Protest przed IPN w Krakowie – 13 grudnia 2016r.

SZANOWNI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY FORMACJI GRANICZNYCH!         

          Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Krakowie złożyło w dniu 6 grudnia 2016r. zawiadomienie do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. Krakowa o  organizacji zgromadzenia publicznego w dniu 13 grudnia 2016r. w godz. 10.00 – 12.00 przed siedzibą Oddziału IPN przy  ul. Reformackiej 3 w Krakowie. Powody zwołania zgromadzenia publicznego są zawarte w komunikacie Zarządu Wojewódzkiego SERP zamieszczonym poniżej.

 2016-12-06-manifestacja
             Należy dodać, że w najbliższych dniach podobne protesty odbędą się także w innych miastach Polski.  W Warszawie, również 13 grudnia 2016r., odbędzie się pikieta protestacyjna przed Sejmem, zorganizowana przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
          Główną przyczyną tych protestów są ostatnie wydarzenia związane z procedowaniem w Sejmie rządowych projektów ustaw obniżających emerytury i renty mundurowe funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy pełnili swoją służbę w okresie PRL, a także tym, którzy po zmianach ustrojowych kontynuowali służbę w wolnej Polsce.
          W procedurze legislacyjnej nad projektem ustawy obniżającej  policyjne emerytury i renty mundurowe aktywny udział brał Instytut Pamięci Narodowej, w wyniku czego pierwotny projekt ustawy emerytalnej z lipca 2016r. został radykalnie zmieniony (wprowadzono nieznane dotychczas w naszych ustawach zapisy o służbie dla „państwa totalitarnego”, znacznie rozszerzono katalog instytucji i stanowisk służących temu państwu, obniżką emerytur i rent objęto także tych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zaczynali służbę w okresie PRL i kontynuowali ją w wolnej Polsce). W kilka dni po podjęciu przez Sejm procedury pierwszego czytania projektu obniżenia emerytur policyjnych, przygotowanego w listopadzie 2016r. przy udziale IPN, do Sejmu trafił kolejny projekt obniżenia emerytur, tym razem wojskowych, zawierający niemal identyczne rozwiązania, jak w projekcie obniżenia emerytur i rent policyjnych. W obydwu projektach żołnierze WOP, służący w pionie Zwiadu i KRG, zostali potraktowani jak „oprawcy”, którym nie przysługują uprawnienia wynikające z ustaw emerytalnych mundurowych, i których należy ukarać karą obniżenia emerytur i rent za działalność służbową nie tylko w PRL, ale także i później w III RP. Kalkulacje rządzących są w tym przypadku dla nas jest jednoznaczne – jak się nie da b. funkcjonariuszy i żołnierzy zaciągnąć przed sąd, to może chociaż emerytury i renty im obniżymy! Zaoszczędzone pieniądze przydadzą się na przynajmniej częściowe załatanie dziury budżetowej, a w razie potrzeby spróbujemy je znaleźć u innych emerytów i grup społecznych, których działalność w PRL będzie można podciągnąć pod działania na rzecz „totalitarnego państwa”!.
          Wydaje się to nierealne, ale sądząc po ostatnich wydarzeniach związanych z procedowaniem niekonstytucyjnych ustaw, wszystko jest możliwe! Dlatego musimy protestować! Ochrona interesów emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej oraz ich rodzin jest naszym statutowym obowiązkiem!
          Szanowni Państwo!
         Uprzejmie informuję, że członkowie Regionu Sądeckiego i Regionu Kraków-Balice ZEiRSG zamierzają uczestniczyć w proteście organizowanym przez Zarząd Wojewódzki SERP w Krakowie. Zachęcam do udziału w tym proteście także emerytów i rencistów niestowarzyszonych w naszym Związku, których niemała liczba zamieszkuje rejony przygraniczne Województwa Małopolskiego i do Krakowa mają niezbyt daleko.
           Dodatkowo informuję, że Prezes Regionu Sądeckiego ZEiRSG wskazał, że dla członków Regionu biorących udział w proteście istnieje możliwość pokrycia części kosztów przejazdu, zarówno środkami komunikacji publicznej, jak i prywatnymi autami. Wiadomo już, że niektórzy członkowie Regionu wybierają się do Krakowa własnymi samochodami i mogą zabrać inne osoby w miarę wolnych miejsc. Po informacje w tym zakresie proszę zwracać się do Sekretarza Regionu Kol. Tadeusza WIECIECHA, który z ramienia Zarządu Regionu zajmuje się koordynacją transportu na protest.
                                                                                                        Opracował:
                                                                                                      p.o. Rzecznika ZEiRSG
                                                                                                     Jerzy JANKOWSKI