Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz członkiem Kapituły „Serce 2021” powołanej przez Bractwo Mundurowe RP.

Miło nam donieść, że Prezes naszego Związku, Kol. Sławomir Matusewicz, na posiedzeniu Zarządu Bractwa Mundurowego RP w dniu 21.11.2021 r.  – w którym uczestniczył zdalnie jako zaproszony gość – został powołany do składu Kapituły „Serce 2021”.

„Serce 2021” to akcja charytatywna dedykowana represjonowanym ustawami z 2009 i 2016 roku, powołana przez Bractwo Mundurowe już w ub. roku. W skład członków Kapituły weszły także osoby z innych stowarzyszeń, które w roku 2021 włączyły się w akcję charytatywną, a mianowicie:

Grażyna Stec- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej BM RP.
Ewa Macek-  Wojewódzki Koordynator ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych SEiRP w Katowicach.
Jerzy Kowalewicz-  Prezes ZOW SEiRP w Olsztynie.

Wstępnie ustalono, że Związek Emerytów i Rencistów SG otrzyma 21 zestawów/paczek do rozdysponowania potrzebującym w naszym środowisku. Podjęta została także przez Zarząd Bractwa uchwała o wsparciu działań ZEiR SG i dalszej współpracy. Bliższe szczegóły zawiera TUTAJ artykuł Prezesa Bractwa  Mundurowego.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski