Protest przed Sejmem RP w Warszawie (aktualizacja).

          W dniu 2 grudnia 2016r. przed Sejmem RP w Warszawie w godz.14.00 – 19.00 na zgromadzeniu publicznym, zorganizowanym przez Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. w st. spocz.  Zdzisława CZARNECKIEGO, emeryci i renciści mundurowi, ich rodziny, a także sympatycy organizacji i stowarzyszeń Federacji wraz niektórymi warszawiakami, protestowali przeciwko rządowemu projektowi ustawy obniżającej drastycznie emerytury i renty mundurowe, w tym także renty rodzinne.

          Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie (druk sejmowy nr 1061) rozpoczęło się podczas trwania protestu tuż przed godz. 17.00. Organizatorzy protestu, przedstawiciele niektórych partii opozycyjnych i ugrupowań pozaparlamentarnych, a także reprezentanci stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji SSM RP, wyrażali w przemówieniach swój sprzeciw wobec treści projektu ustawy, stojącym za nim motywom politycznym, a także sposobowi procedowania nad nim przez Rząd (w lipcu 2016r. konsultacjom społecznym poddano inny projekt, niż ten, który kilka miesięcy później w listopadzie skierowany został do Sejmu po zaakceptowaniu przez Rząd z pominięciem konsultacji).

          W imieniu emerytów i rencistów Straży Granicznej głos zabrał Prezes Związku Emerytów i Rencistów SG Kol. Adam MIKSIEWICZ, który zapoznał zgromadzonych z podjętymi w ostatnim czasie przez Związek działaniami przeciwko procedowaniu przez Rząd i Sejm wyżej wskazanego projektu ustawy obniżającej emerytury i renty służbom mundurowym, w tym znacznej części byłym już funkcjonariuszom SG pochodzącym z WOP-u, a także  tym, którzy mając rodowód WOP-owski, aktualnie nadal jeszcze pełnią służbę w SG. (Wszystkie te działania zostały przez nas opisane we wcześniejszych artykułach na naszej stronie internetowej).

           Ocenia się, że w naprędce (w ciągu 2 dni) zorganizowanym proteście udział wzięło około 1,2 tyś. osób, w tym kilkudziesięciu emerytów i rencistów SG z rejonu Warszawy i rejonów przygranicznych. Obszerną relację z przebiegu protestu zawiera komunikat jej organizatora, Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego, zamieszczony na portalu Federacji pod adresem: http://www.fssm.pl/strona-glowna/

          Poniżej kilka amatorskich zdjęć z przebiegu protestu. Na jednym z nich uwidoczniona została delegacja emerytów i rencistów SG z Regionu Sądeckiego ZEiRSG, której zdjęcie zrobił Prezes Związku Kol. Adam MIKSIEWICZ.

 

                                                                                                                        Opracował:

                                                                                                                 p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                                                     Jerzy JANKOWSKI