Powiatowy Dzień Seniora w Słubicach.

              W dniu 12 października 2016r.  w ramach XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora w Studenckim Klubie „Witkacy” odbył się Powiatowy Dzień Seniora. Na zaproszenie Starosty Powiatu w klubie spotkali się przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń skupiających seniorów z powiatu słubickiego.

             Wicestarosta Powiatu Leopold Owsiak wraz z osobami towarzyszącymi wręczył przedstawicielom stowarzyszeń listy gratulacyjne oraz symboliczne kwiatki. Życzenia zebranym przekazał także Zastępca Burmistrza Słubic – Roman Siemiński.

             Po poczęstunku do tańca przygrywał DJ Szpak, a przerwy wypełniły występy zespołu „Tęcza” z m. Grzmiąca gm. Cybinka. Emerytów mundurowych reprezentowały delegacje: Koła ZŻWP, Koła SE i RP oraz RN ZEiR SG.

              Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i życzenia.

 

                                                                                               Prezes RN

                                                                                              Ryszard Babij