POSIEDZENIE ZARZĄDU FSSM RP.

W dniu 21 września 2018r. w Warszawie, pod przewodnictwem Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego, z udziałem 14. członków odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Gościem posiedzenia Zarządu Federacji była Pani Danuta Przywara – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przedstawiła genezę HFPC oraz omówiła cele i zakres jej działania.

Związek Emerytów i Rencistów SG reprezentował Kol. Adam Miksiewicz. Tematyka obrad obejmowała:

  • informacje o zrealizowanych i podejmowanych przez organizacje zrzeszone w Federacji przedsięwzięciach w zakresie wyborów samorządowych,
  • omówienie współpracy FSSM RP ze strukturami pozarządowymi,
  •  ocenę stanu finansowego Federacji i przedstawienie możliwości uzyskiwania środków finansowych,
  • informację o działaniach komitetów protestacyjnych w związku z wyborami samorządowymi.

 

Pełna treść protokołu z posiedzenia Zarządu Federacji – tutaj .

Opracował

Mariusz KOLANKO