Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o ustawie represyjnej i jej skutkach.

Powyżej strona tytułowa Raportu, a Tutaj>link do Raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w formacie PDF.

Wstępny opis raportu na odwrocie strony tytułowej: „Raport powstał w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Monitoring systemu ochrony praw człowieka w Polsce”.  Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. W okresie 2020-2022 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi kompleksowy monitoring funkcjonowania instytucji tworzących system ochrony praw człowieka w Polsce (w tym m.in. sądów, prokuratury, instytucji orzeczniczych). W przygotowanych w ramach projektu raportach, analizach i dyskusjach HFPC przedstawia, jak kluczowe zmiany prawa wpływają na pracę tych instytucji oraz ochronę praw podstawowych”. 

Autorem Raportu  jest Dr Marcin Szwed

Zatrudniony na stanowisku prawnika w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z notki biograficznej na portalu Uniwersytetu Warszawskiego (TUTAJ) wynika, że jest on doktorem nauk prawnych (2018 – doktorat z wyróżnieniem), absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013 – dyplom z wyróżnieniem) oraz studiów LLM w dziedzinie prawa konstytucyjnego porównawczego na Central European University w Budapeszcie (2014 – dyplom z wyróżnieniem oraz nagroda dla najlepszego studenta programu). Autor licznych publikacji, w tym monografii „Przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym w świetle współczesnych standardów ochrony praw człowieka” (Wolters Kluwer 2020). Prowadzi ćwiczenia z prawa konstytucyjnego w języku polskim i angielskim oraz zajęcia specjalizacyjne „Konwencje międzynarodowe jako mechanizmy ochrony wolności i praw człowieka” w ramach bloku „Człowiek we wspólnocie politycznej”. 

Poniżej podajemy spis treści Raportu, aby przybliżyć czytelnikom zawartość opracowania dr. M. Szweda i zachęcić do przeczytania całości. Naprawdę warto!

1. Spis treści
1. Wprowadzenie………………………………………………………………………. 3
1.1. Wstęp …………………………………………………………………………… 3
1.2. Cele raportu…………………………………………………………………….. 5
1.3. Metodologia…………………………………………………………………….. 5
2. Stan prawny do dnia wejścia w życie II ustawy emerytalnej……………………… 8
2.1. Emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych przed 2009 r. ………………. 8
2.2. I ustawa emerytalna…………………………………………………………… 10
2.3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ………………………………………….. 12
2.4. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka …………………………… 16
2.5. Orzeczenie TSUE …………………………………………………………….. 18
3. II ustawa emerytalna……………………………………………………………… 20
3.1. Prace legislacyjne……………………………………………………………… 20
3.2. Omówienie przepisów II ustawy emerytalnej………………………………… 26
3.3. Postępowanie w sprawie obniżenia emerytury na podstawie II ustawy
emerytalnej……………………………………………………………………. 28
4. Funkcjonowanie II ustawy emerytalnej w praktyce…………………………….. 30
4.1. Decyzje wydane przez ZER…………………………………………………… 30
4.2. Stosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej ………………………………….. 30
4.3. Odwołania do sądu od decyzji ZER ………………………………………….. 32
4.4. Postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności II ustawy
emerytalnej z Konstytucją ……………………………………………………. 34
4.5. Wpływ postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym na postępowania
w sprawie odwołań od decyzji ZER ………………………………………….. 36
4.6. Zawieszanie postępowań w sprawach dotyczących odwołań od decyzji ZER…. 37
USTAWA O OBNIŻENIU ŚWIADCZEŃ FUNKCJONARIUSZOM SŁUŻB MUNDUROWYCH
– OCENA SKUTKÓW REGULACJI EX POST 2
4.7. Skargi na przewlekłość postępowania………………………………………… 47
4.8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji ZER co do meritum ……………………. 50
4.9. Wykładnia przyjmowana w wyrokach uwzględniających odwołanie od decyzji
ZER……………………………………………………………………………. 59
5. Podsumowanie ……………………………………………………………………. 69
6. Lista wniosków o informację publiczną …………………………………………. 7

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski