Podziękowania od Zdzisława Czarneckiego i ustępującego Zarządu FSSM RP.

      Poniżej publikujemy List byłego Przewodniczącego FSSM RP Zdzisława Czarneckiego do emerytów i rencistów mundurowych,    w którym w imieniu własnym i ustępującego Zarządu Federacji dziękuje wszystkim za lata współpracy i wyjaśnia powody, dla których zrezygnował z dalszego działania w Zarządzie FSM RP.