Strona główna

Serdecznie witamy na stronie
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

      Naszą stronę adresujemy głównie do emerytów i rencistów: żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników formacji granicznych i ich rodzin, ale również do przyjaciół i sympatyków naszego środowiska.

      Poprzez tę stronę pragniemy zaprezentować Koleżankom i Kolegom naszą ofertę działania w zakresie integracji i aktywizacji całego środowiska emerytów i rencistów polskich formacji granicznych oraz ich czynnego udziału w życiu publicznym.

      Dzięki tej stronie chcemy zachęcić zainteresowanych do udziału w realizacji przedsięwzięć mających na względzie dbałość o szeroko rozumiany interes środowiska emerytów i rencistów, ich rodzin oraz wdów i sierot po żołnierzach i funkcjonariuszach formacji granicznych.

      Funkcjonująca od 2010 r. strona internetowa stanowi platformę wymiany informacji i prezentacji działań podejmowanych przez władze naczelne Związku i jego struktury regionalne w sprawach socjalno – bytowych naszego środowiska, organizacji imprez turystyczno – kulturalnych, propagowania aktywnych postaw patriotycznych i obywatelskich, kultywowania chlubnych tradycji polskich formacji granicznych oraz umacniania więzi koleżeńskich z funkcjonariuszami i pracownikami macierzystych jednostek Straży Granicznej.

Dziękujemy za odwiedziny,
zapraszamy ponownie