Przedstawiciele ZEiRSG na obchodach 30-lecia powstania NSZZ FSG w Raciborzu.

W dniu 19 listopada 2021 roku delegacja Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w składzie:

• kol. Sławomir Matusewicz,
• kol. Mariusz Kosmaty,
• kol. Kazimierz Cisowski,
• kol. Edward Grzeczny,
wsparta przez przedstawicieli stowarzyszeń będących członkami Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych w osobach:
• kol. Ewa Macek – koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach,
• kol. Jan Ogar – Prezes Koła Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego
wzięła udział w uroczystych obchodach 30-lecia powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu.
W czasie jubileuszowej akademii, złożyliśmy na ręce Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu, kol. Mariusza Wiśniewskiego, serdeczne gratulacje za pracę i osiągnięcia w 30-letnim okresie działalności związku, dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Podniosła atmosfera spotkania była także okazją do złożenia w imieniu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej gratulacji dla Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pana gen. bryg. SG Adama Jopek z okazji nominacji na stopień generalski.
Kol. Ewa Macek w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach odznaczyła gen. bryg. SG Adama Jopek Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.
W imieniu ZŻWP kol. Jan Ogar wyróżnił kol. Marisza Wiśniewskiego Honorowym Medalem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W tym uroczystym dniu decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG, pamiątkowym medalem XXX-lecia NSZZ FSG wyróżnieni między innymi zostali:
kol. Ewa Macek
kol. Mariusz Kosmaty;
kol Jan Ogar,
kol. Kazimierz Cisowski
W trakcie dalszej części spotkania wspominano czasy służby i działalność związków zawodowych na przestrzeni minionych lat.
Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG, kol. Mariusz Wiśniewski, uroczyście przekazał na ręce kol. Sławomira Matusewicza – sekretarza ZO NSZZ FSG w roku 1991 – założoną przez niego księgę protokołów Zarządu Oddziałowego. Księga dokumentuje powstanie NSZZ FSG w Raciborzu i jego działalność do 2004 r.
W rozmowach kuluarowych omówiono współpracę pomiędzy Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej a Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Efekt prowadzonych rozmów niebawem uwidoczni się w pracy obu związków, dla dobra emerytów i rencistów, a także obecnie służących funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Poniżej kilka zdjęć z uroczystości.
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz