramy współpracy, stanowiące podstawę do zwiększenia efektywności wspólnych działań na każdym szczeblu organizacyjnym obu Związków. Tekst porozumienia w zakładce „uchwały”.