Porozumienie o Partnerskiej Współpracy z Bractwem Mundurowym RP.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Sympatycy i Przyjaciele naszego Związku!

W nawiązaniu do wcześniej przeprowadzonych konsultacji, mam przyjemność przekazać tekst zawartego w dniu 15 stycznia 2023 r. Porozumienia o Partnerskiej Współpracy z Bractwem Mundurowym RP w zakresie realizacji zadań i działań statutowych naszych organizacji.

Tutaj link do tekstu w pdf > Porozumienie z Bractwem Mundurowym RP, a poniżej skan. Mam nadzieje, że obok zawartego już  w roku ubiegłym porozumienia ze stowarzyszeniami skupionymi w ramach Formacji Granicznych, to zawarte teraz z Bractwem Mundurowym rozpocznie jednoczenie emerytów służb mundurowych. W rezultacie pozwoli to na bardziej skuteczne działania statutowe, tak ważne dla nas wszystkich w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, na czele których stoi nasz przedstawiciel Kol. Piotr Iwat.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Matusewicz
Prezes Związku
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej