Prywatna opieka medyczna dla emerytów i rencistów SG !

SZANOWNI EMERYCI, RENCIŚCI I EMERYTOWANI PRACOWNICY STRAŻY GRANICZNEJ

I WOJSK OCHRONY POGRANICZA !

 CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ !

           Przypominamy o możliwości skorzystania z oferty prywatnej Opieki Medycznej dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin za niewielką opłatą miesięcznie.

          Oferta ta zamieszczona jest na naszej stronie internetowej w zakładce „Zdrowie > Ubezpieczenia grupowe” w postaci 3 wariantów (PZU Opieka Medyczna STANDARD, PZU Opieka Medyczna KOMFORT i   PZU Opieka Medyczna KOMFORT PLUS), a także jest dostępna na stronie EKU pod wskazanym poniżej adresem: http://eku.pl/programy/strefa-klienta-straz-graniczna-emeryci/strefa-klienta-straz-graniczna-emeryci-opieka-medyczna/ .

          W sytuacji pogarszającej się sytuacji na rynku zdrowotnym i kolejnych planach „dobrej zmiany”, zmierzających do rewolucji w usługach medycznych, wielu emerytów i rencistów może być zmuszonych (ze względu na długie terminy oczekiwania u specjalistów) do korzystania z prywatnej służby zdrowia. W takim przypadku wskazana wyżej oferta Opieki Medycznej gwarantowana przez PZU może być lepszym wyjściem, niż czekanie na publiczną pomoc zdrowotną lub ponoszenie wysokich opłat przy prywatnych jednorazowych wizytach u specjalistów.

          Zapraszam więc do analizy, a w przypadku zainteresowania ofertą lub w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień zalecam kontakt z naszą „opiekunką” ze strony EKU, Panią Sylwią WIĘCKIEWICZ – dane adresowe poniżej. 

 Z poważaniem

Wiceprezes ZEiRSG ds. FS

Jerzy Jankowski

Specjalista do spraw ubezpieczeń

Sylwia Więckiewicz                        

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12

00-697 Warszawa

Tel: 22/ 628 46 41

795 478 726

Fax 22/628 30 86                               

e- mail: s.wieckiewicz@eku.pl