POMORSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH.

          W dniu 19 października 2017 r. z inicjatywy ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku podpisano Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Sygnatariuszami porozumienia są:

 1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni.
 2. Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
 3. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku.
 4. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku.
 5. Zarząd Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Gdańsku.
 6. Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.
 7. Zarząd Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Wejherowie.

          Celem porozumienia w szczególności jest:

 1. Wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie działalności  stowarzyszeń służb mundurowych na terenie województwa pomorskiego.
 2. Wdrożenie przez Sygnatariuszy Porozumienia dokumentu opracowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanego: „Zadania i zasady działania Komitetów Protestacyjnych”.

          Wszystkie wymienione organizacje będą aktywnie uczestniczyły w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy „antyrepresyjnej”.

          W celu realizacji i koordynacji działań sygnatariusze porozumienia powołali Prezydium, którego przewodniczącym został Józef Wardyn reprezentujący ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku.

         Prezydium Porozumienia powołało następujące Zespoły Problemowe:

 1. Zespół I ds. zbierania podpisów.
 2. Zespół II ds. organizacji protestów.
 3. Zespół III ds. mediów elektronicznych.
 4. Zespół IV ds. poszerzenia kręgu sprzymierzeńców i sympatyków.

Prezes Regionu Pomorskiego ZEiRSG

                                                                                             Mirosław Chmielak