Porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

W dniu 30.05.2022 roku w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. Spotkanie prowadził gen Marian Kasiński – Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej., a udział w nim wzięli wszyscy wymienieni w porozumieniu przedstawiciele organizacji oraz Zastępca Komendanta Głównego SG  gen. Jacek Bajger i Dyrektor Biura Prezydialnego Pani płk Aneta Skorupska.

TUTAJ  link do Porozumienia w formacie PDF,  a poniżej skan treści Porozumienia i grupowe zdjęcie osób uczestniczących w spotkaniu.

Prezes ZEiRSG

Sławomir Matusewicz