Pogrzeb Kolegi śp. Andrzeja ZGIERSKIEGO!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Dzisiaj 28.10.2020 r. o godz. 10.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnaliśmy naszego Kolegę ppłk w st. spocz. WOP i SG Andrzeja ZGIERSKIEGO, członka naszego Związku. W ostatniej drodze towarzyszyła mu Rodzina, znajomi oraz Koledzy ze służby. Z powodu pandemii i innych okoliczności (znanych naszemu środowisku) zamiast asysty wojskowej Zmarłemu towarzyszyła asysta grupy rekonstrukcyjnej z Kołobrzegu i Trzebiatowa pod dowództwem ppłk. rez. WOP i SG Zbigniewa Hadasia – prezesa Regionu Kołobrzeg ZEiRSG.

Serdecznie dziękujemy Kolegom za godną oprawę pogrzebu naszego Kolegi Andrzeja.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Zarząd Regionu Szczecin ZEiRSG