Posiedzenia plenarne Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej ZEiRSG

          Na posiedzeniu plenarnym zorganizowanym wysiłkiem kolegów z Regionu Łużyckiego, dzięki przychylności kierownictwa Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, w dniach 11 – 13 marca 2016 r. Zarząd Główny Związku w pełnym 11. osobowym składzie, przyjął:

  • protokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 28 marca 2015 r. w Głubczycach,
  • sprawozdanie Prezesa z działań podjętych pomiędzy posiedzeniami Zarządu,
  • sprawozdanie z działań w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w 2015 r.,
  • sprawozdanie z realizacji Planu pracy Zarządu Głównego na 2015 r.

         Ponadto jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego za 2015 r., budżetu na 2016 r. oraz rozwiązania Regionu w Kostrzynie nad Odrą.

         W części obrad z udziałem prezesów i przedstawicieli Regionów:

  • oceniono funkcjonowanie pełnomocników ds. społecznych Regionów i ustalono dalsze kierunki działania w zakresie spraw socjalnych członków Związku i ich rodzin,
  • dokonano analizy stanu realizacji na szczeblu centralnym i regionalnym porozumienia z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
  • omówiono działania zespołu ds. stworzenia w PZU-EKU programu ubezpieczenia grupowego na życie dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników formacji granicznych, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci,
  • wypracowano stanowisko Związku w sprawie planowanych zmian w przepisach dot. świadczeń emerytalno-rentowych służb mundurowych,
  • przeanalizowano funkcjonowanie nowej strony internetowej Związku,
  • przedyskutowano wstępny program działania Związku w 2017 r. – roku Zjazdu Krajowego i 20. lecia Związku.

        Główna Komisja Rewizyjna (w pełnym składzie) pracowała podzielona na zespoły, które przeprowadziły kontrole działalności Zarządu Głównego w zakresie organizacyjnym oraz finansowym. Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Głównego, a na zakończenie odbyło się posiedzenie plenarne Komisji.

        Niedzielne przedpołudnie wypełnione było zwiedzaniem obiektów gościnnego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, wycieczką na Zaporę Leśniańską i do Zamku Czocha.

         Podsumowaniem obrad była wspólna, uroczysta kolacja, podczas której wymieniano się doświadczeniami w działalności związkowej, wspominano czasy służby oraz prezentowano talenty wokalne przy akompaniamencie akordeonu

                                                                                                                   Sekretarz Generalny Związku

                                                                                                                                 Mariusz KOLANKO