Porozumienie o współpracy sądeckich organizacji emerytów mundurowych.

W dniu 25 stycznia 2017 roku w siedzibie Zarządu Regionu Sądeckiego (Karpacki Oddział SG), podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniami i Związkami Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych działającymi na terenie Nowego Sącza.

Porozumienie zostało zawarte przez następujące podmioty:

  1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu – reprezentowane przez prezesa Marka Sadlisza;
  2. Region Sądecki Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – reprezentowany przez prezesa Edwarda Sochę;
  3. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu – reprezentowany przez prezesa Kazimierza Zająca;
  4. Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy zakładzie Karnym w Nowym Sączu – reprezentowane przez przewodniczącego Ryszarda Gronia;
  5. Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Nowym Sączu – reprezentowane przez prezesa Jana Smolenia.

W ramach współdziałania strony uzgodniły między innymi zakres wzajemnego informowania się o organizowanych imprezach i przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym, kulturalno-rozrywkowym, turystycznym i sportowym (apele, spotkania, wycieczki, wczasy, zawody sportowo-obronne, zabawy taneczne, itp.) i udziale w nich emerytów i rencistów-członków poszczególnych Stowarzyszeń i Związków.

Ponadto strony zobowiązały się do wzajemnego konsultowania ważniejszych działań i wystąpień mających na celu obronę interesów swoich członków-emerytów i rencistów.

                                                                                  Prezes Regionu Sądeckiego

                                                                                           Edward Socha