Powiatowy Dzień Seniora w Słubicach

             W dniu 05 października 2015r w Filharmonii Zielonogórskiej został zainaugurowany XVII Lubuski Tydzień Seniora, a w jego ramach zaplanowano także spotkania seniorów z władzami samorządowymi różnych szczebli w województwie lubuskim. W związku z tym w dniu 07 października 2015r w Klubie „Prowincja” Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Seniora, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie miasta i powiatu. Emerytów mundurowych reprezentowali przedstawiciele Koła ZŻWP i RN ZE i RSG w Słubicach. Starosta Powiatu Słubickiego Piotr Łuczyński w imieniu Zarządu Powiatu wręczył przedstawicielom zaproszonych Stowarzyszeń kwiaty oraz listy gratulacyjne. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także : Wicestarosta Powiatu Słubickiego – Tomasz Stupienko oraz Burmistrz       Słubic – Tomasz Ciszewicz. Mówcy w swoich wystąpieniach podkreślali doświadczenie i potencjał seniorów, który może być przekazany młodszym pokoleniom. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz występem chóru „ Konsonans ˮ.

                                                                                                                             Prezes RN Ryszard Babij