Posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG w COS SG im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

Koszalin dnia 18 marca 2023 r.

W dniu 18 marca 2023 r. w Koszalinie, dzięki uprzejmości Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Pana płk. SG dr. Piotra Boćko, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Posiedzenie od strony logistycznej przygotowali członkowie Zarządu Głównego, koledzy Krzysztof Miś i Andrzej Badowski. Od strony merytorycznej prace przygotowujące posiedzenie Zarządu Głównego koordynował wiceprezes Związku ds.  Organizacyjno-Prawnych kol. Andrzej Budzyński we współpracy z Prezydium Zarządu Głównego Związku, przygotowując równocześnie prezentację sprawozdania Zarządu Głównego.

Posiedzenie, zgodnie z przyjętą przez Zarząd Główny zasadą, miało charakter otwarty.  Wzięła w nim udział duża grupa członków naszego Związku z Regionu Koszalin wraz z prezesem kol. Rafałem Walickim, a także Prezes Regionu Cieszyn i jednocześnie członek Komisji Rewizyjnej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Mariusz Kosmaty. Główną Komisję Rewizyjną Związku reprezentowali: przewodniczący kol. Aleksander Wasilewski i zastępca przewodniczącego kol. Ryszard Pieczyński. Gościem honorowym posiedzenia był reprezentujący Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki Pan ppłk SG Dariusz Jarmuziewicz.

Posiedzeniu współprzewodniczyli prezes Związku kol. Sławomir Matusewicz i wiceprezes Związku ds. Organizacyjno-Prawnych kol. Andrzej Budzyński, a posiedzenie protokołował sekretarz generalny Związku kol. Andrzej Głowacki.

W czasie  obrad Zarząd Główny pochylił się nad następującymi zagadnieniami:

  1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydium Zarządu Głównego za roku 2022.
  2. Przyjęcie sprawozdania Komitetu Fundacji Sztandaru.
  3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2023 rokiem obchodów 25-lecia Związku;
2) Uchwała w sprawie powołania Komitetu Organizacji Obchodów 25-lecia Związku;
3) Uchwała o przystąpienia do programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023;
4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia porozumienia o partnerskiej współpracy w zakresie realizacji zadań i działań statutowych, zawartego w dniu 15 stycznia 2023 r. w Szczecinie ze Stowarzyszeniem Bractwo Mundurowe;
5) Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 13/2014 Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z dnia 6 września 2014 r. w sprawie legitymacji członkowskich Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej;
6) Uchwała w sprawie udziału reprezentacji Związku w 50. Jubileuszowym Ogólnopolskim Górskim Rajdzie „Szlakami Obrońców Granic”;
7) Uchwała w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2022 i budżetu na rok 2023;
8) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.

4. Uzgodnienie wstępnego planu obchodów 25–lecia Związku, uzgodnienie terminu rekonesansu i spotkania z Burmistrzem Kostrzyna nad Odrą w sprawie organizacji obchodów 25-lecia Związku.

5. Omówienie propozycji współorganizacji Konwencji w Katowicach „Mundurowi dla Demokracji” – wspólne przedsięwzięcie z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach i Bractwem Mundurowym, a także przy współpracy z KOD.

6. Omówienie sytuacji w FSSM – sprawa odwołania naszego przedstawiciela z funkcji Przewodniczącego FSSM, współpraca z obecnym Zarządem Federacji, propozycja zmiany rekomendowanego przedstawiciela ZEiRSG w Zarządzie FSSM i podjęcie w tej sprawie odpowiedniej uchwały.

7. Omówienie poparcia dla inicjatywy zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Renta Wdowia”.

W przerwie całodziennego posiedzenia, wynikającego z konieczności poddania dyskusji wielu poruszanych jakże istotnych spraw dla naszego środowiska – które przedstawiłem w powyższych punktach –  miały również miejsce uroczystości o charakterze patriotycznym. W godzinach południowych, wykorzystując przerwę w obradach, członkowie Zarządu Głównego Związku w asyście i przy udziale biorących udział w posiedzeniu gości i członków Regionu Związku w Koszalinie, złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze – opatrzone logo Związku – przed obeliskiem upamiętniającym „Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych Strzegących Granic Niepodległej Polski”. Obelisk wraz z umieszczoną na nim tablicą został ufundowany i odsłonięty w roku ubiegłym z inicjatywy Regionu ZEiRSG w Koszalinie.

Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyło w dniu następnym ważne dla nas wydarzenie. W Szczecinku na cmentarzu komunalnym odwiedziliśmy miejsce spoczynku naszego poprzedniego Prezesa śp. płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego, któremu oddaliśmy należny szacunek składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze opatrzone logo Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Sprawozdanie z działalności Związku za roku 2022 w formie prezentacji, po dokonaniu uzupełnień wynikających z dyskusji poprzedzającej jego przyjęcie, zostanie opublikowane na stronie http://www.emeryci-sg.org.pl/, a podjęte uchwały będą zamieszczone w zakładce http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/uchwaly-zg/.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Poniżej mała galeria zdjęć z przebiegu posiedzenia ZG ZEiRSG.