Podziękowanie nowego Prezesa Związku Kol. Sławomira Matusewicza.

Koleżanki i Koledzy, po powrocie z obrad V Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, przyszedł czas na refleksję.
Chciałbym serdecznie podziękować ustępującemu Zarządowi Głównemu Związku za zaangażowanie i pracę w czasie poprzedzającym Zjazd. Dziękuję byłemu Zarządowi Głównemu Związku oraz wszystkim delegatom za ciężką pracę, dzięki której okres Zjazdu można było przeprowadzić sprawnie i rzeczowo.
Stając na czele Naszego Związku świadom jestem ciężaru odpowiedzialności, jaką na siebie przyjąłem. Wiem, że zespół wspaniałych ludzi, jacy weszli w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, będzie działał razem ze mną i służył pomocą.
Wierzę, że mając wsparcie mundurowych emerytów i rencistów Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza, a także pracowników cywilnych, stowarzyszeń i organizacji skupiających funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych – możemy osiągnąć każdy cel.
Dziękuję za zaufanie, liczę na współpracę a dla dobra Naszego Związku jestem gotów poświęcić każdą chwilę.
Odznaczenia, podziękowania i gratulacje, jakie do mnie napływają, przyjmuję jako wyrazy uznania dla Całego Związku, zawsze pamiętając o naszym wspaniałym Prezesie św. pamięci płk. SG w st. spocz. Marku Meszyńskim.

Sławomir Matusewicz