Posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG i uroczyste spotkanie Komitetów fundacji pomnika i sztandaru.

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w gościnnej Rycerce Dolnej odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, poszerzone o przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej i Regionów Związku. Posiedzenie to – po zakończeniu głównych obrad – połączone było z uroczystym spotkaniem  Zarządu Głównego i Społecznych Komitetów Fundacji Pomnika w Rycerce Górnej oraz Sztandaru Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Relację z tego spotkania i wyjazdu zgromadzonych do Rycerki Górnej w celu wmurowania pod pomnik „kapsuły czasu”, przedstawił w odrębnym artykule pt. „Uroczysto-robocze posiedzenie Komitetów”  Prezes Regionu Cieszyn Kol.  Mariusz KOSMATY we współpracy z Sekretarzem tych Komitetów Kol. Mariuszem KOLANKĄ.

Posiedzenie Zarządu Głównego poświęcone było:

  • sprawom finansowym Związku i sprawozdaniom za rok 2021,
  • uzgodnieniom związanym z udziałem Związku w zbliżającym się Kongresie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i powołaniem delegatów na Kongres,
  • wyróżnieniu członków zasłużonych dla Związku,
  • omówieniu spraw organizacyjno-porządkowych w zakresie prowadzenia witryny internetowej Związku i strony na Facebooku,
  • udziałowi reprezentacji Związku i Regionów w planowanym na czerwiec corocznym Górskim Rajdzie Turystycznym „Szlakami Obrońców Granic”,
  • wyjaśnieniom spraw związanych z ubezpieczeniami grupowymi  członków Związku i ich rodzin oraz szkoleniem w tym zakresie przez przedstawicieli brokera WDB, czyli Dyrektora Zespołu Ubezpieczeń Grupowych Pana Radosława Grzędę i nowego Zastępcę Dyrektora Zespołu Ubezpieczeń Grupowych Panią Sylwię Więckiewicz,
  • sprawom udziału Związku we wspólnej akcji stowarzyszeń i kół emerytów i rencistów służb granicznych, związanej ze zbieraniem  funduszy na pomoc walczącej Ukrainie (apel w tej sprawie został już wcześniej ogłoszony na witrynie internetowej i stronie na Facebooku).

Warto odnotować, że na Kongres Federacji powołani zostali delegaci: Prezes Związku Kol. Sławomir MATUSEWICZ, Prezes Regionu Cieszyn Kol. Mariusz KOSMATY, Prezes Regionu Kołobrzeg Kol. Zbigniew HADAŚ i członek Regionu Koszalin, a jednocześnie członek Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej Kol. Tadeusz FRYDRYCH. Gratulujemy delegatom powołania na Kongres Federacji i życzymy sprawnych i merytorycznych obrad!

Za wybitny wkład w działalność i rozwój Związku Odznaką Zasłużony dla Związku wyróżnieni zostali: Kol. Józef KRASKA z Regionu Świnoujście – b. Wiceprezes ZEiRSG w poprzedniej kadencji i główny organizator V Zjazdu Krajowego naszego Związku, a także Kol. Marek GAŁKA – zasłużony działacz związkowy z Regionu Kołobrzeg. Serdecznie gratulujemy Kolegom i dziękujemy!

Ponadto na zakończenie szkolenia przez przedstawicieli WDB, Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz i Członek Prezydium ZG Kol. Andrzej Badowski wręczyli Pani Sylwii Więckiewicz – z okazji mianowania jej na stanowisko  Zastępcy Dyrektora Zespołu Ubezpieczeń Grupowych WDB – symboliczne pamiątkowe wyróżnienie oraz kwiaty, jako wyraz podziękowania za długoletnie oprowadzanie nas po meandrach zawiłości ubezpieczeniowych!

Poniżej mała galeria zdjęć z przebiegu posiedzenia.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski