Prezentacja Regionu Nadodrzańskiego na Sesji RM w Słubicach.

          W dniu 24.11.2016 r w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej. Sesji przewodniczył Mariusz Olejniczak – Przewodniczący RM, uczestnikami byli także : Burmistrz Słubic – Tomasz Ciszewicz oraz zaproszeni przedstawiciele 20 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy.

         Każda organizacja miała możliwość zaprezentowania się oraz przedstawienia swojej działalności. Region Nadodrzański ZE i RSG zaprezentował wiceprezes kol. J. Siedlarz, który w krótkim wystąpieniu przedstawił rys historyczny Związku, aktualne struktury oraz działalność na naszym terenie.

          Prezentacja organizacji była związana z podjętą na Sesji Uchwałą nr XXVI/236/2016 RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2017.

          Dziękujemy Przewodniczącemu RM w Słubicach za zaproszenie na Sesję.

 

 

                                                                                              Prezes RN

                                                                                             Ryszard Babij

 

/ zdjęcia : Horyzont TV Słubice /