Region Kołobrzeg świętuje rocznicę powołania WOP.

Z okazji 75. rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza – Region Kołobrzeg Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zorganizował uroczyste wręczenie oznak Związku, które otrzymali nowo przyjęci członkowie kol. kol. Paweł Bagiński, Adam Błaszkiewicz, Wiesław Hrycenko, Mirosław Hul, Henryk Korżel, Zbigniew Nogaj.

Święto pograniczników uhonorowali swoją obecnością Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, wiceprezydent Kołobrzegu Ewa Pełechata, przewodniczący kołobrzeskiego SLD Jacek Kuś, dziekan Kubu Generałów i Admirałów MSW gen. SG Tadeusz Frydrych, prezes ZEiR SG płk w st. sp. Marek Meszyński oraz przedstawiciel Regionu Koszalin i zaprzyjaźnionego koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Uroczystość odbyła się w nadmorskiej kawiarni „Kamienny Szaniec” prowadzonej przez naszego kolegę mjr. w st. sp. Mirosława Mielczarka, a wyśmienita atmosfera spotkania sprzyjała wspominkom ze służby granicznej WOP i SG.

Kol. kol. Tadeusz Frydrych i Marek Meszyński zreferowali w żołnierskich słowach obecną sytuację emerytów WOP i SG. Szczególna jest sytuacja represjonowanych, których grono powiększa się gdyż Zakład Emertalno-Rentowy MSWiA wydaje kolejne decyzje obniżające emerytury i renty byłym żołnierzom WOP i funkcjonariuszom SG.

Uczestnicy spotkania za pośrednictwem prezesa Regionu Kołobrzeg przekazują wszystkim WOP-istom i Strażnikom Granicznym oraz ich Rodzinom życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności …

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś