Pracowita uroczystość.

W dniu 26 marca w Biurze Posła na Sejm Przemysława Koperskiego w Bielsku-Białej, odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Krzyży Bractwa Mundurowego RP, którego dokonał prezes Bractwa kol. Marian Szłapa.

Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych: Koło nr 30 w Częstochowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, kol. Ewa Macek – śląski koordynator FSSM RP i kol. Sławomir Matusewicz – prezes ZEiR SG oraz działaczka na rzecz środowiska represjonowanych kol. Jadwiga Kowalik.

Na zakończenie części uroczystej, obecni oraz widzowie chwilą ciszy uczcili pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę nie doczekawszy sprawiedliwości.

W roboczej części spotkania, w której uczestniczył również prezes cieszyńskiego Regionu kol. Mariusz Kosmaty, poruszano żywotne problemy środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych.

W trakcie pobytu nasi przedstawiciele stawili się również przed „oczekującym” na odsłonięcie pomnikiem żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników polskich formacji granicznych w Rycerce-Górnej.

Prezes Regionu w Cieszynie

Mariusz Kosmaty