Poranne pikiety represjonowanych przed Sądem Okręgowym w Warszawie! Apel Kol. S. Matusewicza.

Dzisiaj mija 5-ty  dzień protestu represjonowanych emerytów mundurowych pod siedzibą Wydz.XIII Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego przy. ul. Płockiej 9 w Warszawie.

Protestujący domagają się stosowania art. 45 Konstytucji, czyli prawa do procesu. Od stycznia 2018 roku sprawy odwoławcze są zawieszane przez miejscowy Sąd. Sprawy przekazywane do innych Sądów na terenie kraju np. Katowice, Poznań, Częstochowa są procedowane i zapadają wyroki.

Odwołujący się umierają, wielu jest wieku zaawansowanym. Bandycka Ustawa Represyjna pozbawiła ich środków pozwalających m.in. na zabezpieczenie lekowe.

Sędziowie!!!
Orzekajcie, podsądni czekają na stosowanie prawa!

Za Jackiem MYKITĄ  z Facebooka

Opublikował Jerzy Jankowski – rzecznik ZEiRSG

Poniżej Apel Kol. S. Matusewicza, banery z pikiety, z protestu pograniczników w Kostrzynie n.Odrą oraz z zasobu Kol. S. Matusewicza – emeryta SG.

Jako represjonowany jestem żywo zainteresowany przyspieszeniem postępowań w sprawie funkcjonariuszy objętych ustawą…

Opublikowany przez Sławomira Matusewicza Sobota, 16 listopada 2019

Opublikowany przez Jacka Mykitę Poniedziałek, 18 listopada 2019