Powstanie Społecznego Komitetu Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!

W dniu 27.11.2021 r. powstał i rozpoczął pracę Społeczny Komitet Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!!

Zgodnie z zapowiedzią z dnia 10.11.2021 r. grupy inicjatywnej budowy pomnika pamięci, w dniu 27.11.2021 r. w Rycerce Górnej podpisano Akt Założycielski Komitetu Społecznego Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej.
Pod wymienionym dokumentem podpisy złożyli:
– Tadeusz Kwiędacz – Pomysłodawca i Główny Organizator Projektu,
– Sławomir Matusewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
– Przemysław Koperski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Andrzej Bułka – Sołtys Sołectwa Rycerka Górna,
– Ks. Artur Suska – Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,
– Jan Ficoń – Prezes Koła Łowieckiego „Głuszec” w Rajczy,
– Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu,
– Grzegorz Szafrański – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej,
– Kazimierz Semik – Redaktor Naczelny Nad Sołą i Koszarawą,
– Hieronim Woźniak – Redakcja Nad Sołą i Koszarawą,
– Andrzej Zieliński – Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej,
– Kazimierz Żmija – Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej,
– Olaf Szkiladz – Biuro Poselskie Przemysława Koperskiego,
– Albin Kłodnicki – Prezes Koła Nr 10 ZŻWP w Żywcu,
– Jan Ogar – Prezes Koła Nr 5 ZŻWP w Cieszynie,
– Edward Pierzchała – członek Komisji Rewizyjnej Regionu Cieszyn ZEiRSG,
– Lesław Wisiński – emeryt, żołnierz i funkcjonariusz formacji granicznych,
– Andrzej Szczerba – emeryt, żołnierz i funkcjonariusz formacji granicznych,
– Józef Laszczyk – emeryt, żołnierz i funkcjonariusz formacji granicznych,
– Józef Michałek – emeryt, żołnierz formacji granicznej,
– Józef Michta – emeryt, żołnierz i funkcjonariusz formacji granicznych.
Obowiązki przewodniczącego powołanego komitetu pełni b. Dowódca Strażnicy WOP w Rycerce Górnej i Honorowy Członek ZEiRSG Kol. Tadeusz Kwiędacz – pomysłodawca projektu, emerytowany żołnierz.
Współprzewodniczącym i koordynatorem realizacji projektu został Kol. Sławomir Matusewicz – prezes ZEiRSG, sekretarzem komitetu – Kol. Mariusz Kolanko – sekretarz Regionu w Cieszynie ZEiRSG, a skarbnikiem komitetu – Kol. Krzysztof Miś – główny skarbnik ZEiRSG.
W dalszej części spotkania założyciele komitetu społecznego przyjęli wstępny projekt pomnika, który po wykonaniu wizualizacji zostanie zaprezentowany w kolejnym komunikacie.
Uzgodniono, że napis, który będzie umieszczony na tablicy pomnika, zostanie doprecyzowany na początku stycznia 2022 r. po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji w tym zakresie.
Sygnatariusze spotkania założonego społecznego komitetu zadeklarowali pomoc i wsparcie w kontynuowanych pracach zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
Środki pieniężne na realizację projektu oraz zorganizowanie uroczystości odsłonięcia będą gromadzone na poniżej wskazanym koncie bankowym:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. O/Nowy Sącz o numerze:
53 2030 0045 1110 0000 0269 2550 z dopiskiem „Rycerka”.
Odsłonięcie pomnika planowane jest na przełomie maja i czerwca 2022 r., jednakże oficjalna data zostanie podana po uzgodnieniach wynikających z możliwości zapewnienia oprawy uroczystości, zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej (załącznik do decyzji Nr 128 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2010 r.).
Spotkanie członków założonego społecznego komitetu zakończono wykonaniem pamiątkowego zdjęcia przed budynkiem byłej strażnicy WOP i Straży Granicznej w Rycerce Górnej oraz w miejscu realizowanego projektu, a także poczęstunkiem grochówką wojskową.
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz