Powiadomienie

Zgodnie z § 42 ust. 5 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej powiadamiamy o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Regionu w Cieszynie, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 – I termin, o godz. 14.15 – II termin w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Cieszynie, ul. Tysiąclecia 10 (Osiedle ZOR – obok Szkoły Podstawowej nr 3; wejście na działki od strony kiosku RUCH, wzdłuż garaży).

PORZĄDEK
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w dniu 10 stycznia 2015 roku
Regionu w Cieszynie

 • Przywitanie zebranych gości i członków, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Wybór przewodniczącego zebrania.
 • Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego Regionu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 • Przedstawienie projektu Regulaminu Walnego Zebrania Regionu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania Regionu.
 • Sprawozdanie z działalności organizacyjnej Regionu w 2014 roku.
 • Sprawozdanie z działalności finansowej Regionu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu.
 • Rozpatrzenie sprawozdań, podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań.
 • Przedstawienie bilansu za 2014 roku i budżetu Regionu na rok 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
 • Przedstawienie Planu działania Regionu na 2015 rok.
 • Sprawy Organizacyjne.
 • Zakończenie Walnego Zebrania sprawozdawczego Regionu.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkanie Noworoczne, które odbędzie się o godz. 16.00 (bezpośrednio po zebraniu).

W związku z koniecznością wcześniejszego zamówienia cateringu oraz zakupu towarów, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 5 stycznia 2015 roku – osobiście lub telefonicznie:

 • kol. Mariusz KOSMATY nr tel. 609 666 275 lub
 • kol. Mariusz KOLANKO nr tel. 501 040 201 lub
 • kol. Janusz WÓJCIK nr tel. 604 156 196.

Osoby dysponujące czasem, umiejętnościami i chęciami
zapraszamy do pomocy w przygotowaniu przedsięwzięcia.
Serdecznie zapraszamy do udziału !

 

ZARZĄD REGIONU W CIESZYNIE
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
STRAŻY GRANICZNEJ