Próby dyskredytacji ZEiRSG!

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

próby dyskredytacji i podszycia się w korespondencji mailowej pod moją osobę trwają nadal. Próby te dotyczą działalności społecznej na rzecz naszego Związku, a ostatnio także poszerzonych naszych działań w ramach Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych.

Nieznane mi osoby, wysyłając różne nieprawdziwe wiadomości, czasem posługują się moim imieniem i nazwiskiem, a czasem w anonimowej korespondencji podważają nasze wspólne działania na rzecz konsolidacji środowiska służb mundurowych. Mam uzasadnione przekonanie, że jest to zamierzone działanie!!

W związku z zaistniałą ciągłością zdarzeń, którą przedstawiam poniżej, podjąłem czynności prawne celem ustalenia osób, które podjęły działania na szkodę naszego Związku i złożyłem stosowne zawiadomienia w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Informację przekazuję w celu ostrzeżenia o możliwych próbach wyłudzania środków pieniężnych i dyskredytacji osób działających na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przez n/n osoby.

W przypadku odnotowania podobnych zdarzeń proszę o informację, a także zgłaszanie takich faktów w jednostkach Policji.

Prezes ZEiRSG

Sławomir MATUSEWICZ