Pogrzeb mjr. Zbigniewa Chowańca – b. wiceprezesa ZG ZEiRSG.

W dniu 1.04.2021 roku w Tyliczu k. Krynicy odbył się pogrzeb śp. mjr. WOP i SG Zbigniewa Chowańca, b. wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w latach 2004-2009, a także  b. Przewodniczącego KKW Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w I kadencji w latach 1991-1994.

Uroczystości pogrzebowe były podzielone na dwa dni. W dniu 31.03.2021 r. w Nowym Targu odbyły się w kościele uroczystości religijne – msza św. żałobna. Natomiast w dniu następnym odbyły się uroczystości bezpośrednio na cmentarzu w Tyliczu, czego dotyczy niniejsza relacja. W pogrzebie uczestniczyła Rodzina Zmarłego, przyjaciele i koledzy, a także bliscy znajomi z jego rodzinnej miejscowości. Złożeniu trumny do grobu towarzyszyła skromna asysta honorowa funkcjonariuszy z Karpackiego Oddziału SG. Były kwiaty i wieńce od Karpackiego Oddziału SG a także od oddziałowych i centralnych struktur związkowych NSZZFSG, które reprezentowała delegacja Zarządu Głównego na czele z Wiceprzewodniczącym Kryspinem Żytkowiczem.

 Region Sądecki ZEiRSG reprezentowali Koledzy: Członek Prezydium Zarządu Głównego  Adam Miksiewicz, Skarbnik Regionu Stanisław Koziołek i piszący te słowa Jerzy Jankowski. Ponadto delegacji towarzyszyli koledzy Zmarłego i sympatycy Związku: Zygmunt Staniszewski, Bogusław Łukasiak i Rafał Brecławski.  Warto dodać, że ww. Koledzy –  Zygmunt Staniszewski – gen. bryg. SG i b. Komendant Karpackiego Oddziału SG , a także ppłk SG Stanisław Koziołek  –   to koledzy Zmarłego z jednego rocznika tej samej 13 kompanii WOP w b. Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Poniżej kilka zdjęć z uroczystości.

Śp. Kol. Zbyszek Chowaniec odegrał istotną rolę w ZEiRSG w latach 2008-2009, kiedy to pełnił czasowo obowiązki Prezesa ZG (ze względu na okresową niedyspozycję zdrowotną ówczesnego Prezesa). Jego działania w tym czasie skoncentrowały się na organizacji Zjazdu Krajowego Związku (co nastąpiło w styczniu 2009 roku w Bartkowej k. Nowego Sącza) oraz na podejmowaniu prób interwencji w Sejmie (wspólnie z przedstawicielami innych związków emerytów służb mundurowych) przeciwko zmianom w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zmierzającym do obniżenia emerytur części b. funkcjonariuszy SG w przeszłości pełniących służbę w organach zwiadu WOP.   W latach następnych pełnił funkcję członka Głównej Komisji Rewizyjnej Związku, a później wycofał się z działalności związkowej ze względów zdrowotnych. Zaktywizował się jednak bardzo w mediach społecznościowych –  na Facebooku – gdzie aktywnie udzielał się w grupach dyskusyjnych zajmujących się krytyką niedemokratycznych poczynań rządzących, szczególnie po przejęciu władzy przez PIS i jego koalicjantów. Wspierał w swoich wypowiedziach i komentarzach środowiska emerytów i rencistów mundurowych, poszkodowanych przez ustawę represyjną z grudnia 20216 roku, obniżającą w trybie odpowiedzialności zbiorowej emerytury i renty wielu funkcjonariuszom i żołnierzom. Niekiedy czynnie włączał się w akcje protestacyjne represjonowanych, np. w dniu 16 grudnia 2019 – w III rocznicę uchwalenia ustawy represyjnej – uczestniczył w pikiecie przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, gdzie wyrażano poparcie dla sądów w ich walce o zachowanie niezawisłości i niezależności i jednocześnie apelowano o podejmowanie przez sądy postępowań z odwołań represjonowanych, które były  zawieszone w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Ze smutkiem stwierdzam, że to było nasze ostatnie spotkanie…..

Żegnaj Zbyszku!  Byłeś lubiany i szanowany przez wszystkich i takim na zawsze pozostaniesz w naszych wspomnieniach!

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!!!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski