Region Nadodrzański – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach obchodów 25-lecia ZEiRSG.

W ramach zaplanowanych przedsięwzięć na 2023 rok w Regionie Nadodrzańskim, uwzględniających obchody 25-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, a także Święto Związku i Dzień Weterana Służby Granicznej – w dniu 27 października 2023 roku w Słubicach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Polskim Formacjom Granicznym.
Tablica została umiejscowiona po prawej stronie bramy wjazdowej na „Osiedle Świerkowe”, położone u zbiegu ulic: Konstytucji 3-go Maja, Mieszka I i Władysława Jagiełły, tworzących  mini rondo, które Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XLV/519/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku otrzymało nazwę „Ronda Pograniczników”.

Dlaczego tablica pamiątkowa została zainstalowana w tym miejscu ? Ponieważ w latach 1945 – 2005 na terenie dzisiejszego „Osiedla Świerkowego” stacjonowały Jednostki Polskich Formacji Granicznych: do 1991 roku Batalion Graniczny i Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza, a po rozformowaniu WOP i utworzeniu na bazie tych wojsk Straży Granicznej – Strażnica Straży Granicznej i PSG w Świecku z siedzibą w Słubicach. Wartę honorową przy odsłanianej tablicy pamiątkowej zapewnili: Hufiec ZHP w Słubicach i PSG w Świecku.
Do odsłonięcia tablicy pamiątkowej zaproszeni zostali:
– Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak,
– Starosta Słubicki – Leszek Bajon – w zastępstwie wicestarosta – Robert Włodek,
– przedstawiciel Komendanta NoOSG w Krośnie Odrzańskim – ppłk SG Piotr Wojtunik – Naczelnik Wydziału,
– przedstawiciel Komendanta PSG w Świecku – kpt. SG Marcin Kalinowski – Zastępca Komendanta PSG w Gorzowie Wielkopolskim,
– prezes RN ZEiRSG – Jerzy Siedlarz,
– weteran służby granicznej – płk SG w st. spocz. Zygmunt Sejnik, który wiele lat pełnił służbę na tym terenie,
Ideą przewodnią zainstalowania tablicy pamiątkowej, poświęconej żołnierzom i funkcjonariuszom Polskich Formacji Granicznych w tym konkretnym miejscu, było zachowanie w pamięci tego rejonu oraz uhonorowanie naszych poprzedników, którzy pełnili zaszczytną służbę w ochronie granicy naszej Ojczyzny na odcinku środkowej Odry granicznej.

Po odsłonięciu tablicy wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, gdzie podczas dalszej części spotkania wręczone zostały odznaki „Zasłużony dla Związku” dla:
– Burmistrza Słubic – Mariusza Olejniczaka,
–  przedstawiciela Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Służby Zasadniczej Lubuskiej Brygady WOP – Ryszarda Wojciechowskiego,
– lidera, działacza i aktywisty emerytowanych funkcjonariuszy służby celnej – Jacka Niedbała,
Przyznane i wręczone odznaki, to wyraz naszych podziękowań za dotychczasową wzajemną pozytywną współpracę, zarówno z miejscowym samorządem, jak również ze stowarzyszeniami i osobami, w działaniach na rzecz dobra wspólnego i aktywizowania oraz wsparcia dla środowisk emerytalnych i senioralnych, w tym w walce o prawa nabyte dla emerytów służb mundurowych.
Podczas spotkania głos zabrali:

  • Mariusz Olejniczak – Burmistrz Słubic,
  • Robert Włodek- Wicestarosta Słubicki,
  • Jacek Niedbał- lider emerytów służby celnej,
  • Ryszard Wojciechowski- przedstawiciel SBŻSZ LBWOP,
  • ppłk SG Piotr Wojtunik i kpt. SG Marcin Kalinowski,
  • płk SG w st. spocz. Zygmunt Sejnik,
  • Maria Jaworska – radna Sejmiku Lubuskiego,
  • Roland Semik – społecznik i regionalista,
  • Leszek Bajon – Starosta Słubicki.

Spotkanie podsumował prezes RN – Kol. Jerzy Siedlarz.  Zabierający głos podkreślali w swoich wystąpieniach znaczenie zachowania w pamięci historii miejsc i ludzi, którzy ją tworzyli, upamiętniania takich miejsc dla przyszłych pokoleń, ale też apelowali o pamięć i wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, aktualnie pełniących służbę na granicach Rzeczypospolitej, którzy muszą się zmagać z trudnymi wyzwaniami w dzisiejszych niespokojnych czasach.

Członkowie i Zarząd Regionu Nadodrzańskiego gratulują wyróżnionym oraz dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie i pamięć o naszych poprzednikach, a szczególne podziękowania – za wsparcie naszego przedsięwzięcia i uroczystości – składają Burmistrzowi Słubic Panu Mariuszowi Olejniczakowi i Staroście Słubickiemu Panu Leszkowi Bajonowi.

Prezes RN
Jerzy Siedlarz

PS. Poniżej linki do wiadomości na ten temat zamieszczone w lokalnych mediach oraz galeria zdjęć.

slubice.pl/wiadomości- upamiętniliśmy-jednostki-polskich-formacji-granicznych

powiatsłubicki.pl/aktualności – pamięci-naszych-pograniczników