Protest przed Sejmem RP – 2 grudnia 2016r. w godz. 14.00 – 20.00. (aktualizacja komunikatu).

Komunikat!
Uprzejmie informujemy, że na dzień 2 grudnia 2016r. w godz. 14.00 – 20.00 przed Sejmem RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie zwołane zostało zgromadzenie publiczne w celu wyrażenia „protestu przeciwko zmianom w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych oraz zwalnianiu policjantów ze służby” (cytat ze zgłoszenia protestu do UM Warszawa).
Organizatorem zgromadzenia publicznego jest osoba fizyczna – Zdzisław Czarnecki, który jednocześnie pełni funkcję Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Protest ten jest wymierzony przede wszystkim przeciwko podjętym już przez władze rządowe i Sejm działaniom legislacyjnym wobec ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych (druk sejmowy 1061), mającym na celu radykalne obniżenie ich emerytur i rent, o czym pisaliśmy kilka dni wcześniej na naszej stronie internetowej. Poczynania te dotyczą także części emerytów i rencistów Straży Granicznej, a także funkcjonariuszy SG, którzy na swoje nieszczęście rozpoczynali służbę w WOP-ie, zanim przyjęto ich do Straży Granicznej z zadaniem zbudowania tej formacji od podstaw w wolnej Polsce.
 Do udziału w proteście serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, którym leży na sercu praworządność i bezpieczeństwo naszego Państwa. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszego protestu.
                                                                                                                Opracował:
                                                                                 p.o. Rzecznika ZEiRSG
                                                                                   Jerzy JANKOWSKI