Przedwyborczy „ŻOŁNIERSKI APEL” wojskowych stowarzyszeń.

Poniżej zamieszczamy przedwyborczy „Żołnierski Apel” trzech organizacji skupiających emerytowane środowiska wojskowe:

  • Klub Generałów i Admirałów RP,
  • Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP,
  • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

 Apel odnosi się do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Kraju, zagrożeń dla  funkcjonowania demokratycznych instytucji, a także przestrzega przed wykorzystaniem problematyki bezpieczeństwa Państwa w walce wyborczej. Zachęca do aktywności w kampanii wyborczej,  przenikliwości przy ocenie kandydatów i głosowania na tych, którzy  dają gwarancję spełnienia naszych oczekiwań.  Apel został przekazany nam przez Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb mundurowych RP płk. w st. spocz. Henryka Budzyńskiego  w celach informacyjnych z sugestią ewentualnego wykorzystania w czasie kampanii wyborczej.

Wyk. J.J.